لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

دکتری پرستاری 

نگارش 

موضوع پایان نامه 

تاریخ  

هاله جعفری
اساتید راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، دکتر شکوه ورعی
اساتید مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری ، دکتر نعمت الله فاضلی،  دکتر فاطمه خوشنوای فومنی
 فرهنگ سلامت کودکان کار: مطالعه اتنوگرافی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1401
مهناز عطاپور
اساتید راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان ،دکتر اکرم السادات سادات حیسنی
اساتید مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم ،دکتر میترا رحیم زاده
طراحی و ارزشیابی برنامه مراقبتی مبتنی بر انتظار از سلامت در بیماران مبتلا به کم بینایی ناشی از دیابت: یک مطالعه ترکیبی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1401
حسین مدنی
اساتید راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
دکتر شهرزاد غیاثوندیان
تبیین فرایند تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS): ارایه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 

1401
اسراء ناصحی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری ،دکتر عباس عباس زاده 
بومی‌سازی راهنمای بالینی مراقبت در منزل برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی تروماتیک
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 


1401
 
مهربان شهماری
استاد راهنما:دکتر آرپی مانوکیان
استاد مشاور:  دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرآیند دستیابی به ایمنی در پرستاران شاغل در بیمارستان در پاندمی کووید ۱۹: یک مطالعه گراندد تئوری
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 
1401
حبیب شارعی‌نیا
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
اساتید مشاور:دکتر زهرا روددهقان
دکتر علیرضا استقامتی
تبیین فرایند شکل گیری تعلل‌ورزی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: ارائه مدل مفهومی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 

1401
زینب فدائی
اساتید راهنما:دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی، دکتر ژیلا میر لاشاری
استاد مشاور:دکتر محمد باقر حسینی
تبیین فرایند  مراقبت از والدین مواجه شده با مرگ نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان: ارائه  مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)


