اهداف و رسالت
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی


 
  هدف اصلی کتابخانه تقويت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و حمايت از برنامه های دانشگاه در جهت ارتقاي سلامت، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز دانشكده و مديريت بهره برداري از منابع علمي است.

کتابداران متعهد هستند به:
• ارائه بهترين خدمات ممكن از جهت بهنگام بودن، دقيق بودن و كامل بودن به تمام مراجعان
• بكارگيري فناوري ها و منابع جديد اطالاعاتي در ارائه خدمات و تهيه منابع علمي
• اشتراك تخصص و مهارتهاي خود در استفاده از فناوري اطالاعات

وظایف کتابخانه:
كتابخانه دانشكده و كتابداران متخصص آن پيوسته در تلاشند تا هدفها و وظايف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر اين اساس موارد ذیل را مد نظر دارد:
• پشتيباني از برنامه هاي پژوهشي دانشكده
• مجموعه سازي ، سازماندهي و اشاعه اطلاعات در راستاي اهداف و فعاليتهاي دانشكده
• بكارگيري روشهاي علمي نوين كتابداري و اطلاع رساني پزشكي درجهت ارتقاءخدمات كتابخانه
• فراهم ساختن امكان دسترسي سريع و راحت به منابع اطلاعاتي براي اعضا ي هيأت علمي ، دانشجويان و كاركنان دانشكده به منظور پشتيباني از هدفهاي آموزشي و پژوهشي كنوني و آينده دانشكده
• گردآوري تازه ترين نيازهاي اطلاعاتي جامعه استفاده كنند ه و سفارش آنها
• آموزش مداوم كتابداران و كليه كاربران در سطوح مختلف


دریافت فایل PDF
 
دریافت پوستر