مرکز فناوری اطلاعات، مسئوليت نظارت، ارائه راهنمايي و تسهیل بهره مندی مفید دانشجویان از سیستم های کامپیوتری و جستجوي منابع علمي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي را بعهده دارد.

اهداف:

  • تسهیل دسترسي دانشجويان به پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای آفیس، مدیریت اطلاعات (Endnote,SPSS  Max qda و نرم افزارهای کاربردی دیگر
  • رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز
  • بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و مرتفع ساختن آنها
  • توانمند سازی مهارت های فناوری اطلاعاتی دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه ها


معرفی مرکز فناوری اطلاعات:
مرکز فناوری اطلاعات (IT) پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در طبقه دوم ساختمان شماره دو دانشکده واقع شده است. این مرکز مجهز به 46 سیستم تین کلاینت  و 5 عدد PC می باشد. که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می توانند جهت رفع نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی از این سیستم ها استفاده نمایند. 
تلفن تماس : 61054563 
کارشناسان بخش اطلاع رساني
مصطفی انصاری
تلفن تماس: 61054228

ژاله عباسی  
تلفن تماس: 61054229