مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
اخبار 

اطلاعیه ها

آموزش

کنگره ها 

کارگاه ها
اعضای مرکز

سرپرست مرکز : دکترفاطمه خوشنوای فومنی
دبیر مرکز : سپیده صادقی 
قائم مقام مرکز : فایزه ایوبی
معاونت آموزشی : مژگان افشاری
معاونت پژوهشی : محمداقبال حیدری
معاونت بین الملل : ندا دارابی
معاونت فرهنگ و هنر : الهه دری
معاونت توسعه و پایش : کیمیا سروری راد
معاونت روابط عمومی : علی ابدالی

فعالیت های مرکز:
برگزاری کارگاههای پژوهشی برای تسهیل  در روند یادگیری پژوهش علمی
ارائه مشاوره  به دانشجویان جهت تسهیل  ارائه طرحهای  پژوهشی
کمک به شرکت در کنگرههای داخلی و خارجی
           
اهداف مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:
- بسترسازي مناسب براي انجام پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي سطح پژوهش ها
- ايجاد نوآوري با بهره گيري از زيرمجموعه مركز رشد استعدادهاي درخشان
- دانشجويان علاقه مند با مراجعه به اين مركز با روند تحقيق و پژوهش و انجام آن بيشتر آشنا مي شوند

تماس با ما

تلفن:

66943189
61054346
رایانامه : fnmssrc@yahoo.com
میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی – طبقه سوم ساختمان مامایی– مرکز پژوهش های علمی دانشجویان