دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی، ستاد برگزاری هفته سلامت سال 1394
هفته سلامت (7-1 اردیبهشت 1394)

( شعار هفته سلامت:  عزم ملي براي دسترسي عادلانه به خدمات سلامت)
شعار سازمان جهانی بهداشت در سال2015 : "ایمنی غذا" از مزرعه تا بشقاب غذا

 
 ***برنامه روزانه هفته سلامت از تاریخ 1 الی 7 اردیبهشت 1394 توسط ستاد برگزاری هفته سلامت این دانشکده برگزار می گردد***
 
 

مطالب آموزش عمومی ستاد برگزاری برنامه هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی:

 

خوش آمد گویی افکار مزاحم
تبریک هفته سلامت هوای تمیز و پاک ، پیش شرط سلامتی
مهم ترین اولویت نظام سلامت توصیه های تغذیه ای برای حفظ و ارتقاء سلامت
ابعاد مهم و اصلی شیوه زندگی سالم خود مراقبتی،خود مدیریتی ، خود اتکایی
پیشگیری از بیماریها با مراقبت از خود پنج کلید مواد غذایی ایمن ، رژیم غذایی سالم ، فعالیت بدنی مناسب
تغذیه و ورزش چقدر غذای شما ایمن است
پیشگیری و کنترل چربی خون بالا پنج کلید برای دستیابی به غذایی سالم تر و ایمن تر
چاقی و اضافه وزن زنان پنج نکته کلیدی برای راهنمایی فروشندگان و مصرف کنندگان
چرخه سلامت از مزرعه تا سفره غذا ایمنی غذایی یک مسولیت مشترک
حیطه های مختلف خود مراقبتی پنج کلید ایمنی غذا
رفتارهای مضر برای سلامت انتخاب غذای سالم
رویکرد خود مراقبتی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره
سلامتی زنان را جدی بگیریم زود دیر می شود
ارزیابی رفتار تغذیه ای سخن مقام معظم رهبری
ارزیابی فعالیت فیزیکی و ورزش شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2015
اصلاح لحظه ها شعار هفته سلامت : ایمنی غذا ، از مزرعه تا سفره
پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر مزمن هفته سلامت : خود مراقبتی ، گام اول سلامتی
Self Care FIGHT BAC
Strengthening  lives Food safety
 
 

هفته سلامت در سال 1393