لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
نگارش

موضوع پایان نامه تاریخ
الهه بهمنی
استاد راهنما:دکتر خاطره سیلانی
استاد مشاور :دکتر الهام نواب
بررسي مقایسه ای  تاثیر آموزش از طریق پمفلت و برنامه کاربردی تلفن همراه بر تبعیت از رژیم غذایی، محدودیت مصرف مایعات و شاخص های آزمایشگاهی در بیماران تحت همودیالیز

(abstract)
 
1401
عصمت شمالی نصب
استاد راهنما:دکتر مریم  اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر محبوبه شالی
دکتر سامان معروفی زاده
 بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و سبک سازگاری بر عدم قطعیت و تحمل ناپذیری آن در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1400

(abstract)

 
1401
مصطفی طاهری
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور
استاد راهنما آمار:اعظم جهانگیری مهر
بررسی همبستگی سندروم پسا مراقبت ویژه خانواده با کیفیت ارتباط پرستاران با خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1400

(abstract)
 
1401
ملیحه حاتمیان
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور
اساتید مشاور:دکتر نیایش محبی
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه های مجازی بر رویکرد یادگیری و دانش دانشجویان پرستاری در زمینه اصول فارماکولوژی بالینی

(abstract)
 

1401
فائزه پرچمی
استاد راهنما:دکتر فاطمه بهرام‌نژاد
اساتید مشاور:دکتر علیرضا پارساپور
دکتر فرشاد شریفی ،پروفسور آلن سی جکسون
مقایسه تاثیر آموزش منشور حقوق بیمار به دو شیوه شبیه‌سازی نوشتاری و بیمار مجازی کامپیوتری، بر حساسیت اخلاقی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه

(abstract)
 
1400
سیده مریم موسوی
استاد راهنما:دکتر فاطمه بهرام نژاد
استاد مشاور:دکتر الهام نواب، دکتر فرشاد شریفی،دكتر زهره سادات ميرمقتدايي
مقایسه تاثیرآموزش مراقبت از تراکئوستومی به دو روش شبیه سازی و اپلیکیشن بر اضطراب و خودکارآمدی مراقبين اصلی بیماران بستری در منزل

(abstract)
 

1400
میترا محمدخانی
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور
استاد مشاور آمار:حمید حقانی
بررسی ارتباط رشد پس از سانحه با حمایت سازمانی درک شده در پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز، سال 1399

(abstract)
 
1400
سجاد خدایاری
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
استادان مشاور:دکتر خاطره سیلانی ، دکتر فرشاد شریفی
بررسی  مقایسه ای تاثیر اتساع دستی و درناژ وضعیتی بر شاخص های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

1400
محمد جوادی نژاد
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
اساتید مشاور: دکتر فاطمه بهرام نژاد،دکتر حسین نوید، دکتر فرشاد شریفی
 بررسی تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر راهنمای بالینی بر تبعیت دارویی و بستری مجدد بیماران مصرف کننده وارفارین

(abstract)

1400
جلال رضائی
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی 
تاثیرآموزش خود مراقبتی با ابزارک هوشمند همراه بر عوارض پس از پیوند سلول‌ های بنیادی در بیماران لوسمی

(abstract)

1400
مریم طهماسوند
استاد راهنما: دکتر معصومه ایمانی پور
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی رابطه اختلال استرس پس از سانحه با خودپنداره حرفه ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کووید19 در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه تهران، 1400

(abstract)
 

1400
معصومه آقایی
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور
بررسی دیدگاه پرستاران در برقراری ارتباط با بیماران فاقد پاسخ کلامی بستری در بخشهای مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن سال1399

(abstract)
 

1400
سمانه احمدی
استاد راهنما:دکترمعصومه ایمانی پور
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
استاد آمار:دکتر شیما حقانی بررسی تاثیر نرم افزار آموزش تفسیر گازهای خونی بر دانش و مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری

(abstract)
 

1400
فاطمه محمدنژاد استاد
استادراهنما:دکتر زهرا عباسی دولت  آبادی
استاد مشاور:دکتر الهام نواب، دکتر سعیده بهرام پوری
بررسی ارتباط خود مراقبتی با رعایت احتیاطات استاندارد در پرستاران بخش مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در پاندمی کووید-١٩، 1399

