دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی

ستاد برگزاری هفته سلامت 
 (7-1 اردیبهشت 1397)

 شعار هفته سلامت : سلامت برای همه "Health for All" 


موضوع هفته سلامت : پوشش همگان سلامت " برای همه ، در همه جا "
Universal Health Coverage (UHC): " Everyone , Everywhere " برنامه هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1397 
مطالب آموزس عمومی ستاد برگزاری برنامه هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی

فشار خون بالا ( هیپرتانسیون )

تغذیه در کبد چرب

بی اختیاری ادرار و اثرات ورزش کگل

یائسگی

کبد چرب 

سرطان پروستات

پوکی استخوان ، بیماری خاموش 

شعار روزهای هفته سلامت 

روز 

تاریخ 

عناوین روز شمار 

شنبه 97/2/1 عدالت دردسترسي به خدمات سلامت ؛ حق مردم، مسئوليت حكومت
یکشنبه 97/2/2 سلامت براي همه،در همه جا
دوشنه 97/2/3 مقابله باآسيب هاي اجتماعي، تعهد ومسئوليت پذيري نهادهاي موثر
سه شنبه 97/2/4 حمايت ازفقرا دردسترسي به خدمات سلامت
چهارشنبه 97/2/5 ترويج سبك زندگي سلامت محور
پنجشنبه 97/2/6 اجتماعي شدن سلامت ؛انسجام اجتماعي،نشاط اجتماعي
جمعه 97/2/7 منابع پايدار ،جامعه سالم