فرم های معاونت پژوهشی

فرم اعلام تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی گروه

فرم پیش نویس پایان نامه دانشجویی(proposal)  ویرایش سال 1398

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (proposal)  ویرایش سال 1398

نمونه متن نامه تامین اعتبار برای طرح های مشترک 

HSR فرم پروپوزال طرح

چک لیست Consort

چک لیستSpirit

فرم تایید نهایی پروپوزال در شورای گروه

چك ليست رضايت آگاهانه

نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات طرح پژوهشی

فرم درخواست معرفی جمع آوري اطلاعات پایان نامه دانشجو

فرم مشخصات طرح پژوهشی جهت ضمیمه در پژوهشیار

فرم مشخصات پایان نامه دانشجو جهت ضمیمه در پژوهشیار

متن تقدیر وتشکر که لازم است برای مقالات استفاده گردد

 

به روز رسانی 98/7/21