عناوین موضوعی راهنماها  

کتابچه راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال

راهنمای استفاده از پایگاه  Scopus

راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Science Direct,Proquest,Ovid

راهنمای استفاده از The Cochrane Library , UP TO DATE

راهنمای نمایش لیست مجلات ISI و مشاهده رتبه آنها(IF)

معرفی وب سایت های مفید

طبقه بندیNLM طبقه بندی مرجع جهانی در کتابخانه های علوم پزشکی

پنج گام برای طراحی پوستر برای همایش توسط نرم افزار پاورپوینت

آشنایی مقدماتی با نرم افزار Endnote X5

راهنمای استفاد از نرم افزار SPSS

راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعات فارسی