 1401
 
علی اسماعیلی وردنجانی
استاد راهنما:دکتر محمدعلی چراغی
اساتید مشاور:دکتر فاطمه بهرام نژاد
دکتر مصطفی محمدی
تبیین تجربه زیسته بیماران بستری شاهد احیای قلبی ریوی: مطالعه ای پدیدارشناسی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1401
لیلا طاهری
استاد راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور: دکتر محمدرضا مدرسی، پروفسور ان پترسون
تبیین فرآیند شکل گیری هویت در نوجوانان مبتلا به سیستیک فیبروزیس
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1401
محمد رضا کریمی راد
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
اساتید مشاور: دکتر نعیمه سیدفاطمی ،دکتر فاطمه نوغانی
دکتر زهرا میرسپاسی
تبیین فرآیند شکل‌گیری خودمراقبتی در مراقبین خانوادگی مددجویان مبتلا به اختلالات روانی شدید
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1401
سحر خوش کشت
اساتید راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم ،دکتر شهرزاد غیاثوندیان
اساتید مشاور :دکتر مریم اسماعیلی ،دکتر میترا رحیم‌زاده ،دکتر مهرزاد رحمانیان
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت انتقالی از بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب باز به بخش عمومی: یک مطالعه ترکیبی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1401
محمد طاهر
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر محسن نصیری طوسی،دکتر علی جعفریان ،دکتر آرزو راستی
طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه جامع مراقبتی برای بيماران بعد از پيوند کبد: يک مطالعه اقدام‌پژوهی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1400
کوروش جودکی
اساتید راهنما:دکتر مریم اسماعیلی ، دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور:دکتر منیر مظاهری
تبیین فرایند شکل‌گیری آرامش وجدان در پرستاران بخش‌ مراقبت ویژه
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
۱۴۰۰
معصومه مالک
استاد راهنما: شکوه ورعی، محمد علی چراغی
استاد مشاور : مهدی نوروزی
تبیین فرایند توانمند شدن مددجویان مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا: ارائه مدل نظری
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
۱۴۰۰
فهیمه ثابتی
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور:دکتر مسعود محمدپور ، دکتر مامک طهماسبی
دکتر بتول پورابولی
طراحی و اجرای مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه کودکان: مطالعه اقدام پژوهی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
۱۴۰۰
پروانه عسگری
اساتید راهنما:دکتر مریم اسماعیلی ،دکتر ناهید دهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر فاطمه بهرام نژاد ،دکتر سامرند فتاح قاضی
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی خانواده محور در مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی تهاجمی در منزل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
۱۴۰۰
نسیم هاتفی مودب
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور:دکتر حیدرعلی عابدی ، دکتر نورالدین محمدی
دکتر مریم حضرتی
تبیین فرایند قانون گذاری عملکرد حرفه ای در پرستاری
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
گلنار قانع
استاد راهنما: دکتر هومن شهسواری
اساتید مشاور: دکتر زهرا زارع، دکتر شیرین احمدنیا ، دکتر بابک سیاوشی
تبیین فرایند شکل گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
۱۴۰۰
فرزانه مقامی نژاد
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
دکتر شکوه ورعی
تبیین فرآیند مدیریت بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد پیش از رسیدن به بیمارستان
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
فاطمه نجفی
استاد راهنما:دكتر هومن شهسواری
اساتید مشاور:دكتر زهرا زارع ، دکتر سیدمحمد جواد مرتضوی
تبیین فرایند شکل گیری ترس از حرکت در بیماران تحت تعویض مفصل زانو
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
محمد مهدی محمدی
استاد راهنما:دکتر شکوه ورعی
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری ،دکتر آرزو راستی
تبیین مفهوم حضورگرایی در پرستاری: طراحی و اعتبار یابی ابزار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1400
اعظم قربانی
استاد راهنما:دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی
تبیین فرآیند شکل گیری آموزش تحول گرا در نظام آموزش پرستاری ایران: ارائه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
ليلا مردانيان دهکردي
استاد راهنما:دکتر علي‌رضا نيکبخت نصرآبادي
استاد مشاور:دکترفريبا طالقاني
تبيين فرايند گذار مراقبت از مراقبين سلامت به مراقبين خانوادگي در بيماري‌هاي مزمن متعدد: ارائه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
محمد پرورش مسعود
اساتید راهنما:دکتر محمدعلی چراغی،دکتر معصومه ایمانی پور
تبیین فراگرد چگونگی شکل‌گیری تعارض بین اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی: ارائه مدل نظری
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
مجتبی سنمار
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر حسن نوری ساری
اساتید مشاور:دکتر فاطمه بهرام نژاد، دکتر فاطمه حاجی بابایی
تبیین فرآیند احیای قلبی¬ریوی توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1400
فاطمه ابراهیم پور
استاد راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور:دکتر اکرم السادات سادات حسینی، دکتر فریبا زرانی، پروفسور سالی تورن
تبیین فرایند امیدواری در کودکان مبتلا به لوسمی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1400
جعفر علی حیدری ممقانی
استاد راهنما: دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور: دکتر محمد زارعی
مراقبت انتقالی در بیماران تحت جراحی ستون فقرات: طراحی برنامه و بررسی پیامدهای آن
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 

1399
بهشته طبرسی
اساتید راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور:دکتر سودابه جولایی
Dr Helen Brown(دانشیار دانشگاه بریتیش کلمبیا)
تبیین تجارب زیسته والدین از داشتن نوزاد چند قلوی نارس
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1399
آمنه یعقوب زاده
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر ژیلا میرلاشاری
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
تبیین فرایند شکل گیری تبعیض سنی در مورد سالمندان: ارائه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1399
فاطمه بخشی
اساتید راهنما:دکتر شکوه ورعی
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور:دکتر مصطفی جوادی
دکتر مجید حاجی مقصودی
مدیریت دارودرمانی بخش اورژانس: اقدام پژوهی مشارکتی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1399
پروین محمودی
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:دکتر زهرا رود دهقان
تبیین فرایند سازگاری والدین با بیماری مادرزادی قلبی فرزند
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
1399
علی آقاجانلو
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر خاطره سیلانی
تبیین فرآیند خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
1399
پگاه مطوری پور
اساتید راهنما: دکتر هومن شهسواری ، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر محمدرضا گلستان نژاد
طراحی و ارزیابی اثر برنامه مراقبتی بازگشت به زندگی در بیماران تحت آمپوتاسیون اندام فوقانی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1399
هادی احمدی چناری
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری ، دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر زهرا فارسی
تبیین فرایند مراقبت در بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1399
سیدقاسم موسوی
اساتید راهنما:دکتر شکوه ورعی 
دکتر سید کاظم فروتن
استاد مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری
تجربه ی زیسته ی مردان، از زندگی با همسر مبتلا به واژينیسموس
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