(abstract)
 

1400
فرشته رضوانی
استاد راهنما:دکتر مریم اسماعیلی
اساتید مشاور:دکتر محمد گرک یراقی،دکتر سامان معروفی زاده،دکتر زهرا عباسی
بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید چمران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ 1399

(abstract)
 

1400
ساشا کاکایی
استاد راهنما :دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
اساتید مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
دکتر سعیده بهرام پوری
بررسی ارتباط بروز حملات قلبی با نوسانات دما در ساکنین شهرتهران، 1388-1398

(abstract)
 

1400
فرزانه قاسمی نیک
استادراهنما :دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
 بررسی پیش بینی کننده های تمایل به مراقبت از مبتلایانبه کووید-19 در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، 1399

(abstract)
 


1400
پریسا غلامرضامهنی
استاد راهنما:دﮐﺘﺮ فاطمه بهرام نژاد
اساتید مشاور:دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ،دکتر مریم علیزاده
دکتر فرشاد شریفی
پروفسور آلن سی جکسون
تاثیر مقایسه ای کلاس وارونه و کلاس پازل  بر استدلال بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری در تفسیر گازهای خون شریانی

(abstract)
 

1399
سیدحمید رضوانی بهابادی
استاد راهنما:
دکترمریم اسماعیلی
بررسی تاثیرحرکت زود هنگام بر شاخص های بالینی بیماران مبتلا به نارسایی تنفسی تحت تهویه مکانیک یبستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)
 
۱۳۹۹
بنفشه قربانی
استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرام نژاد
مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بازی انگاری و بازخورد محور بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر 

 (abstract)
 
۱۳۹۹
الهه سلامت گزنق
استاد راهنما:دکتر فاطمه بهرام نژاد
اساتید مشاور:دکتر فرشاد شریفی
دکتر محمدامین ولی زاده حسنلوئی
تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)
۱۳۹۹
الهام حسینی
استاد راهنما: دکترالهام نواب
اساتیدمشاور:دکتر مریم اسماعیلی
دکتر فرناز اعتصام
استادمشاورآمار: دکتر فرشادشریفی
بررسی تاثیر برنامه مداخله شناختی رفتاری پرستار راهبربرافسردگی وکیفیت خواب در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز

(abstract)
 
۱۳۹۹
عاطفه اسدی
استادراهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور:دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر مداخله حمایتی هنگام انتقال برنامه ریزی نشده بیمار از بخش‌های عمومی به بخش‌های مراقبت ویژه بر اضطراب و میزان تاب آوری عضو خانواده

(abstract)
۱۳۹۹
مهرناز خویشوند
استاد راهنما:دکتر خاطره سیلانی
اساتید مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
دکتر حمید حقانی
دکتر مهرزاد رحمانیان
بررسی تاثير برنامه مراقبت انتقالی بر ميزان بستری مجدد بيماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری

(abstract)
 
۱۳۹۹
پروین عزیزپور
استاد راهنما:دکتر خاطره سیلانی
استادان مشاور:دکتر مامک طهماسبی
دکتر فرشاد شریفی
بررسي تاثير توانمندسازي پرستاران در تزريق زيرجلدي سرمها و داروهاي منتخب طب تسکيني بر پيامدهاي باليني بيماران مبتلا به سرطان 

(abstract)
 
۱۳۹۹
طیبه توکلی هفشجانی
استاد راهنما: دکتر خاطره سیلانی
اساتید مشاور: دکتر فاطمه بهرام نژاد
دکتر سعید مردانی
بررسی رابطه سواد سلامت با پیروی از رژیم درمانی و استفاده از خدمات نظام سلامت در بیماران تحت همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری، ایران، 1398

(abstract)
 
۱۳۹۹
آناهیتا زارعی  محمودآبادی
استاد راهنما :دکتر زهرا عباسی دولت آبادی
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
دکتر سامرند فتاح قاضی
آقای احمد سهرابی
بررسی تأثیر اجرای برنامه‌ی توانمندسازی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه به شیوه‌ی شبیه‌سازی بر عوارض کوتاه‌مدت بیماران تحت گاستروستومی آندوسکوپی درون جلدی

(abstract)
۱۳۹۹
فرزانه سلمان
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور 
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بر اضطراب و افسردگی خانواده بیماران

