ساعات کار کتابخانه 

شنبه تا چهارشنبه: از ساعت 7:45 تا 17

پنجشنبه: از ساعت 8 تا 12

تماس با ما:  61054565 


بخش امانت: داخلی  565
بخش پایان نامه ها و نشریات : 591
خدمات فنی : داخلی 564

پست الکترونیک:   fnmlibrary@tums.ac.ir