هم‌دانشگاهی گرامی

روابط عمومی دانشکده بر اساس مسئولیت حرفه ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواست های مردم به مسئولان دانشکده را عهده‌دار می باشد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی است و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

 
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران


   
  دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی 
 
دکتر هومن شهسواری
معاون آموزشی
 

دکتر مهرناز گرانمایه
معاون پژوهشی 
دکتر خاطره سیلانی
معاون بین الملل
 
محمدرضا شهبازی مقدم
معاون اداری و مالی
دکتر حسن برکتی
معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر سریه پورتقی
سرپرست تحصیلات تکمیلی