 

1398
نسرین صمدی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
دکتر محمد باقر لاریجانی
اساتید مشاور:دکتر لیلا صیادی
تاثیر اجرای مراقبت پرستار-هدایتگر بر کیفیت مراقبت و بهبود زخم پای دیابتی و تبیین تجارب بیماران: یک مطالعه ی ترکیبی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1398
ناصر نوین مهر
استاد راهنما: دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور: دکتر مهوش صلصالی، دكتر ندا مهرداد، دکتر مصطفی قربانی
خود حمایتی در بیماران سالمند و ارائه راهبردهای عملی برای ارتقاء ایمنی بیمار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1398
معصومه ادیب رحیم آبادی
استاد راهنما: دکتر مریم اسماعیلی-دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرآیند رویارویی سالمندان با سوءرفتار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1398
لیلی رستم نیا
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر آرش سیفی
استاد مشاور:دکتر شکوه ورعی،
دکتر علی اکبری ساری، دکتر حمید حقانی
بررسی دقت و تحلیل سیاست های گزارش دهی در نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و ارایه بسته راهکارهای اصلاحی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1398
سیده فاطمه قاسمی
اساتید راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی ،دکتر طاهره طولابی
استاد مشاور:کتر ناهید دهقان نیری
ارتقای کیفیت آموزش درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی مشارکتی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1398
محمدعلی یادگاری
اساتید راهنما: دکترناهید دهقان نیری، دکترخاطره سیلانی
استادمشاور: دکتر الهام نواب
تبیین درک بیماران تحت بازسازی مجدد عروق کرونر از بیماری و درمان: طراحی مداخله
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1398
افشین خزایی
اساتید راهنما:دکتر الهام نواب
دکتر مریم اسماعیلی
تبیین تجربه استرس پس از مواجهه با انواع اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی در تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی: مطالعه ترکیبی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1399
ميترا خوبی
استاد راهنما:دکترعليرضا نيکبخت نصرآبادی
اساتيد مشاور:دکتر محمد علی چراغی، دکتر سودابه جولايی
تبيين تجارب مديران بالينی از ديسترس اخلاقی: يک مطالعه پديدار شناسی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1397
شیما سادات آقاحسینی
اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری و دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور: دکتر محسن نصیری طوسی
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جامع جهت بیماران در انتظار پیوند کبد: یک مطالعه اقدام پژوهی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1397
پاکستان محمدامین یوسف
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:دکتر زیلا میرلاشاری
تطابق با بدشکلی ناشی از خودسوزی در زنان کردستان عراق
پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی پرستاری (PhD)
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1397
زهرا زارع
اساتید راهنما: دکتر هومن شهسواری، دکتر مجتبی ویس مرادی
استاد مشاور: دکتر زهره پارسا یکتا
تبیین فرایند خلق موقعیت یادگیری در آموزش پرستاری: ارائه مدل نظری
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
نيره داودي
استاد راهنما:دکتر ناهيد دهقان نيري
اساتيد مشاور: دکتر محمد سعيد ذکايي
دکتر نعمت الله فاضلي
Dr. Phil Francis Carspecken
فرهنگ پترناليسم در بخش اورژانس: اتنوگرافي انتقادي
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
محبوبه عبدالرحیمی
اساتید راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی
تبیین مفهوم ارتباط درمانی دانشجوی پرستاری با بیمار: طراحی و اعتباریابی ابزار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
نغمه رزاقي
استاد راهنما:دكتر اكرم السادات سادات حسيني ، حجه الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه
استاد مشاور:دكتر ناهيد دهقان نيري
طراحي مدل سلامت معنوي نوجوانان بر اساس متون اسلامي
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
صفا صدقیانی
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
تجارب زیسته پرستاران در مراقبت از بستگان بیمار خود
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1396
اسماعیل عزیزی فینی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر شکوه ورعی
تبیین فرایند سازگاری بیماران با پیوند قلب : ارایه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
افسانه رئیسی فر
اساتید راهنما;دکتر سرور پرویزی
دکتر محمدرضا فیروزکوهی
تبیین روند تاریخی پرستاری دانشگاهی ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی: یک مطالعه تاریخی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
فاطمه حاجی بابایی
اساتید راهنما:دکتر محمدعلی چراغی، دکتر سودابه جولایی
استاد مشاور: دکتر پونه سالاری
تبیین بایسته های ساختاری و عملکردی کمیته های اخلاق بیمارستانی: ارائه راهکارهای اصلاحی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
محبوبه خواجه
اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری ،دکتر اکرم السادات سادات حسینی
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1396
فردین امیری
اساتید راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر الهام نواب
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
تجربه زیسته مددجویان با قرنیه پیوندی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1396
رضا نبی امجد
اساتید راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، دکتر الهام نواب
تبیین تجارب زیسته والدین از زندگی با کودک مبتلا به صرع
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1395
فاطمه بهرام نژاد
استاد راهنما :دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور :دکتر ندا مهرداد طراحی
طراحی و تدوین پیش نویس راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract
)
1395
شادی دهقان زاده
استاد راهنما:خانم دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:خانم دکتر شکوه ورعی
تبیین فرایند زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب دارای هماهنگ ساز قلبی-دفیبریلاتور: ارایه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1395
پریسا بزرگ زاده
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور:دکتر حمید پیروی
دکتر ابوعلی ودادهیر
ایمنی فرهنگی بیماران بستری در بیمارستان: مطالعه اتنوگرافی انتقادی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1395
نعیما خدادادی
اساتید راهنما:دکتر دهقان نیری و جناب آقای دکتر شهسواری
اساتید مشاور: دکتر یوسف زاده
دکتر حقانی
مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دوراپرستاری و رو در رو بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1395
افضل شمسی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر مهوش صلصالی
طراحی و اعتباريابي پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1395
جمال الدین بگجانی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
تبيين فرآیند تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی: ارائه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)