(abstract)
 
۱۳۹۹
رؤیا خرمی استخری
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان،دکتر نیما صوفی افشار
استاد آمار:دکتر مریم اسماعیلی
 بررسی تأثیر آموزش بر اساس شاخص سواد سلامت بر دانش، رفتارهای خودمراقبتی و بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی

(abstract)

1398
زهرا قربانعلی نژاد
استاد راهنما:دکتر خاطره سیلانی
استاد مشاور:الهام کارگذار
استاد راهنما آمار: دکتر حقانی
 بررسی تاثیر ورزش اوتاگو بر تعادل حرکتی و وضعیت عملکردی بیماران تحت همودیالیز

(abstract)

1398
آنولین اصلان
استاد راهنما:دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر افسانه صدوقی اصل، دکتر کمال خادم‌وطن
بررسی تاثیر برنامه آماده سازی بیمار و عضو خانواده قبل از عمل بر پیامد های بعد از عمل جراحی عروق کرونر

(abstract)
 
۱۳۹۸
فرانک گیوانوکا
استاد راهنما:دکتر معصومه ایمانی پور
بررسی ارتباط عملکرد پرستاران در مراقبت از خانواده و نگرش آنان نسبت به اهمیت خانواده در مراقبت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان اوگاندا

پردیس بین الملل    
 
1398            
 
مهرنوش یوسفی
استادراهنما: دکتر خاطره سیلانی
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
تاثير برنامه آشناسازي بيماران و عضو خانواده با محيط بخش بر درک آنها از استرسورهاي محيطي بخش مراقبتهای ويژه قلبی

(abstract) 

1398
محمد گودرزی
استاد راهنما: دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی، دکتر امیر همتا 
تاثیر تحریک شنوایی با صدای شغلی بر تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی تروماتیک مغزی 

(abstract)

1398
ناهید حسینی
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور: دکتر خاطره سیلانی
دکتر مهراد فخرالدینی
مشاور آمار:دکتر  حمید حقانی
بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلب

(abstract)
۱۳۹۷
مریم شافعی لشکریان
استاد راهنما:دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر زهرا عباسی
بررسی مقایسه ای تأثیر استفاده از نرمال سالین و آب مقطر در ساکشن تراشه بر بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور و شاخص های همودینامیک در بیماران  تحت ونتیلاتور

(abstract)
۱۳۹۷
پريسا قليچ خاني
استاد راهنما: دکتر مريم اسماعيلي
بررسي مقايسه اي مقياس اغماي گلاسگو و معيار جامع بي پاسخي در پيش بيني پيامد هاي حين ترخيص بيماران ترومايي بستري در بخش مراقبت ويژه سال 

(abstract)

1397
زینب قاسم زاده کوچی
اساتید راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم ،دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر بابک گرایلی
استاد مشاور آمار :دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر درک از خطر و ابعاد سلامت در بیماران عروق کرونر قلب

(abstract)

1397
یوکوبا یاکوبو
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر مریم اسماعیلی
پردیس بین الملل 
مقایسه نگرش ها و باورهای پرستاران و خانواده ها در مورد خط مشی ملاقات در بخش های مراقبت ویژه منتخب کشور غنا


(abstract)

1396
شهربانو اخوتي
استاد راهنما: دكتر مریم اسماعیلی
بررسي تأثير برنامه توانمند‌سازي پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه بر توانايي تشخيص افتراقي درجات زخم بستر

(abstract)

1396
نسرين دليري
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکري مقدم
استاد مشاور:دکتر شهرزاد غياثونديان
استاد آمار:حميد حقاني
 بررسي تاثير ارائه بسته آموزشي حمايتي بر کيفيت زندگي و عوارض حاد پيوند در بيماران تحت پيوند کليه

(abstract)

1396
مهین نوملی
استاد راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم
اساتید مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان  ،دکتر رامین محمد رضایی 
بررسی تاثیر اجرای برنامه خودپایشی بر پیامد های بیماران مبتلا به  نارسایی قلب

(abstract)

1396
شعیب محمد
استاد  راهنما: کتر خاطره سیلانی
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
پردیس  بین الملل
مقایسه  درک خانواده و پرستاران از انطباق اصول مراقبت خانواده و بیمار محور در بخش های مراقبت ویژه در غنا در سال2017


