نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران " نوپا "


 

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران ( نوپا ) مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطلاعاتی است که با هدف بهره برداری اثربخش و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور ؛توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سلامت ؛ صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهش های نظام سلامت ؛ و افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش ها ، پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی طراحی شده است .

آدرس سامانه نوپا : http://research.ac.ir


این نظام نوین اطلاعاتی شامل 12 سامانه به شرح ذیل میباشد.
 

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس: http://isid.research.ac.ir

سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس: http://journals.research.ac.ir

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس: http://books.research.ac.ir

سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس: http://thesis.research.ac.ir

سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس: http://blacklist.research.ac.ir

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور در آدرس: http://news.research.ac.ir

سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی) در آدرس: http://rsf.research.ac.ir

 سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس: http://usid.research.ac.ir

 سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور در آدرس: http://ppc.research.ac.ir

 سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی در آدرس: http://idml.research.ac.ir

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس: http://www.inlm.ir   

 سامانه و بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور http://news.research.ac.ir