1395
فاطمه خوشنوای فومنی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی
دکتر یحیی قائدی
تبیین پیامدهای فلسفه ورزی بر تاب آوری نوجوانانِ مورد غفلت واقع شده:مطالعه ای ترکیبی
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
اسماعیل شریعت
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تجربه زيسته انتظار در بیماران کاندید پیوند كبد: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
زیبا برزآبادی فراهانی
اساتید راهنما : دکتر مریم اسماعیلی ،دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرآیند اهدا در اهداکنندگان کلیه خویشاوند: ارائه مدل
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
حشمت اله حیدری
اساتید راهنما: دکترنیکبخت نصرآبادی دکتر شهسواری
استاد مشاور: دکتر حزینی
تبیین ابعاد مراقبت در منزل: تدوین و استاندارد سازی پروتکل اجرایی
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
زهرا سادات دیباجی فروشانی
اساتید راهنما : دکتر نیکبخت نصرآبادی
دکتر رفیعی
تبیین فرایند تحقق رضایت شغلی در پرستاران بالینی
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
مهناز سنجری
استاد راهنما:دکتر مهرداد
استاد مشاور:دکتر پیروی
مدیریت فرزند مبتلا به دیابت در خانواده: ارایه مدل
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
علی دهقانی
استاد راهنما: دکتر دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تطابق با بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
ويان حاجى رسول
استاد راهنما: دكتر ضراغى
استاد مشاور: دكتر بهبودى مقدم
تبيين فرايند غربالگرى سرطان دهانه رحم در كردستان عراق
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
افسانه صدوقی اصل
اساتید راهنما
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی
جناب آقای دکتر عباس عبادی
طراحی و آزمون ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شجاعت اخلاقی پرستاران
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
معاف عبدالله کریم
استاد راهنما:

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
دکتر فروغ رفیعی
تجربه پرستاران بخشهای ویژه در مراقبت از بیماران در حال مرگ در کردستان عراق
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1395
هادی رنجبر
استاد راهنما:دکتر جولايي
استاد مشاور:دکتر عباس‌زاده ,دکتر ودادهير
تبیین فرآیند تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری: ارائه مدل
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1394
منصور دیانتی
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
زندگی با هویت جنسی تغییر یافته: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتري پرستاری
(abstract)

