لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
 

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

  سجاد احمدی
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور:دکتر منوچهر نخجوانی
مشاور آمار:دکتر فرشاد شریفی
  بررسی تاثیر مدل مراقبت انتقالی بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

(abstract)
1401
  پرستو فغانی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی وضعیت رشد تکاملی و عوامل مرتبط با آن در کودکان سنین نوپایی ساکن در جنوب شهر  تهران درسال 1400

(abstract)
 
1401
  فریبا عباس زاده نظام آباد
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
اساتید مشاوره:دکتر نسرین نیک پیما،دکتر فرشاد شریفی
بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی مراقبت‌های دوران بارداری به همسران برخودمراقبتی و استرس درک شده زنان باردار نخست زا

(abstract)
 
1401
  لیلا فلاح
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر سریه پورتقی
دکتر مژگان اسدی
استاد مشاور آمار:دکتر فرشاد شریفی
بررسی خطر شکستگی های ناشی از پوکی استخوان و ارتباط آن با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان کارگر شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1400

(abstract)
 
1401
  فرشته اسکندری
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل پرسید- پروسید بر تبعیت درمان و میزان بستری مجدد در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

(abstract)
 
1401
  زهره پارسائیان
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
اساتید مشاور:دکتر نسرین نیک پیما ، دکتر فرشاد شریفی 
 بررسی تاثیر توانبخشی قلبی پرستار هدایت گر در منزل بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

(abstract)
 
1401
  فرشته صادقی
استاد راهنما:  دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور:  دکتر شهرزاد پاشایی پور، دکتر اکبر نیک پژوه 
 بررسی تاثیر آموزش سبک تغذیه ای سالم با کمک برچسب چراغ راهنمای تغذیه بر انتخاب و مصرف مواد غذایی در مبتلایان به سندرم کرونری حاد

(abstract)
 
1401
  مریم منادی
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور: دکتر رضا نگارنده


 
بررسی ارتباط سواد سلامت با اضطراب سلامتی در سالمندان ساکن جامعه در شهر تهران سال  1400

(abstract)
 
1401
  سحر جعفری مقدم
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر خودمدیریتی دیابت نوع یک در نوجوانان

(abstract)
 
1400
  مریم حیدری
استاد راهنما :دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور :دکتر شهزاد پاشایی پور
بررسی ارتباط بین سواد سلامت با رفتارهای کنترل وزن و شاخص توده بدنی در نوجوانان جنوب شهر تهران در سال 1400

(abstract)
 
1400
  شقایق گرزین
استاد راهنما: دکتر شیما نظری
استاد مشاور: دکتر سریه پورتقی
استاد آمار: دکتر فرشاد شریفی
بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت مراقبت در کارکنان پرستاری مراقبت‌کننده از سالمندان مبتلابه کووید-19 در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1400

(abstract)
 
1400
  فریبا حسینی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور آمار:دکتر فرشاد شریفی
بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سبک زندگی پیشگیری کننده از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در زنان میانسال

(abstract)
 
1400
  فاطمه حسین زاده
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
اساتید مشاور:دکتر رضا نگارنده،
دکتر اکرم السادات سادات حسینی
بررسی تاثیر معنادرمانی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  در دختران نوجوان تک سرپرست

(abstract)
 
1400
  عادل علی زاده
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر سریه پورتقی
بررسی تاثیر آموزش و استفاده از قابلیت های برنامه گام شمار گوشی هوشمند بر رفتار نشسته و فعالیت بدنی در دانشجویان

(abstract)
 
1400
  لیلا نفر
استادراهنما:دکترنسرین نیک پیما
استاد مشاور: دکتر رضا نگارنده
 بررسی وضعیت شایستگی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بهداشتی شاغل در مراکز جامع سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399

(abstract)
 
1399
  زری محمدیاری
استاد راهنما:  دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور:دکتر شهزاد پاشایی پور
بررسی ارتباط بین رفتارهای ارتقا دهنده سلامت پرستاران با کیفیت مراقبتهای پرستاری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1399

(abstract)
 
1399
  زهرا یزدانی
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر مرضیه لشکری
بررسی تأثیر استفاده از لیست آماده سؤالات بر خودکارآمدی در تصمیم‌گیری، ترجیح به مشارکت و مشارکت در تصمیم‌گیری افراد مبتلابه سرطان پستان

(abstract)
 
1399
  علی افشار
استاد راهنما:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی ارتباط تبعیت از درمان با خودکارآمدی در سالمندان مبتلا به آرتریت مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۸ 

(abstract)
 
۱۳۹۹
  زهرا حسین میرزایی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور آمار: شیما حقانی
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر شاخص سواد سلامت بر کیفیت زندگی زنان یائسه

(abstract)
 
1399
  راضیه دشتی
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور:دکتر سید رضا رئیس کرمی
دکتر شهزاد پاشایی پور
بررسی صلاحیت فرهنگی و تعیین کننده های آن در پرستاران شاغل درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران در سال 1398

(abstract)
1398
  علیرضا افشار
استاد راهنما: دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور: دکتر رضا نگارنده
بررسی تأثیر آموزش سبك زندگي مبتنی بر الگوی پندر بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در پرستاران

(abstract)
 
1398
  سارا حضرتی گنبد
استاد راهنما:دکترشهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم 
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی از طریق بازدید منزل بر کنترل فشارخون و رفتارهای خودمراقبتی در میانسالان مبتلا به پرفشاری خون اولیه

(abstract)
 
1398
  زهرا مهرجو
استاد راهنما:دکتر نسرین نیک پیما
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده
مقایسه دیدگاه دختران نوجوان و مادران آنها در مورد اولویت های بهداشتی در حیطه سلامت جسمی در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 139۸- ۱۳۹۷

(abstract)
 
 1398
  الهام نوعی آقاباقر
استاد راهنما:دکترشهزاد پاشایی پور
استاد مشاور: دکتر شکوه ورعی
بررسی تأثیر آموزش همتایان بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان

(abstract)
 
1398
  عاطفه باریکانی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر مصطفی معین
 بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اعتقاد دارویی، خودکارآمدی و تبعیت دارویی نوجوانان مبتلا به آسم

(abstract)
 
1398
  نعیمه سارخانی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده 
بررسی تاثیر آموزش سفیران سلامت بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دختران نوجوان

(abstract)
 
1398
  فاطمه نوری آکندی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
بررسی تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر رفتارهای ارتقا دهنده ی سلامت در زنان کارگر

(abstract) 
 
1397
  اکرم نعیمی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:  دکتر رضا نگارنده

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی  به روش کارگاهی  به  مادران  در پیشگیری از دادن خودسرانه دارو  به فرزندان

(abstract) 
 
1397
  نسیم پاکیار
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان

(abstract)
 
1397
 
  فاطمه باقرآبادی
استاد راهنما:  دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی ارتباط بین مهارتهای اجتماعی کودکان  با کارکرد تحولی خانواده در شهر قزوین
پرستاری سلامت جامعه


(abstract)
 
1397
  حسام رضائی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
اساتید مشاور:  دکتر رضا نگارنده
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام غربالگری سرطان پروستات در مردان میانسال

(abstract)

 
1396
  فرح خانی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به HIV

(abstract)
 
 1396