واحد انفورماتیک و شبکه

 
مسئول شبکه و نرم افزار: دکتر آسیه درویش
 
کارشناس شبکه: مهندس سعید کاظمینی
کارشناس شبکه : مهندس هاشمی 
کارشناس شبکه: مهندس سامانی پور
 
شرح وظایف واحد انفورماتیک و شبکه:
 • دریافت خط مشی و دستورالعمل  های لازم از سرپرست مربوطه
 • نصب و لکه گیری سرورهای دانشکده
 • نصب و نگهداری تمام نرم افزارها و سخت افزارها بر حسب نیاز واحدهای مختلف
 • به روز رسانی نرم افزاری رایانه های دانشکده
 • نصب و عیب یابی سیستم عامل رایانه ها
 • سوار نمودن رایانه های جدید و ارتقا سیستم ها
 • عیب یابی و تعمیر رایانه ها و سیستم های مربوطه
 • اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی
 • تهیه گزارشات مدیریتی و بانک اطلاعاتی از فعالیت رایانه ای واحدها
 • تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات به سرپرست مربوطه
 • ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه
 • پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
 • انجام ديگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق
تلفن: 11-61054210 و 66927171 داخلی 11-210
فاکس: 66904252
ایمیل:  fnm-network@tums.ac.ir