راهنماها

مستندات مورد نیاز جهت ارسال نامه نمونه گیری به مراکز سایر دانشگاه ها

چهارچوب کلی گزارش نهایی طرح های تحقیقانی ثبت شده در سیستم پژوهشیار 

الگوریتم ارائه و تصویب طرح های پژوهشی بین المللی

Affiliation

راهنمای ارتقای مشارکت در انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران

راهنما و مدارک لازم برای بررسی طرحهای اچ اس ار- HSR

راهنمای جامع ثبت پایان نامه دانشجویان در پژوهشیار

راهنمای ورود اطلاعات پروپوزال در سامانه پژوهشیار دانشجویی

راهنمای نحوه تایید پایان نامه توسط استاد راهنمای اول

راهنمای محیط کاربری داوری و نظارت

راهنمای موارد مربوط به گزارش نهايي طرح تحقيقاتي و ضمائم

راهنمای نحوه ارسال مقالات منتج از طرح در راستای برنامه اعلام نتایج طرح های تحقیقاتی

ISSN راهنمای

راهنمای فهرست مجلات  Q1- Q4 General Nursing  براساس Scopus

راهنمای فهرست مجلات Q1- Q4 Maternity and Midwifery براساس Scopus