جهت تماس با مدیر وب سایت

و ارائه هرگونه پیشنهاد یا نظر اصلاحی و

گزارش موارد خطا در لینک ها 

با آدرس پست الکترونیک زیر مکاتبه نمایید


fnmsite@tums.ac.ir
 

شماره تلفن مستقیم 61054122 - 021
 
شماره داخلی : 122