پایان نامه ها - ارشد پرستاری کودکان
لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
فریبا وجدانی فرد
استاد راهنما:پرفسور مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور: دکتر فاطمه خوشنوای فومنی
استاد مشاور آمار:دکتر سید حمید شریف نیا
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد هوش هیجانی و تفکر نقادانه کودکان سن مدرسه

(abstract)
 
1401
محیا فرمانی
استاد راهنما:دکتر اکرم سادات حسینی
استاد مشاور آمار:دکتر رنجبر
بررسی تاثیر استفاده از عینک واقعیت مجازی بر شدت درد کودکان و رضایتمندی والدین از مدیریت درد هنگام بخیه زدن

(abstract)
 

1401
سمیه سهرابی
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن پور
استادان مشاور:دکتر فرزاد کمپانی
دکتر مهرناز گرانمایه
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
 بررسی تاثیر برنامه آموزش مراقبت تسکینی کودکان بر دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب شهر تهران

(abstract)
1401
 
مریم سادات فاطمی درو
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور: دکتر سید کاظم نوربخش
استاد آمار:دکتر هادی رنجبر
 تاثیر معنادرمانی با رویکرد اسلامی بر افسردگی و شادکامی مادران کودکان مبتلا به سرطان

(abstract)


1401
سارا پناهی فر
استادراهنما:دکتر فاطمه خوش نوای فومنی
استاد مشاور:دکتر ژیلا میرلاشاری ، دکتر رنجبر
بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب آوری اخلاقی بر رضایت شغلی و ارتباط با والدین در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)

 


1401
نيلوفر باقري
استاد راهنما:دکتر فاطمه خوشنواي فومني
اساتيد مشاور:دکتر ژيلا ميرلاشاري، دکتر مولود رادفر
دکتر سيد حميد شريف نيا
بررسي تاثير اجراي مدل مراقبتي پايداري تطابقي بر سازگاري اجتماعي و تاب آوري  مادران داراي کودک مبتلا به تشنج ناشي از تب

(abstract)
 

1400
فاطمه زهرا عباس‌پور اکتیجی
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسینی
اساتید مشاور:دکتر شهلا پاکدامن،دکتر سید محمد کاظم نوربخش
استاد مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
 بررسی وضعیت زندگی معنوی کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام خمینی در سال 1400

(abstract)

1400
پروین رحیمی
استاد راهنما:دکتر  مرضیه حسن پور
استاد مشاور:دکتر آزاده ملکیان
استاد مشاور آمار:شیما حقانی
 بررسی دانش پرستاران از فرآيند اعلام خبر بد در بخش های کودکان و نوزادان
(abstract)
1400
ویدا رحیمی حسن آباد
استاد راهنما:دکترجمال الدین بگجانی
اساتید مشاور:دکتر اکرم السادات سادات حسینی ،دکتر هدیه صانعی فرد، دکتر هادی رنجبر
تاثیر اجرای برنامه آموزشی ارتقاء سواد سلامت بر مبنای تئوری یادگیری-اجتماعی بندورا بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

(abstract)
 
1400
الهه سادات موسویان
استادراهنما:فاطمه خوش نوای فومنی
استاد مشاور:دکتر جمال الدین بگجانی،دکتر سیدحمید شریف نیا 
بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص از بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز نوزادان بر طول مدت بستری،  بستری مجدد نوزاد و خودکارآمدی مراقبین خانگی

(abstract)
 
1400
اعظم محمودی
استاد راهنما:دکتر جمال الدین بگجانی
استاد مشاور:دکتر بهاره یغمایی
استاد مشاور آمار:دکتر هادی رنجبر
 بررسی تأثیر اجرای برنامه تحرک زودهنگام در کودکان تحت ونتیلاتور بر طول مدت بستری در بخش مراقبت ویژه

(abstract)
 
1400
معصومه جعفرزاد اقدم
استاد راهنما:دکتر فاطمه خوشنوای فومنی
اساتید مشاور: دکتر شکوه ورعی/ دکتر آرمین زارعیان
 ترجمه و اعتباریابی بالینی ابزار بررسی خطر سقوط کودکان بستری در بیمارستان

(abstract) 

 
1400
آرزو فرد
استاد راهنما :دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
بررسی تأثیر روایت گویی از طریق شبیه‌سازی بر استدلال و حساسیت اخلاقی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 
1399
پروا تقی پور
اساتید راهنما: دکتر بتول پورابولی
استاد مشاور: دکتر جمال الدین بگجانی
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجبر
بررسی تاثیر آموزش حین ترخیص به شیوه بازآموزش در زمینه مدیریت پیامدهای بالینی در منزل، بر خودکارآمدی مادران کودکان تحت عمل جراحی قلب باز

(abstract)
 
1399
زهرا ظریفیان سروش
استاد راهنما: دکتر جمال الدین بگجانی
استاد مشاور:دکتر اکرم السادات حسینی
استادمشاورآمار:آقای دکتر هادی رنجبر
 بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک و والدین آن ها

(abstract)
 
1399
مینا رستمی
استاد راهنما: دکتر  جمال الدین بگجانی
اساتید مشاور:دکتر فاطمه خوشنوا فومنی
استاد مشاور آمار: دکتر هادی رنجبر
 بررسی تاثیر  اجرای برنامه ارتقای عزت نفس بر عملکرد تحصیلی در کودکان کار

