عناوین موضوعی راهنماها  

کتابچه راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال

راهنمای استفاده از پایگاه  Scopus

راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Science Direct,Proquest,Ovid

راهنمای استفاده از The Cochrane Library , UP TO DATE

راهنمای نمایش لیست مجلات ISI و مشاهده رتبه آنها(IF)

راهنمای استفاده از پایگاه Springer Images

معرفی وب سایت های مفید

راهنمای استفاده از پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشورMagIran

طبقه بندیNLM طبقه بندی مرجع جهانی در کتابخانه های علوم پزشکی

معرفی پایگاه اطلاعات IRAN MEDEX

پنج گام برای طراحی پوستر برای همایش توسط نرم افزار پاورپوینت

معرفی Pub med

پایگاه اطلاعات SID دسترسی رایگاه به مقالان علمی ژوهشی ایران در تمامی حیطه های علوم

جستجو در پایگاه WEB SCIENCE

آشنایی مقدماتی با نرم افزار Endnote X5

راهنمای استفاد از نرم افزار SPSS

راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعات فارسی