اخبار شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده پرستاری و مامایی
تشکیل یازدهمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ   98/8/26 

در ابتدای جلسه دکتر فاطمه واثق رحیم پرور معاون پژوهشی دانشکده بر لزوم ارتباط با رشته های فنی تاکید کرد و ورود دیرهنگام به دنیای اینترنت اشیاء را موجب خسران دانست. وی همچنین در ادامه با تاکید بر انجام پایان نامه های محصول محور توسط دانشجویان در آینده نزدیک، بر لزوم آشنایی با اینترنت اشیاء تاکید کرد. دکتر بابازاده، دکتری الکترونیک مهندسی پزشکی و عضو کمیسیون اینترنت اشیاء ضمن معرفی شرکت هلدینگ تحقیقات کنترل صنعتی جنوب به ارائه توضیح درخصوص کمیسیون اینترنت اشیاء و اینترنت اشیاء پرداخت. وی اینترنت اشیاء را ماهیت دهی به اشیاء در اینترنت تعریف کرد و از خطر احتمالی اینترنت اشیاء در رشته های پزشکی سخن گفت.مراقبت در منزل با ساخت گجت های پوشیدنی با توجه به سالمند شدن جمعیت و هزینه بالای نگهداری برای خانواده و دولت از جمله مواردی بود که وی بر آن تاکید کرد. نحوه تعامل و همکاری جهت انجام مشاوره و مشارکت در قالب پروژه، ثبت اختراع و ساخت Device و برگزاری نشست مشترک با اساتید و دانشجویان دانشکده از جمله موارد مطرح شده دراین جلسه بود. لازم به توضیح است که خبر این جلسه برگرفته از خبر مربوط به برگزاری این جلسه، در سایت دانشکده و توسط روابط عمومی دانشکده می باشد.

******************************************************************************************************

تشکیل دهمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ 98/7/28 

در ابتدای جلسه دکتر واثق رحیم پرور درباره ارائه پروژه های مربوط به سامانه ساتع تاکید کردند و در این خصوص توضیحاتی را بیان کردند. همچنین دکتر راستی فلوچارت تاسیس شرکت دانش بنیان و  فرم طرح توجیهی را ارائه دادند. در ادامه دکتر راستی قراردادهای مربوط به چهار طرح خدماتی ارتباط با صنعت در مورد برگزاری کارگاه ها توسط مرکز پژوهش های دانشجویی را ارائه دادند. و بیان کردند. همچنین حضور دکتر بابایی در جلسه آینده شورای ارتباط با صنعت مورد توافق اعضاء قرار گرفت.


******************************************************************************************************

تشکیل نهمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ     98/6/31 
در ابتدای جلسه دکتر فاطمه واثق رحیم پرور مفاد مربوط به توافق نامه همکاری مشترک با گروه سلام شامل شرکت آریا طب فیروز و مرکز تحقیقات و توسعه گروه سلام را مطرح کردند. در ادامه دکتر ابراهیمی ارائه یک طرح خدماتی ارتباط با صنعت را با شرکت بهزی در جلسات آتی اعلام کردند. طرح دکتر پورتقی با عنوان "بررسی تاثیر اپلیکیشن موبایلی دیابتی بهزی بر پیوستگی دارویی، بهبود وضعیت خودمراقبتی و شاخص های بیماری دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2" مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد. همچنین طرح ارتباط با صنعت خدماتی دکتر نوغانی و دکتر واثق رحیم پرور با عنوان "برگزاری کارگاه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران"بررسی و مصوب گردید.

******************************************************************************************************

تشکیل هشتمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ  98/4/9 
در ابتدای جلسه دکتر فاطمه واثق رحیم پرور ضمن خوش آمدگویی به دکتر جواد راستی، رئیس مرکز تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان در ابتدا به معرفی دانشکده پرداخت و توضیحاتی در رابطه با شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده ارائه دادند. در ادامه دکتر جواد راستی به معرفی بازی‌های جدی (Serious Games) یا بازی‌های کاربردی (Applied Games) در حیطه های مختلف پیشگیری تا توانبخشی و درمان پرداخت و مطرح کرد که بازیهای درمانی دسته‌ای از بازی‌ها هستند که هدف اصلی از طراحی آن‌ها، چیزی فراتر از صرفاً سرگرمی است و در حوزه‌هایی نظیر درمان، آموزش، بهبود سلامت جسم و روح، ورزش، پژوهش‌های علمی، بازاریابی، تبلیغات، مدیریت بحران، برنامه‌ریزی شهری، مهندسی، سیاست و نظامی‌گری به کار می‌روند. دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده، مطرح کرد که با ایجاد نقشه راه مشخص، سیستمی را بنا کنیم تا کانالی ایجاد شود و بازی درمانی وارد تحقیقات ما بشود. همچنین یکی از طرح ها و پایان نامه های اتمام یافته اخیر دانشکده با عنوان " بررسی تأثیر آموزش نام‌گذاری هیجانات به کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا بر کیفیت زندگی و رابطه مادر- فرزندی آنان" که مرتبط با موضوع جلسه بود توسط استاد راهنما دکتر مرضیه حسن پور توضیح داده شد.

