مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
اخبار 

اطلاعیه ها

آموزش

کنگره ها 

کارگاه ها
اعضای مرکز

سرپرست مرکز : دکترشیرین شهبازی
دبیر مرکز : عفیفه خسروی
قائم مقام مرکز : ملیکا سامی
معاونت آموزشی : شیلا یگانه
معاونت پژوهشی : فاطمه شعبانی
معاونت نو آوری در حیطه زبان های خارجی : مونا رفیعی
معاونت تضمین کیفیت : منوآ عابدیان
معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی کنگره ها : عرفان تیموری ، مرضیه سلطانی


فعالیت های مرکز:
برگزاری کارگاههای پژوهشی برای تسهیل  در روند یادگیری پژوهش علمی
ارائه مشاوره  به دانشجویان جهت تسهیل  ارائه طرحهای  پژوهشی
کمک به شرکت در کنگرههای داخلی و خارجی
           
اهداف مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:
- بسترسازي مناسب براي انجام پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاي كمي و كيفي سطح پژوهش ها
- ايجاد نوآوري با بهره گيري از زيرمجموعه مركز رشد استعدادهاي درخشان
- دانشجويان علاقه مند با مراجعه به اين مركز با روند تحقيق و پژوهش و انجام آن بيشتر آشنا مي شوند

تماس با ما

تلفن:

66943189
61054346
رایانامه : fnmssrc@yahoo.com
میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی – طبقه سوم ساختمان مامایی– مرکز پژوهش های علمی دانشجویان