مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

اعضای مرکز
سرپرست مرکز : دکتر آرزو راستی
دبیر مرکز : سحر محسنی

معاونت آموزشی : سوگل کیوانپور
معاونت پژوهشی : مینا رستمی
معاونت بین الملل : حمیده پرتوی
معاونت فرهنگ و هنر : معصومه سلیمی
معاونت نوآوری و کارآفرینی: صنم حسین پور
معاونت روابط عمومی : فاطمه جنابی قویم

فعالیت های مرکز:
برگزاری کارگاههای پژوهشی برای تسهیل  در روند یادگیری پژوهش علمی
ارائه مشاوره  به دانشجویان جهت تسهیل  ارائه طرحهای  پژوهشی
کمک به شرکت در کنگرههای داخلی و خارجی
          
اهداف مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:
- بسترسازي مناسب براي انجام پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي سطح پژوهش ها
- ايجاد نوآوري با بهره گيري از زيرمجموعه مركز رشد استعدادهاي درخشان
- دانشجويان علاقه مند با مراجعه به اين مركز با روند تحقيق و پژوهش و انجام آن بيشتر آشنا مي شوند