گرنت های پژوهشی 

دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال 97-1396  
 

گرنت هشت مقاله در یکسال برای اعضای هیأت علمی دارای line  پژوهشی

 
International Grants
 

اولویت های پژوهشی بازنگری شده در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اولویت طرح پژوهشی شورای عالی تحقیقات و فناوری ( عتف )

اولویت طرح پژوهشی کاربردی نظام سلامت 

53 عنوان اولویت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری