شما میتوانید در گروه واتساپی سوالات خود را از اساتید پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بپرسید.
 

 

راهنماهای آموزشی بیماری کرونا

راهنمای آموزشی شماره 1:
راهنمای آموزشی شماره 2:
راهنمای آموزشی شماره 3:
راهنمای آموزشی شماره 4:
راهنمای آموزشی شماره 5:
راهنمای آموزشی شماره 6:
راهنمای آموزشی شماره 7:
راهنمای آموزشی شماره 8:
راهنمای آموزشی شماره 9:
راهنمای آموزشی شماره 10:
راهنمای آموزشی شماره 11:
راهنمای آموزشی شماره 12:
راهنمای آموزشی شماره 13:
راهنمای آموزشی شماره 14:
راهنمای آموزشی شماره 15:
راهنمای آموزشی شماره 16:
راهنمای آموزشی شماره 17:
راهنمای آموزشی شماره 18:
راهنمای آموزشی شماره 19:
راهنمای آموزشی شماره 20:
راهنمای آموزشی شماره 21:
راهنمای آموزشی شماره 22:
راهنمای آموزشی شماره 23:
راهنمای آموزشی شماره 24:
راهنمای آموزشی شماره 25:
راهنمای آموزشی شماره 26: آموزش روش صحیح استفاده از ماسک
راهنمای آموزشی شماره 27: راهنمای خود حفاظتی در برابر کرونا
راهنمای آموزشی شماره 28 : مراقبت از بیمار آلوده به ویروس کرونا در منزل
راهنمای آموزشی شماره 29 : پرسش و پاسخ کودکان پیرامون ویروس کرونا
راهنمای آموزشی شماره 30 : پیشگیری از ابتلاء کودکان به بیماری کووید - 19
راهنمای آموزشی شماره 31 : چگونه با کودکان خود درباره بیماری کووید -19 صحبت کنیم
راهنمای آموزشی شماره 32 : خود مراقبتی در کرونا 1400
راهنمای آموزشی شماره 32 : خود مراقبتی پس از واکسیناسیون کووید 19

 
 راهنماهای آموزشی             وبینارها                  انیمیشن و کلیپ های آموزشی                       طرح های تحقیقاتی                 گزارش عملکرد