***********************************************************************************************************************************************************************

تشکیل هفتمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ  98/2/29 
در ابتدای جلسه در رابطه با تاریخ جلسات شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بحث شد و قرار شد جلسات ماهی یکبار و در آخرین یکشنبه هر ماه برگزار شود. در صورت ضرورت یا وجود طرح های ارتباط با صنعتی که لازم است سریعا بررسی شوند، جلسات اکسترا گذاشته شود. همچنین در رابطه با بارگذاری فایل های مربوط به شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده نیز بحث شد و قرار بر این شد اصلاحاتی صورت گیرد. همچنین دکتر فاطمه واثق رحیم پرور توضیحاتی درباره طرح های جاری ارتباط با صنعت دانشکده بیان کردند. خانم دکتر نسرین رسول زاده در این جلسه حضور داشتند و در رابطه با پژوهش اتمام یافته خود با عنوان "طراحی سامانه پایش سلامت پرستاران " توضیحاتی دادند و در جهت چگونگی جذب اسپانسر برای این طرح بحث و تبادل نظر شد. همچنین پیشنهاداتی از نظر اسپانسر مطرح شد و قرار شد در صورت جذب اسپانسر، به عنوان طرح ارتباط با صنعت مطرح شود. عنوان طرح مصوب دکتر نیکبخت در نیماد با عنوان"طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل مراقبت جامع در سالمندان در معرض خطر استئوپروز؛ یک مطالعه ترکیبی" قرائت شد. این طرح در پژوهشیار در بخش ارتباط با صنعت و با گروه هدف اول دانشکده و گروه هدف دوم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، ثبت شده است. در پایان جلسه دکتر ابراهیمی درباره طرحشان با عنوان "بررسی علل و روند موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان در ایران" گزارشی ارائه دادند.

***********************************************************************************************************************************************************************

تشکیل ششمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ  98/1/25 
در این جلسه، گزارش مربوط به برنامه گروه های آموزشی توسط نمایندگان گروه ها، و طرح خانم دکتر ابراهیمی مطرح شد. مقرر شد که معاون پژوهشی دانشکده در یکی از جلسات شورای پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده، جهت آشنایی بیشتر و شفاف سازی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه حضور داشته باشند.

***********************************************************************************************************************

تشکیل پنجمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ  97/12/12  
در این جلسه، گزارش مربوط به شیوه نامه ارتباط و همکاری اعضای هیات علمی با شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده، شیوه نامه ارزیابی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه، فلوچارت ثبت طرح های ارتباط با صنعت در پژوهشیار، قرارداد طرح خدماتی همکاری دانشکده پرستاری و مامایی، قرارداد طرح ارتباط با صنعت (شماره یک)، قرارداد طرح پژوهشی همکاری دانشکده پرستاری و مامایی (شماره دو)، فرم قرارداد طرح های ارتباط با صنعت، فرم تایید گزارش مجری طرح تحقیقاتی، فرم پرداخت اقساط قرارداد طرح های ارتباط با صنعت، توسط دکتر واثق رحیم پرور (معاون پژوهشی دانشکده) بیان شد و اصلاحیات لازم، بر اساس تبادل نظر اعضا انجام گردید و مورد تصویب شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده قرار گرفت. همچنین شیوه نامه، قراردادها و فرم های مذکور در جلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 21/12/1397 مورد تبادل نظر قرار گرفت و مصوب گردید.

***********************************************************************************************************************

تشکیل چهارمین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ   97/11/28 
در ابتدای جلسه پیشنویس شیوه نامه ارتباط و همکاری اعضای هیات علمی با شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده، فرم ها، قراردادها و فلوچارت طرح های ارتباط با صنعت و جامعه ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد شد کلیه قراردادهای مربوط به موسسات فراسازمانی را کارشناس حقوقی دانشکده مشاهده نماید و در صورت نیاز ایشان در جلسات شورا شرکت کنند.

***********************************************************************************************************************

تشکیل سومین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ   97/11/10 
در ابتدای جلسه دکتر واثق رحیم پرور (معاون پژوهشی دانشکده) مصوبات جلسات قبل شورا را یادآوری کردند و توضیحاتی را در خصوص تعهدات طرفین و مسائل مالی آن برای ارتقاء طرح های ارتباط با صنعت دانشکده مطرح کردند. همچنین پیشنهاد شد که ابتدا اعضای شورا ارائه طرح را شروع کنند. همچنین در مورد فرایند اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشکده بحث و تبادل نظر شد و یک طرح خدماتی ارتباط با صنعت و جامعه با عنوان "آموزش و مشاوره به والدین و مربیان مهدکودک دانشکده و بیمارستان امام خمینی (ره)" ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت.


***********************************************************************************************************************

تشکیل دومین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ  97/10/22  
در این جلسه دو طرح ارتباط با صنعت با عنوان "تاثیر آموزش های تعاملی اپلیکیشن بهزی بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران بعد از زایمان و سلامت شیرخواران" و "تاثیر آموزش های تعاملی از طریق اپلیکیشن موبایل بهزی بر کنترل قند خون کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک" مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و پیشنهاد اصلاح طرح ها مطرح شد و هر دو طرح در جلسه مصوب گردید.

******************************************************************************************************

تشکیل اولین جلسه شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده تاریخ   97/10/15 

با توجه به تفویض اختیار از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 30/8/97 در اولین جلسه رسمی ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده، ابتدا در مورد دستورالعمل ها و آئین نامه های ارتباط با صنعت دانشگاه، گرنت ها، تفویض اختیار به دانشکده و بودجه های مربوطه و عملکرد دانشکده گزارش ارائه شد. پیشنهاد داشتن اتاق فکر و تدوین برنامه استراتژیک برای ارتباط با صنعت و ایجاد واحد R&D  مطرح شد.

***********************************************************************************************************************