جدول برنامه وبینارهای دانشکده پرستاری و مامایی تهران در 6 ماهه دوم  سال 1400

تاریخ برگزاری

عنوان وبینار

ساعت

لینک

1400/11/28

مواجهه شغلی با HIV/AIDS

10-12

https://tritapp.net/t/bxbf

1400/11/19

وابستگی به فضای مجازی در دانش آموزان و دانشجویان: پیشگیری و راهکار ها

16-18

https://tritapp.net/t/a5ng

1400/11/14

تازه های علمی در خصوص سندرم پیش از قاعدگی

10-12

https://tritapp.net/t/wimk


1400/11/7
 

کووید-19 و دانستنیهای مرتبط با مراقبتهای مامایی دوران بارداری و پس از زایمان

10-12 https://tritapp.net/t/ao14
1400/11/3

دیابت و بارداری

16-18 https://tritapp.net/t/1y9u
1400/10/30

نقش ماما در تشخیص و کنترل خونریزیهای سه ماهه سوم بارداری

16-18 https://tritapp.net/t/5iyq
1400/1023

ثبت کارآزمایی های بالینی مبانی نظری و ملاحظات عملی

10-12  

1400/10/5

 یکشنبه مدیریتی هفته بیستم:
"بیمه سلامت در ایران: چالشها و راهکارها" 

18-16 

https://tritapp.net/t/sb4z

400/10/2

 نقش ماما در تشخیص و کنترل فشار خون بارداری

 12-10 

https://Tritapp.net/t/5cuy

1400/10/1

 ژورنال کلاب مامایی: "  فعالیت جنسی و استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در طی فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه پاندمی کوید ۱۹ "

 18-16 

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/srh-phd-tums

1400/09/24

 ژورنال کلاب مامایی: " افزایش انسیدانس بلوغ  زودرس و تسریع شده در طی و بعد از لاک داون پاندمی کرونا ویروس ۲۰۱۹(کوید ۱۹)

18-16

 

1400/09/21

 یکشنبه مدیریتی هفته نوزدهم:
رقص با ذهن استراتژیک، پیشران های تحول و توسعه مهارتهای فردی 

18-16 

  Tritapp.net/t/5cuy

1400/09/17

 ژورنال کلاب مامایی: " بررسی سلامت باروری و جنسی مردان در همه گیری کوید ۱۹ " 

18-16  

1400/9/16

اختلال استرس پس از سانحه و ارتقاء بهزیستی روانشناختی در دوران کووید-19

16-18

https://tritapp.net/t/92yu

1400/9/14

یکشنبه مدیریتی هفته هجدهم: "حمایت طلبی در راستای اهداف نظام سلامت"  

16-18

 https://tritapp.net/t/4g1x

1400/9/2

واکسیناسیون کووید-19، عوامل روانی مرتبط و نقش مراقبین سلامت 

16-18

 https://tritapp.net/t/4mv1

1400/8/25

 سندروم کم مادری 

16-18

https://tritapp.net/t/m6wr

 

مراقبت ازخود ودیگران بعد از واکسیناسیون 

16-17

 

1400/8/15

 تریاژ در حوادث بیولوژیک: دکترعباسی   

13-16

https://tritapp.net/t/o7ym

1400/8/12

تریاژ در حوادث بیولوژیک

13-16

https://tritapp.net/t/o7ym

1400/8/9

یکشنبه های مدیریتی : فرهنگ کارتیمی و همکاری درحوزه سلامت

16-18

لینک ویدیو وبینار  

1400/8/6

اقدام پژوهی

10-12

لینک ویدیو وبینار  

1400/7/30

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز4

9-14

لینک ویدیو وبینار 

1400/7/29

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز3

9-14

لینک ویدیو وبینار 

1400/7/24

در مسیرکامیابی وآرامش درون (2)

16-18 

-

1400/7/32

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز2

9-14

لینک ویدیو وبینار 

1400/7/22

کنترل و پیشگیری ازعفونت در بخش مراقبتهای ویژه

13-16

-

1400/7/22

بزرگترین کارگاه مجازی فوت وفن های مشاوره شیردهی روز1

9-14

لینک ویدیو وبینار 

 

یکشنبه های مدیریتی16: فرهنگ کارتیمی و همکاری

16-18

-

1400/7/11

یکشنبه های مدیریتی15: اصول و استراتژی برندسازی در حوزه سلامت

16-18

-

1400/7/10

وبینار تاب آوری در سالمندان با رویکرد کووید۱۹

16-18

-

1400/7/9

تکنیک های ورزشی برای خوشایندسازی دوران بارداری و زایمان آسان تر

10-13

-

1400/7/2

فوت و فن های معاینه واژینال

10-12

- 

*** وبینارهای دانشکده پرستاری و مامایی تهران در 6 ماهه اول سال 1400 ***