معرفي كتابخانه


 
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه سال 1342 تاسیس شد و در سال 1365 با مدارس عالی پرستاری رازی ، شریعتی ، آذرمیدخت ، آزادگان ادغام گردید .
از سال 1365 به بعد سیستم دستیابی به منابع  به صورت باز اداره شده و طبقه بندی کتابها نیز بر اساس ان ال ام ( NLM  (  رده بندی پزشکی امریکا  و  ال سی ( LC  )   کتابخانه کنگره آمریکا  انجام می شود.

ساختمان کتابخانه
کتابخانه در ضلع شمال شرقی دانشکده واقع شده است . ساختمان كتابخانه  از دو طبقه کاملا" مجزا ساخته شده و دارای مساحت تقریبی 550 متر مربع است .
طبقه اول شامل:
1. مخزن کتب و نشریات ادواری
2. اتاق زیراکس
3. سالن مطالعه خواهران
4. سالن مطالعه برادران
5. آبدارخانه
6. نگهداری کیف و وسایل دانشجویان و مراجعین
طبقه دوم شامل :
1. دفتر رئیس کتابخانه
2.  دفتر معاون کتابخانه
3.  بخش خدمات فنی
4. لابراتوار زبان
5. كلاس 6