اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی

 تعیین لاین پژوهشی

محور ها و سرفصل های پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

اولویت های پژوهشی دانشکده

اولویت های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

142عنوان اولویت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اولویت های پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری ایران

عنوان اولویت پژوهشی بازنگری شده معاونت بهداشت دانشگاه

فهرست اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ یکم آبان ماه 1397