(abstract) 
1399
کتایون فرجی
استاد راهنما: دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور: دکتر فاطمه خوشنوای فومنی، دکتر علیرضا بوستانی پور
 بررسی تاثیر مداخله تاب آوری بر بهزیستی معنوی نوجوانان کار

(abstract)
1399
نیلوفر نجفعلی دیزجی
استاد راهنما:جمال الدین بگجانی
بررسی ارتباط بین تنش اخلاقی با درک پرستاران از مراقبت بیهوده در بخش های مراقبت های نوزادانِ مراکز آموزشی و درمانی کودکان استان آذربایجان غربی در سال 1399

(abstract)
 
1399
سارا سلطانی
استاد راهنما: دکتر مرضیه حسن پور
اساتید مشاور: دکتر مسعود محمد پور، گیلدا رجبی دماوندی
بررسی تاثیر حضور دلقک بر اضطراب و درد کودکان 3 تا 12 ساله بستری در بخش‏های مراقبت ویژه طی فرآیند جداسازی از دستگاه تهویه‏ی مکانیکی

(abstract) 
 
1398
رقیه منوچهر
استاد راهنما:دکتر اکرم السادات حسینی
مشاور آمار: انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر مراقبت معنوی براساس نظریه نیومن بر اضطراب مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

(abstract)
 
1398
وحید مرادی
استاد راهنما:دکتر مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور تخصصی و استاد مشاور آمار:دکتر ساجد یعقوب نژاد / خانم شیما حقانی
 بررسی تأثیر آموزش نام‌گذاری هیجانات به کودکان مبتلابه اتیسم با عملکرد بالا بر کیفیت زندگی و رابطه مادر- فرزندی آنان

(abstract)
 
1398
مهرآسا خالقی
استاد راهنما: دکتر اکرم السادات حسینی
اساتید مشاور: دکتر فاطمه خوشنوای فومنی، دکتر سید محمد مهدوی
 بررسی تاثیر مدل مراقبتی مبتنی بر نظریه ی آسودگی بر دیسترس ، درد و شرایط همودینامیک کودکان بعد از جراحی ناهنجاری های مادرزادی قلبی

(abstract)
 
1397
منور جوکار
استادراهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور:دکتر جمال الدین بگجانی
بررسی تاثیر گزارش دهی کتبی- تصویری مددجو- محور بر استرس و دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب

(abstract)
 
1397
زهرا انصاری
استاد راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور:دکتر فاطمه خوش نوای فومنی
دکتر فریناز هوایی
 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی "رضایت مندی والدین از مراقبت، در بخش های کودکان"

(abstract)
 
1397
سمیه پلوان
استاد راهنما:خدیجه زارعی
استاد مشاور:دكتراکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
 بررسی تاثیر نقاشی همتایان بر شادکامی کودکان 11-7 ساله مبتلا به سرطان در سنین مدرسه

(abstract)

 
1397
ندا سلیمی
اساتید راهنما:زهرا گودرزی،زهرا دانشور عامری
اساتید مشاور :دکتراسدالله رجب،
دکترآریا ستوده، دکتر انوشیروان کاظم نژاد

 
 بررسی تأثیر آموزش از طریق خانواده و همتا بر خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

(abstract)
1397
زینب محبی خراطی
اساتید راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسينی، دکتر بتول پور ابولی؛ دکتر انوشيروان کاظم نژاد

 
بررسی تاثيرآشناسازی با رويه¬های مراقبتی قبل از عمل لوزه از طريق شعر بر ميزان اضطراب کودکان تحت عمل جراحی لوزه

(abstract)
1397
زهرا فلاحی
اساتید راهنما: زهرا گودرزی ، خدیجه زارعی 
اساتید مشاور :دکتر محمدرضا محمدی دکتر حمید حقانی 
  بررسی تأثیر آموزش مهارت فرزندپروری توسط همتا بر ارتباط والد- فرزندی درخانواده های کولی ساکن میدان هرندی شهر تهران

(abstract)

 
1397
نفیسه زارعی
استاد راهنما :دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور :دکتر نیکزاد عیسی زاده
استاد مشاور آمار :دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر دعا در قالب نقاشی بر زندگی معنوی و اضطراب کودکان 7 تا 11 ساله مبتلا به بیماری نقص ایمنی

(abstract)
 
1397
ثریا جعفری
استاد راهنما: زهرا دانشور عامری
اساتید مشاور: دکتر ترانه تقوی و دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی اثر بخشی شیوه ی آموزشی یاران در یادگیری بر سطح اضطراب و استرس مادران کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک

(abstract)
 
1395
الهام صلاحی
استاد راهنما:دکتر صدیقه خنجری
استاد مشاور: خدیجه زارعی
حمید حقانی
بررسی تأثیر آموزش بر قصد گزارش‌دهی کودک آزاری در پرستاران

(abstract)
 
1395
مريم احمدي
استاد راهنما:دکتر سادات حسيني
استاد مشاور: خدیجه زارعي
استاد آمار:دكتر كاظم نژاد
تاثير اجراي تكنيك نيايش نوشتاري بر اضطراب مادران كودكان مبتلا به سرطان

(abstract)
1395