مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

اعضای مرکز
سرپرست مرکز : دکترارزو راستی
دبیر مرکز : علی ابدالی
قائم مقام مرکز : ندا دارابی
معاونت آموزشی : سحر محسنی
معاونت پژوهشی : محدثه خادم
معاونت بین الملل : محمدعلی رضازاده پاچناری
معاونت فرهنگ و هنر : پردیس حاجی طلب
معاونت نوآوری و کارآفرینی: نجمه چگینی
معاونت روابط عمومی : مبینا ملکی

فعالیت های مرکز:
برگزاری کارگاههای پژوهشی برای تسهیل  در روند یادگیری پژوهش علمی
ارائه مشاوره  به دانشجویان جهت تسهیل  ارائه طرحهای  پژوهشی
کمک به شرکت در کنگرههای داخلی و خارجی
          
اهداف مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:
- بسترسازي مناسب براي انجام پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي سطح پژوهش ها
- ايجاد نوآوري با بهره گيري از زيرمجموعه مركز رشد استعدادهاي درخشان
- دانشجويان علاقه مند با مراجعه به اين مركز با روند تحقيق و پژوهش و انجام آن بيشتر آشنا مي شوند