آئین نامه ها و دستورالعملها

اساسنامه ی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

حقوق مولفین Copyright

آئین نامه تسهیلات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری

المپیادهای دانشجویی

اراسموس (فرصت مطالعاتی دانشجویان کارشناسی)

آئین نامه تحصیل سریع  پژوهشRapid Research Education  (RRE)

آئین نامه دیپلم پژوهشی

آئین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

شیوه نامه ی اجرایی طرح ارتباط با صنعت