(abstract)

1396
زينب پوشگان
استاد راهنما:دکتر معصومه ايماني پور
استاد مشاورآمار:دکتر رزاقي
 بررسي ارتباط بين حساسيت اخلاقي پرستاران و رعايت حقوق بيماران توسط ايشان در بخش هاي مراقبت ويژه

(abstract)

1395
علی شوکتی اصل
استاد راهنما:  دکتر الهام نواب
دکتر خاطره سیلانی
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا برخستگی، درد و  شاخص های فیزیولوژیک بیماران پس از آنژیوگرافی

(abstract)

1395
فاطمه علی‏پور
اساتید راهنما:دکتر تهمینه صالحی
دکتر فاطمه جلالی نیا
استاد مشاور:دکتر هادی رنجبر
 بررسی ارتباط رضایت زناشویی با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی بستری در بیمارستان‏های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394

(abstract)

1395
مهدي مرادنژاد
استاد راهنما : دکتر سيلاني
استاد مشاور: دکتر نواب
بررسي ارتباط کيفيت‌زندگي‌حرفه‌ای و هوش‌معنوي پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ويژه بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران

(abstract)

1395
مریم جام سحر
استاد راهنما : دکتر نوید حمیدی
استاد مشاور : دکتر نواب
استاد مشاور آمار : دکتر یکانی نژاد
بررسی تاثیر آگاهی بخشی بر میزان کورتیزول خون بیماران انتقالی
از بخش مراقبت های ویژه قلب به بخش  عمومی

(abstract)

1395
لیلا جوان
استاد راهنما: دکتر ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر هایده نکته دان
استاد مشاور آمار:  دکتر کاظم نژاد
تأثیر برنامه خود مدیریتی بر تبعیت از رژیم دارویی و خودکارآمدی بیماران دارای دریچه مکانیکی قلب

(abstract)

1395
حسین فرامرزی
استادراهنما: ژاله محمد علیها
استاد مشاور: محمدرضا شریعت
استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی
 تعیین و مقایسه پیامدهای جسمی و روانی مواجهه با صدا در پرستاران و بیماران بخش مراقبت های ویژه

(abstract)

1394
فاطمه دلفانی
اساتید راهنما:دکتر معصومه ذاکری مقدم،دکتر ژاله محمدعلیها
استاد مشاورآمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
مقایسه تاثیر دو روش آرام سازی عضلانی و تصویرسازی ذهنی بر شدت درد و اضطراب درد بیماران دچار زخم درجه دو سوختگی

(abstract)

1394
نساء موسوی ملک
استاد راهنما:دکتر ذاکری مقدم
استاد مشاور:دکتر اسماعیلی
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
بررسی تاثیر مداخله حمایتی آموزشی پرستار محور بر اضطراب و خواب قبل از عمل بای پس عروق کرونر
(abstract)

1394
حسین غفاری
استاد راهنما :محمد رضا موقری
استاد مشاور:دکتر ورعی ,زهرا عباسی 
استاد مشاور آمار:دکتر غفاری
بررسی میزان آمادگی و آگاهی پرستاران بخش اورژانس  بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به شرایط بیوتروریسم

(abstract)

1394
حمید معصومی
استاد راهنما :دکتر محمد علی چراغی
تأثیر برنامه مبتنی بر تعدیل عوامل رفتاری و عاطفی بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت¬های ویژه قلبی

(abstract)

1394
سجاد ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر شهسواری
استاد مشاور آمار: دکتر حقانی
بررسی تاثیر برنامه ی خودتدبیری بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگیِ بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب
(abstract) 
 
1394
علي صادقي اكبري
استاد راهنما: دکتر معصومه ذاكري‌مقدم
استاد مشاور:دکتر محمد‌علي چراغي
استاد مشاور آمار:  دكتر انوشيروان كاظم نژاد 
تاثير آموزش مبتني بر درك ازبيماري، بر رفتارهاي خودمراقبتي و كيفيت زندگي بيماران نارسايي قلبي

(abstract)

1394
رویا حدادی
استاد راهنما: ژاله محمدعلیها
استاد مشاور: دکترمعصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 بررسی تاثیر ماساژ شکم بر تحمل غذایی در تغذیه متناوب از طریق لوله بینی- معدی در بیماران بستری در بخش های ویژه