1394
سیده رقیه جعفریان امیری
اساتید راهنما:دکتر سودابه جولایی دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد مشاور: دكتر شکوه ورعی
تبيين فرآيند حمایت دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی : ارائه مدل
رساله دكتري پرستاري
(abstract)
1394
ناصر مظفری
اساتيد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
دکتر حمید پیروی
تبیین فرایند شکل گیری سلامت اجتماعی پرستاران: ارائه مدل شماتیک
رساله دکتري پرستاری
(abstract)
1394
محمد فتحی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر علی محمد پور
 تجربه زیسته بیماران مبتلا به سرطان از شیمی درمانی
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1394
تیران جمیل پیرو
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر مهوش صلصالی
تبیین تجربه زیسته از کار بعنوان پرستار زنان
رساله دکتري پرستاري
(abstract)
1394
نازیلا جوادی پاشاکی
استاد راهنما:دکتر ندا مهرداد
اساتید مشاور:دکتر فرحناز محمدی

دکتر فاطمه جعفر‌آقایی
تبیین نظری سالمندی موفق در زنان: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1394
سريه پورتقي
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر عباس عبادي
اعتباربخشي خدمات باليني پرستاري: تبيين و تحليل عوامل تاثيرگذار و ارائه راهكارهاي عملي
رساله دكتري پرستاري

(abstract)
1394
فرنوش رشوند
اساتید راهنما:دکتر مهوش صلصالی
آقای دکتر عباس عبادی
استاد مشاور:دکتر مجتبی ویس مرادی
طراحی و اعتباریابی ابزار ارزيابي مراقبت پرستاری ایمن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1394
مرتضی ملکیان
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر محمدعلی چراغی
تبیین فرآیند یادگیری خودراهبر در پرستاران بالینی: ارائه مدل نظری
رساله دکتری پرستاری
پردیس بین‌الملل

(abstract)
1394
پروانه وصلی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: دکتر ابوعلی ودادهیر
فرهنگ مراقبت در بخش مراقبت ویژه کودکان: یک مطالعه مردم نگارانه
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1394
ناهید حسین عباسی
استاد راهنما :دکتر ندا مهرداد
استاد مشاور :دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی
"تجربه زیسته چاقی در زنان"
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

1394
معصومه ذاکری مقدم
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: پروفسور حمید پیروی
تبیین فرایند ارتباط حرفه ای در پرستاری: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1394
طاهره صادقی
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
استاد مشاور: دکتر علی محمدپور
تجربه مادری با روش های کمک باروری: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1393
زهرا روددهقان
استاد راهنما: علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد راهنما: زهره پارسایکتا
تبیین فرآیند تحقق عدالت در ارائه مراقبت‌های پرستاری: ارائه مدل مفهومی
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

1393
نسرین رضائی
اساتید راهنما: پرفسور مهوش صلصالی
دکتر نعیمه سیدفاطمی

استاد مشاور: دکتر زهرا راهنورد
چگونگي شكل گيري رفتارهاي سلامت در زنان ميانسال: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1393
جلیل عظیمیان
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر علي فخر موحدي
تبيين فرايند سازگاري پرستاران با دوره ي گذار سازماني: ارائه راهكار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(absrtact)
1393
فریبا بلورچی فرد
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر زهره پارسایکتا
تجربه زیسته اعضای هیات علمی پرستاری از نقش معلم دانشگاه
رسالۀ‌ دکتري پرستاري
(abstract)
1393
محمّد علي سليماني
اساتيد راهنما: دکتر رضا نگارنده و دکتر فريده باستاني
تبيين فرايند خود مراقبتی در افراد مبتلا به پارکينسون: ارائه يک مدل نظري
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
1393
مرجان مردانی
اساتید راهنما:دکتر لیلی بریم نژاد
دکتر نعیمه سیدفاطمی

استاد مشاور:دکتر مامک طهماسبی
تبیین تجارب زیسته پرستاران از مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان
رساله دکترای پرستاری
(abstract)
1393
هومن شهسواری
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
تبیین فرآیند توسعه ارتباط استاد - دانشجو در آموزش پرستاری
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1392
مصطفی جوادی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر علی محمد پور
استاد مشاور: دکتر محمود عباسی
پدیدار شناسی رعایت حقوق دانشجو:ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو در آموزش پرستاری ایران
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1392
علي حسن پور دهكردي
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور:دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادی
مراقبت از خود در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن: باز طراحی مدل اورم
رساله دكتري پرستاری

