شعار روز جهاني سلامت: فشارخون را جدی بگیریم

* بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان*


برنامه هفته سلامت در تاریخ 18 الی 24 فروردین 1392 توسط ستاد برگزاری هفته سلامت این دانشکده برگزار گردید

مطالب آموزش عمومی ستاد برگزاری برنامه هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی:
بیماری پرفشاری خون قابل پیشگیری و کنترل است فشارخون چیست و بیماری پرفشاری خون چگونه تشخیص داده می شود؟
فشارخون بالا چیست و چگونه می توان آن را پیشگیری و کنترل نمود برای داشتن جامعه ای سالم و شاد و دستیابی به توسعه پایدار، اتحاد و مشارکت همگانی کلیه نهادها و حضور فعال یکایک شهروندان، یک ضرورت است
چرا بیماری فشارخون بالا (پرفشاری خون) خطرناک است؟ تغذیه در بیماری پرفشاری خون (فشارخون بالا)
نقش ورزش در پیشگیری و کنترل فشارخون داشتن مهارت ها و سبک زندگی سالم موجب پیشگیری و کنترل بیماری ها می شود
چگونه می توانم در صورت ابتلاء به پرفشاری خون از خودم مراقبت کنم؟ توصیه های بهداشتی – سلامتی
از ۳ گرد سفید (۳ قاتل انسان ها) باید دوری کرد مثلث خطرناک : بیماری پرفشاری خون، مرض قند و چربی خون بالا
مصرف چه غذاهایی در بیماری پرفشاری خون باید محدود شود؟ اهمیت کنترل و مدیریت بیماری پرفشاری خون
چند توصیه جهت کمک به کنترل بیماری پرفشاری خون WHO Campaign for world health week 2013
توصیه های بهداشتی برای کنترل فشارخون و (مرض قند) دیابت Key messages about hypertension from WHO
بیماری فشارخون بالا، رفتار تغذیه ای و توصیه های بهداشتی ضروری Figure and facts about hypertension form WHO
هدف برگزاری هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی Early detection is key for controlling hypertension problem