(abstract)

1394
عادله جعفرلو
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 بررسی تاثیر کارگاه اخلاق پرستاری بر رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران در بخش اورژانس

(abstract)

1394
نسیم مهرانفرد
استاد راهنمای اول : ژاله محمدعلیها
استاد راهنمای دوم : دکتر مژده نویدحمیدی
مشاور آمار : دکتر انوشیروان کاظم نژاد
مشاور طب فشاری : دکتر کیارش ساعتچی
بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب و شاخصهای تنفسی
در بیماران تحت تهویه مکانیکی

(abstract)

1394
ابوالفضل ادهمی باجگیران
استاد راهنما: دكتر مريم اسماعيلي
استاد مشاور: دكتر خاطره سيلاني
استاد مشاور آمار: دکتر طاهره صادقی
 بررسي مقايسه‌اي تاثير دو نوع بازخورد در ارزيابي تكويني بر مهارت تفسير گازهاي خون شرياني پرستاران بخش ويژه

(abstract)

1394
خدیجه اکبری
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی مقایسه ای تاثیر موسیقی سفید، گوش بند و موسیقی بی کلام بر خواب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی

(abstract)

1394
سید علی مهدیون
استاد راهنما: معصومه ایمانی پور
استاد مشاور: دکتر ریتا مجتهدزاده
استاد مشاور آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش الکترونیک تعاملی و غیر تعاملی در خصوص مرگ مغزی و پیوند اعضاء بر آگاهی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه و رضایتمندی آنها از شیوه آموزش

(abstract)

1394
سمیرا فلاحی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر خاطره سیلانی
استاد مشاور آمار : دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 مقایسه تاثیر آموزش به دو روش  کارگاهی و مالتی مدیا بر مهارت تصمیم گیری پرستاران بخش های  مراقبت ویژه در زمینه جداسازی بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی

(abstract)

1394
عباس نبوره
استاد راهنما: معصومه ايماني پور
استاد مشاور: دکتر تهمينه صالحي 
بررسي ارتباط تنش اخلاقي با خودکارآمدي و تمايل به ترک بخش در پرستاران شاغل در بخش‌هاي ويژه و اورژانس

(abstract)

1394
سحر نجفی
استاد راهنما: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر گزارش دهی حین آنژیوگرافی بر اضطراب اعضاء خانواده بیماران تحت کاتتریسم قلبی

(abstract)
 
1393
رقیه جوادی علی قشلاقی
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری،:دکتر مصطفی محمدی
استاد مشاور آمار: عباس مهران 
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی بر آگاهی و عملکرد پرستاران در مديريت كاف لوله تراشه در بیماران بستری در بخشهای مراقبت وی‍ژه

(abstract)

1393
فاطمه حبیب زاده
استاد راهنمای اول: ژاله محمدعلیها
استاد راهنمای دوم: معصومه ایمانی پور
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 بررسی تاثیر آموزش حضوری و استفاده از چک لیست بر عملکرد پرستاران در بكارگيري دستورالعمل انتقال ایمن داخل بیمارستانی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

1393
ویدا ترابی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی ، معصومه ایمانی پور
استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی 
بررسی تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

1393
زهرا السادات حسيني
استاد راهنما: دکتر حميد پيروي
استاد مشاور آمار: دکتر محمود رضا گوهري 
بررسي تاثير تمرين غير فعال دامنه حرکتي در مرحله حاد بروز سکته مغزي بر عملکرد حرکتي بيمار

(abstract)

1393
امیر حسین عبدی
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: دکتر احمد علی نوقابی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 تاثیر بکارگیری ابزار ارزیابی خطر ابتلا به زخم فشاری Braden بر عملکرد پرستاران در مدیریت زخم فشاری در بخشهای مراقبت ویژه

(abstract)

1393
زهرا اشعری
اساتید راهنما: معصومه ذاکری مقدم، دکتر فاطمه جلالی نیا
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی دیدگاه پرستاران، خانواده بیماران و عملکرد پرستاران در زمینه  نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

(abstract)

