دفتر معاونت پژوهشی
 

معاون پژوهشی :  دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور
مرتبه علمی: استادیار
تخصص : دکترای تخصصی بهداشت باروری

پست الکترونیک:vaseghrh@tums.ac.ir
  شماره تماس مستقیم: 66941669


شماره فکس:  66427255

ایمیل پژوهشی: fnm-researchdeputy@tums.ac.ir


 

  • معاون پژوهشی : خانم دکتر  فاطمه واثق رحیم پرور 568
  • مسئول دفتر معاونت : خانم پروین اسعدی 567
  • رئیس کتابخانه و فناوری اطلاعات : خانم محبوبه روضه  - داخلی 563
  • کارشناس پژوهشی : خانم مهدیه مختاری فر  - داخلی 569