دفتر معاونت پژوهشی
 

معاون پژوهشی :  دکتر زیبا تقی زاده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص : دکترای تخصصی بهداشت باروری

پست الکترونیک:taghizad@tums.ac.ir   

  شماره تماس مستقیم: 66941669

 


 

  • معاون پژوهشی : خانم دکتر زیبا تقی زاده 568

  • مسئول دفتر معاونت : خانم پروین اسعدی 567

  • رئیس کتابخانه و فناوری اطلاعات : خانم اردلان   - داخلی 563

  • کارشناس پژوهشی : خانم مهدیه مختاری فر  - داخلی 569