1393
افسانه ابوالی
استاد راهنما: دکتر حميد پيروي
استاد مشاور : آقای دکتر امید مرادی مقدم
استاد آمار: آقای دکترمحمودرضا گوهری
بررسي تاثير مداخله ي خانواده محور بر اضطراب و رضايتمندي اعضاي خانواده بيماران بخش مراقبت ويژه داخلي و جراحی

(abstract)

1393
کوروش جودکی
استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم
استاد راهنمای دوم: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر اضطراب بیماران انتقالی از بخش مراقبت ویژه جراحی قلبی به بخش عمومی
                            
(abstract)

1393
سلام وطن دوست
استاد راهنما: دکترنورالدین محمدی
استاد مشاور:منصوره فراهانی
استاد آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر  فیلم آموزشی مکمل بر کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران تراکئوستومی

(abstract)

1393
سمیه صادقی
استاد راهنما:معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبت جامع بر راحتی و رضایتمندی بیماران دچار تروما در اورژانس بیمارستان ¬منتخب شهر اصفهان

(abstract)

1393
الیاس سلطانی
استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر راحتی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

1393
سجاد احمدی راد
استاد راهنما: دکتر احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر سودابه جولائی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 بررسی ارتباط بین درک از مراقبت بیهوده و رفتارهای مراقبتی پرستاران بخش ‌مراقبت‌های ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1392

(abstract)

1392
سیده طاهره قاسمی نژاد
استاد راهنما: نورالدین محمدی
استاد مشاور: مهناز سیدالشهدایی
مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی ارتباط وضعیت همودینامیک و اکسیژن خون با ایجاد زخم فشاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی

(abstract)

1392
پروانه عسگری
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: علی اصغرپور
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی 
مقایسه تاثیر آموزش خانواده محورو بیمار محور بر پیروی از رژیم درمانی و عوارض حین همودیالیز

(abstract)

1392
فاطمه سوخک
استاد راهنما : دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور : آقای دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر تبعیت از رژیم درمانی و رفع موانع آن در بیماران همودیالیزی

(abstract)

1392
پریسا مرادی مجد
استاد راهنما: احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی اثربخشی مداخله چند عاملی بر رعایت استانداردهای مهار فیزیکی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

1392
نادیا سدری
استاد راهنما: احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: میترا ذولفقاری
استاد آمار: حمید حقانی 
مقایسه تأثیر دو روش پیام کوتاه (تعاملی و غیر تعاملی) بر تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب

(abstract)

1392
فاطمه بهشت آیین
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار: عباس مهران
بررسی تاثیر دو روش فعال و غیر فعال استفاده از راهنمای بالینی بر عملکرد پرستاران بخش ویژه در پیشگیری از پنومونی مربوط به ونتیلاتور

(abstract)


1392
عسگر هوشمندی خانقاهی
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
 بررسی ارتباط مهارتهای تفکر انتقادی و شایستگی بالینی در پرستاران بخش های ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل، سال 1391

(abstract)

1392
پگاه سلحشور
استاد راهنما : معصومه ذاکری مقدم و دکتر غیاثوندیان
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر افسردگی، اضطراب و استرس خانواده بیماران در طول عمل جراحی عروق کرونر

(abstract)

1392
طاهره تمیمی
استادراهنما: دکتر سید محمد مهدی پیغمبری
استاد مشاور : ژاله محمد علیها
استاد آمار: دکتر محسن رضایی همامی
 تاثیر انتقال دانش پنهان بر شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه (آی سی یو داخلی، سی سی یو و آی سی یو جراحی قلب) شاغل در مر کز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در زمینه ارتباط حرفه ای

(abstract)

1392
نیره بهروزی
استاد راهنما: ژاله محمد علیها
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر درد محل عمل در بیماران جراحی شکم و قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)

1391

منا تیزهوش

استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی

استاد مشاور: مهناز سید الشهدایی

استاد آمار: حمید حقانی
بررسی مقایسه ای تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش چهره به چهره بر آگاهی و اضطراب بیماران بستري کاندیدای آنژيوگرافي عروق كرونر از روش تشخیصی-درمانی، سال 91-1390

(abstract)

