مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

اعضای مرکز
سرپرست مرکز : دکتر آرزو راستی
دبیر مرکز : سوگل کیوانپور
قائم مقام : مینا رستمی

معاونت آموزشی : نرگس احمدی
معاونت پژوهشی : زهرا گودرزی
معاونت بین الملل : کیمیا تسلیمی
معاون پایش و ارزشیابی : پریا محمدی
مسئول هسته پژوهشی : سحر محسنی
معاون روابط عمومی: فرشته غلامی
دبیر کمیته ثبت اختراع: علیرضا سلمانی


فعالیت های مرکز:
برگزاری کارگاههای پژوهشی برای تسهیل  در روند یادگیری پژوهش علمی
ارائه مشاوره  به دانشجویان جهت تسهیل  ارائه طرحهای  پژوهشی
کمک به شرکت در کنگرههای داخلی و خارجی
          
اهداف مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:
- بسترسازي مناسب براي انجام پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي سطح پژوهش ها
- ايجاد نوآوري با بهره گيري از زيرمجموعه مركز رشد استعدادهاي درخشان
- دانشجويان علاقه مند با مراجعه به اين مركز با روند تحقيق و پژوهش و انجام آن بيشتر آشنا مي شوند