(abstract)
1392
امیر جلالی
اساتید راهنما:
دکتر حمید پیروی
دکتر نعیمه سیدفاطمی
تبیین فرایند عود درمصرف کنندگان مواد مخدر و ارائه مدل پیشگیری
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
1392
رفعت رضاپورنصرآباد
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: دکتر محمدعلی چراغی و دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی
تبیین فرایند تعالی حرفه ای در پرستاران : ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری

(abstrct)
1392
سینا ولیئی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
تبیین فرآیند رویاروئی با خطاهای پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1392
عبدالحسین امامی سیگارودی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
فرایند ایفای نقش در سالمندان مقیم سراهای های سالمندی: ارائه راهکار
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
1392
منصوره تجویدی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
"تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و کاربرد آن در آموزش پرستاری بر اساس مدل هیبرید"
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
1392
خدیجه یزدی
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر عیسی محمدی ؛ دکتر لیلا قلی زاده
فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران سالمند بستری در بیمارستان
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1392
آرپی مانوکیان
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
تبیین تجربه زیسته بیماران از حفظ کرامت انسانی
رساله دکتری پرستاری
پردیس بین الملل
(abstract)
1392
شهناز رستمی
استاد راهنما: دكتر زهره پارسا يكتا
استاد مشاور: دکتر طاهره نجفی قزلجه
"تبيين فرآيند زندگي با ديابت نوع Iدر نوجوانان"
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

1392
کورش امینی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی
"تبیین فرایند بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ارائه یک مدل مفهومی"
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
1392
زهرا طیبی
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرایند ملاقات از بیمار در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
1392
مریم اسماعیلی
استاد راهنما: دکتر محمد علی چراغی
استاد مشاور: پروفسور مهوش صلصالی
تبيين فرايند مراقبت پرستاري بيمار محور در بخش هاي مراقبت ويژه: ارائه مدل کاربردی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
1392
مرتضی رضایی آدریانی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر عیسی محمدی
تبیین فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی مردم از پرستاری
رسالۀ دکتری پرستاری

(abstract)
1391
خاطره سیلانی
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي
" فرايند رشد معنوي دانشجويان كارشناسي پرستاري"
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1391
مجتبي ويس مرادي
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
استاد مشاور:دکتر ترز باندس
تبيين فرآيند و ارائه مدل نظري تامين مراقبت پرستاري ايمن
رساله دکتري پرستاري

(abstract)

1391
کوروش زارع
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر عباس عباس زاده
استاد مشاور:دکتر علی محمدپور
تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهای روان پزشکی: ارائه راهکارهای ارتقاء سطح مراقبت
رساله دکتري پرستاري

(abstract)

1391
حسن بابامحمدی
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر ناهید دهقان نیری
فرآيند تطابق در مددجویان مبتلا به صدمات طناب نخاعی
رساله دکتري پرستاري

(abstract)

1391
نسرین حنیفی
استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر سودابه جولایی
چگونگی شکل گیری انگیزش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1391
فاطمه جعفراقایی
استاد راهنما: خانم دکتر ندا مهرداد
استاد مشاور: خانم دکتر سرور پرویزی
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران بالینی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1391
شکوه ورعی
استاد راهنما : دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور : دکتر محمد علی چراغی
اجرا وارزشیابی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهدبر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مطالعه ترکیبی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1391
فرزانه گل آقایی
استاد راهنما: خانم دکتر فریده باستانی
استاد مشاور: خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
نهادینه کردن آموزش بیمار با رویکرد اقدام پژوهی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1391
حامد مرتضوی
استاد راهنما: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور: دكتر سودابه جولایی
فرایند تصمیم گیری مراقبین عضو خانواده در باره انتقال سالمند مبتلا به بیماری مزمن به خانه سالمندان: طراحی مدل
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1391
حسین ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر سيده فاطمه حق‌دوست اسكويي
استاد مشاور: دكتر ندا مهرداد
فرايند سازگاري والدين كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع يك
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1391
تهمینه صالحی
استاد راهنما:دکتر ناهیددهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر عیسی محمدی ،دکتر آرش رشیدیان
اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی در بخش اورژانس یکی از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1391
زهرا فارسی
استاد راهنما:ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:رضا نگارنده
فرایند تطابق در بزرگسالان مبتلا به لوسمی تحت پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1390
الهام نواب
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر حمید پیروی
تبیین تجارب زیسته مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1390
رضا ضیغمی
استاد راهنما:سیده فاطمه حقدوست اسکویی
استاد مشاور:دکتر سودابه جولایی
تبيين نيازهاي بهداشت روان در فرزندان بيماران مبتلا به اختلال رواني
رساله دكتري پرستاري