1391
حسن علی پور

استاد راهنما : دکتر محمد علی چراغی

استاد مشاور : خانم دریا دخت مسرور رودسری

استاد آمار : دکتر حمید حقانی

بررسی ارتباط هوش هیجانی با تنش شغلی و کیفیت ارتباطات حرفه ای پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه قلبی (CCU)


 (abstract)


1391

زهرا حیدری

استاد راهنما: معصومه ایمانی پور

بررسی اثربخشی حمایت اطلاعاتی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بر اضطراب و رضایتمندی خانواده

(abstract)

1391

صدیقه عارفی

استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم

استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

همکار طرح:  دکتر ترانه تقوی

استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسي تاثير بازتوانی قلبی فاز یک بر درک از بیماری و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری

(abstract)

1391

منصوره شاکری

اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، ژاله محمد علیها

استاد آمار:  عباس مهران
 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و شادمانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
(abstract)

1391
سيدعابدين حسيني
استاد راهنما: دكتر عليرضا قويدل
اساتيد مشاور: دكتر مازيار غلامپور دهکي، دکتر ضياء توتونچي
استاد آمار: دكتر هومن بخشنده 
بررسي ميزان مصرف خون و فرآورده‌هاي خوني و موارد مرتبط با آن در بيماران تحت عمل جراحي قلب بستري در بخش‌هاي ICU بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايي در زمستان 1390
مرکز قلب و عروق شهيد رجايي
كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه

(abstract)

1391
فاطمه فریدیان ارانی
استادراهنما: مهناز سيدالشهدايي
استاد مشاور :فروغ رفیعی
استاد آمار: حمید حقانی
بررسي تأثير دهانشويه با محلول كلرهگزيدين برابتلاء به پنوموني ناشي از دستگاه تهويه مكانيكي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه، سال 1391-1390

(abstract)

1391

مرضیه محمدی

استاد راهنما: دکتر حميد پيروي

بررسي ارتباط کيفيت زندگي حرفه اي و توانايي مراقبت در پرستاران بخش هاي ويژه بزرگسالان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
(abstract)

1391

فائزه فتح اله بیگی

استاد راهنما: معصومه ذاكري مقدم

استاد مشاور: دكتر شهرزاد غياثونديان

استاد مشاور آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد
بررسی تاثیر مداخله مبتني بر اصلاح درك از بيماري بر تبعيت از رژيم درماني وكيفيت زندگي بيماران سندرم كرونري حاد

 (abstract)

1391
رقیه رسولی جمادی
استاد راهنما: دکتراحمد علی اسدی نوقابی 
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی حجم کاری پرستاری در بخش های مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

(abstract)

1391
سید مسلم مهدوی شهری
استاد راهنما: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر میترا ذوالفقاری
مشاور آمار: دکتر حمید حقانی 
مقایسه دیدگاه بیماران، ملاقات کنندگان و پرستاران درباره ملاقات در بخش هاي مراقبت ویژه قلبي بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1390

(abstract)

1391

مجید احمدی هدایت

استاد راهنما: دکتر منصوره فراهاني

 بررسي ارتباط شاخص هاي تنفسي و فيزيولوژيک قبل از جداسازي از دستگاه تهويه مکانيکي با پيامد جداسازي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونردر مرکز آموزشي و درماني شهيد رجايي تهران، سال 1390-1389


1390

سید طیب مرادیان وفایی

استاد راهنما: دکتر منصوره اشقلی فراهاني

استاد مشاور: دكتر نورالدين محمدی،دکتر سید مصطفی علوی،دکتر لیلا اتفاق

استاد آمار: دكتر روح انگیز جمشيدي اورک

 بررسی تاثير تمرينات تنفسي برنامه¬ريزي شده بر عوارض تنفسي بيماران پس از جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قلب شهيد رجائي، سال 1389


1390

مهدی اجری خامسلو

استاد راهنما: دکتر ميترا ذوالفقاري

استاد مشاور: معصومه ذاکري مقدم

استاد آمار: حميد حقاني

تاثير موسيقي ترجيحي برمعيار هاي فيزيولوژيک و رفتاري درد بيماران غير هوشيار بستري در بخش مراقبت ويژه

(abstract)

1390
پویا فرخ نژاد
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: محمدعلی اسدی نوقابی
استاد آمارحمید حقانی
بررسی تاثیر مداخله چند عاملی پرستارمحور بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب

(abstract)

1390