عناوین کارگاه های پژوهشی

 
عنوان مدرس تاریخ زمان لینک ثبت نام توضیحات
کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامائی دکتر حسین رضایی زاده
دکتر ملیحه تبرایی
 دکتر مژگان تن ساز
 دکتر روجا رحیمی
سه شنبه 98/08/28 8-12:30 فرم ثبت نام  
طراحی، اجرا و آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی دکتر عباسعلی کشتکار 7 جلسه فقط یکشنبه ها  از 98/8/26 الی 98/10/8 8-12 فرم ثبت نام   

رویکرد سیستمی به خطای پزشکی

دکتر ناصر محمدی

چهارشنبه 98/08/22 

8-14

فرم ثبت نام

کارگاه برگزار نمیشود

آموزش آشنایی با نرم افزار مدیریت و منابع Endnote

آقای مصطفی انصاری

یکشنبه  98/08/26 
و
یکشنبه 98/09/24  

13-16

فرم ثبت نام

 

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استنادی کتابخانه دیجیتال

آقای مصطفی انصاری

یکشنبه  98/09/10

13-16

فرم ثبت نام