شورای ارتباط با صنعت و جامعه      
   اعضای شورا          دبیرخانه شورا     آئین نامه ودستورالعمل           شیوه نامه            فرم قرار داد              فلوچارت     


شورا ی ارتباط با صنعت، زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی است که به منظور تسهیل و ارتقای ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به رفع نیازهای جامعه ، جهت دهی به پژوهشهای مبتنی بر نیاز و پایان نامه های محصول محور، افزایش توانمندیهای دانشجویان و دانش آموختگان در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه گام بر میدارد.
ماموریت
ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری در ارتباط با صنعت، بالین و جامعه
تقویت زیر ساختهای  لازم جهت شکل گیری پژوهش هادر زمینه های  مورد نیاز صنعت،بالین و جامعه
 
اهداف

  • معرفی پتانسیلهای دانشکده و استفاده از توانایی های موجود گروههای آموزشی، اساتید و دانشجویان در رفع نیازهای پژوهش محور و توسعه ارتباط  با صنعت و جامعه
  • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز جامعه در حیطه های پرستاری و مامایی با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
  • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشکده با موسسات برون سازمانی در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
  • قانونمند کردن نحوه ارتباط اعضای هیئت علمی با موسسات برون سازمانی

راهبردها
 
ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با جامعه(صنایع و سازمان‌ها، بالین)
ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همکاری با جامعه(صنایع و سازمانها)
معرفی تواناییها، پتانسیل‌ها و اولویتهای پژوهشی دانشکده به سازمان‌های مرتبط در جامعه در جهت در برطرف نمودن مشکلات آنها
برگزاری نشست­های مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران صنایع و مسئولین سازمانهای خارج دانشگاه
برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه­های صنعتی، ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی
ایجاد تسهیلات  در امر بهره­گیری دانشکده از امکانات  مراکز صنعتی و بالعکس
اتخاذ تصمیم در مورد تصویب طرح های خدماتی و پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه
برقراری ارتباط  با مراكز مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مراكزپژوهشی، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي غير دولتي، انجمن‌هاي علمي و اتحاديه‌هاي صنفي براي دریافت اولویتهایي پژوهشی آنان و زمینه سازی همکاری دوجانبه در قالب طرح های تحقیقاتی و خدماتی ارتباط با صنعت و جامعه
برگزاري جلسات و نشست‌های مشترك با سازمان‌ها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه‌سازي برای بستن تفاهم‌نامه
بررسي و عقد قرارداد طرح‌هاي برون دانشگاهي و انجام پروژه‌هاي صنعتي، پژوهشی و خدماتي با صنعت و جامعه

ارتباط با ما:

دبیر شورای ارتباط با صنعت وجامعه ی دانشکده: دکتر آرزو راستی
پست الکترونیک:  arasti@tums.ac.ir
شماره تماس: 61054568

کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده: صالحه گوهری وثوق
پست الکترونیک: rajabi.gohari70@yahoo.com
شماره تماس: 61054569