هفته خود مراقبتی (7-1 اردیبهشت 1393)

خود مراقبتی، گام اول سلامت

 

شعار هفته سلامت      "خودمراقبتی در طول عمر- مواظب خودتان باشید"
 

***برنامه روزانه هفته سلامت از تاریخ 1 الی 7 اردیبهشت 1393 توسط ستاد برگزاری هفته سلامت این دانشکده برگزار می گردد***مطالب آموزش عمومی ستاد برگزاری برنامه هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی:

هفت سین ایمنی در رانندگی

عمر کوتاه است

مثلث (هرم) مراقبت از سلامت

اصلاح چربی خون بالا

 نقشزنان  در سلامت خود ، خانواده و جامعه

سلامتی زنان را جدی بگیریم

موجودات ریز ،تهدیدات بزرگ

گذاشت و گذشت

 مسئولیت در برابر سلامت خانواده 

رفتارهای مضر سلامت

مراقبت  از قلب  

حیطه های خود مراقبتی

مراقبت صحیح از خود

حفظ آسمان آبی

 هدف در"زندگی"  

چاقی زنان ایرانی

رویکرد خود مراقبتی

تغذیه و ورزش

پیشگیری از بیماریها با خود مراقبتی

برخی از ابعاد شیوه زندگی سالم

اولویت مهم در نظام سلامت

اگر می خواهید سالم بمانید!

افکار مزاحم

اصول پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر مزمن

اصلاح لحظه ها

ارزیابی مراقبت از خود

Self care is a choice

Happy woman

Strengthening Lives

Happy cycle in society