(abstract)
1390
ژیلا میرلاشاری
استاد راهنما:مهوش صلصالي
استاد مشاور:حسن رفيعي
فرايند و الگوي وابستگي به مواد در جوانان
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1390
محمداسماعیل پوربندبنی
استاد راهنما:مهوش صلصالي
استاد مشاور:فضل اله احمدی
خشونت علیه پرستاران اورژانس و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

1390
طیبه میرزایی خلیل آبادی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حقدوست اسکویی
استاد مشاور:دکتر فروغ رفیعی
تبیین فرایند مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

1390
سیده آمنه دادگران
استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1390
فرهاد رمضانی بدر
استاد راهنما: دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي
اساتید مشاور : دکتر زهره پارسا یکتا و دکتر فریبا طالقانی
فرآيند تصميم گيري باليني در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و ارائه مدل مناسب تصميم گيري
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

 
1389
علی فخر موحدی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور :دکتر رضا نگارنده ،دکتر زهرا راهنورد
تبيين فرايند ارتباطِ درماني پرستار – بيمار و ارایه الگوی کاربردی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1389
محسن سلیمانی
استاد راهنما:دکتر رفیعی
استاد مشاور: دکتر سید فاطمی
مشاركت بيماران مبتلا به بيماري مزمن در مراقبت پرستاري: ارائه مدل
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1389
فلورا رحیم اقایی
استاد راهنما : دکترناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی
فرایند رشد یافتگی پرستاران بالینی و ارائه مدل
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1389
يداله جنّتي
استاد راهنما:دكتر رخشنده محمدی
استاد مشاور: دكتر نعیمه سیدفاطمی
تبیین فرآیند رویارویی با استرس شغلی در پرستاران بالینی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)
1389
محمدعلی چراغی
استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر فضل الله احمدي
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1386
ندا مهرداد
استاد راهنما: دكتر صلصالي
استاد مشاور آمار: دكتر كاظم نژاد

گسترده از تحقيقات در عملكرد باليني پرستاران ، بررسي و تحليل موانع تسهيل كننده هاي آن : ارائه مدل

رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1386
سودابه جولایی
استاد راهنما: دكتر نيكبخت نصرآبادي
استاد مشاور: دكتر پارسايكتا
تبيين پديدارشناسي حقوق بيمار
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1386
نسرین فولادی
استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر فضل ا... غفراني پور
درك فرآيند اعتلاء سلامت در بيماران مزمن و ارائه مدل مناسب آن
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1384
لیلی بریم نژاد
استاد مشاور : دكتر زهره پارسا يكتا
استاد مشاور: عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تجربه زنان مبتلا به ويتيليكو
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1385
علیرضا خاتونی
استاد راهنما : دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر فضل ا.. احمدی
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1388
علی محمدپور
استاد راهنما: دکتر زهره پارسایکتا
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
زندگی با HIV/AIDS : تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1388
سرور پرویزی
استاد راهنما: دكتر فضل اله احمدي
استاد مشاور: دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تبيين تئوريك سلامت از ديدگاه نوجوانان
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1384
محسن ادیب حاج باقری
استاد راهنما: دكتر صلصالي
استاد مشاور : دكتر احمدي
بررسي مفهوم قدرت در پرستاري و طراحي الگوي توانمند سازي حرفه ای
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1383
ناهید دهقان نیری
استاد راهنما: علي اكبر نظري
استاد مشاور: علي اكبر نظري
استاد آمار: دكتر صلصالي و دكتر احمدي
بهره وري پرستاران بالين و ارائه مدل مناسب آن
رساله دکترای پرستاری

(abstract)


1384
فريبا طالقاني
استاد راهنما: خانم

دکتر پارسا یکتا
فرآیند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1384