به نام خدا

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
 
پرستاری و مامایی رشته هایی مبتنی بر عمل هستند و طبیعتا"معاونت آموزشی دانشکده وظیفه تعلیم و تربیت دانشجویانی را بر عهده دارد که صلاحیت و توانمندی لازم را برای ارائه خدمات مراقبتی درمانی به آحاد جامعه داشته باشند. از این رو با توجه به جهان در حال رشد و توسعه و تغییر، معاونت آموزشی با هدایت و بستر سازی های لازم با محوریت ارتقاء و انطباق فرآیند یاددهی و یادگیری، وظیفه حفظ و بهبود کیفیت آموزش پرستاری و مامایی را بر عهده دارد.

برکسی پوشیده نیست که فاصله گرفتن آموزش از آنچه در محیط های بالینی در جریان است تهدیدی جدی برای آموزش پرستاری و مامایی است و بر این اساس، تلفیق آموزش و بالین پرستاری و مامایی به عنوان یک استراتژی مهم در دانشکده پرستاری و مامایی تهران در برنامه چهارساله دانشگاه و دانشکده انعکاس یافته و مسئولیت اصلی اجرایی نمودن آن بر عهده معاونت آموزشی دانشکده است. امید است با ارائه مدل های آموزشی مبتنی بر واقعیت های موجود، در حوزه های  برنامه ریزی، روش های تدریس و روش های ارزیابی و ارزشیابی، دانش آموختگان این دانشکده از صلاحیت لازم جهت ایفای نقش حرفه ای خود برخوردار گردند.


 


معاون آموزشی : دکتر شهزاد پاشایی پور
داخلی 127


مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :خانم دکتر فرناز فرنام
شماره تماس : 148 


مسئول دفتر : خانم هنگامه میر نسب
داخلی 126

تلفن مستقیم : 66420739
آدرس ایمیل: fnm_ educational@tums.ac.ir
وقت ملاقات با معاونت آموزشی : همه روزه با هماهنگی قبلی، و روزهای یکشنبه ساعت 15- 13