مرکز فناوری اطلاعات، مسئوليت مدیریت، نظارت، ارائه راهنمايي و تسهیل بهره مندی مفید دانشجویان از سیستم های کامپیوتری و جستجوي منابع علمي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي را بعهده دارد.

اهداف:

1- تسهیل دسترسي دانشجويان به نرم افزارهای متداول تایپ و تهیه اسلاید و مقالات و مواد آموزشی موجود در وب و پایگاه های تخصصی فارسی و انگلیسی
2- توانمندسازی مهارت های فناوری اطلاعات با برگزاری کارگاه

اهداف کلی بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت ایزو:
1- بررسی نیازهای حاضر و آینده دانشجویان و تلاش در مرتفع ساختن آنها : نظرسنجی
2- هدایت محیط مرکز فناوری اطلاعات به سمت مشارکت بهتر کارکنان مرکز : شفاف سازی دستورالعمل ها و  فرآیندهای کاری و اصلاح و پایش مستمر
3-افزایش شناخت و توان کارکنان نسبت به اهمیت نقش آن ها در بهبود پیامد فعالیت ها : خودارزیابی و تشویق بموقع
4- مدیریت فرآیند و ایجاد فرصت بهبود و هزینه اثربخشی : تعریف شفاف فعالیت ها و تحلیل
5- رویکرد سیستمی به مدیریت: درک همبستگی بین فرآیندهای سیستم
6- رویکرد بهبود مستمر و پایش امور: ارتقای توانمندی کارکنان و شناخت بهبود فعالیت ها
7- رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری : اتخاذ تصمیمات اثربخش بر مبنای تحلیل داده ها و اطلاعات مطمئن
8- روابط دوطرفه و سودمند با تآمین کنندگان:  به اشتراک گذاری تجربیات و تخصص و تعامل با تآمین کنندگان و تعریف پروژه بهبود
تلفن تماس : 61054563 
کارشناسان بخش اطلاع رساني
مصطفی انصاری
تلفن تماس: 61054228

ژاله عباسی  
تلفن تماس: 61054229