لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 
 
به روزرسانی :1398/4/3

رديف
نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
  منور جوکار
استادراهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
استاد مشاور:دکتر جمال الدین بگجانی
بررسی تاثیر گزارش دهی کتبی- تصویری مددجو- محور بر استرس و دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب

(abstract)
 
1397
  زهرا انصاری
استاد راهنما:دکتر ژیلا میرلاشاری
اساتید مشاور:دکتر فاطمه خوش نوای فومنی
دکتر فریناز هوایی
 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی "رضایت مندی والدین از مراقبت، در بخش های کودکان"

(abstract)
 
1397
  سمیه پلوان
استاد راهنما:خدیجه زارعی
استاد مشاور:دكتراکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی
 بررسی تاثیر نقاشی همتایان بر شادکامی کودکان 11-7 ساله مبتلا به سرطان در سنین مدرسه

(abstract)

 
1397
  ندا سلیمی
اساتید راهنما:زهرا گودرزی،زهرا دانشور عامری
اساتید مشاور :دکتراسدالله رجب،
دکترآریا ستوده، دکتر انوشیروان کاظم نژاد

 
 بررسی تأثیر آموزش از طریق خانواده و همتا بر خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

(abstract)
1397
  زینب محبی خراطی
اساتید راهنما:دکتر اکرم السادات سادات حسينی، دکتر بتول پور ابولی؛ دکتر انوشيروان کاظم نژاد

 
بررسی تاثيرآشناسازی با رويه¬های مراقبتی قبل از عمل لوزه از طريق شعر بر ميزان اضطراب کودکان تحت عمل جراحی لوزه

(abstract)
1397
  زهرا فلاحی
اساتید راهنما: زهرا گودرزی ، خدیجه زارعی 
اساتید مشاور :دکتر محمدرضا محمدی دکتر حمید حقانی 
  بررسی تأثیر آموزش مهارت فرزندپروری توسط همتا بر ارتباط والد- فرزندی درخانواده های کولی ساکن میدان هرندی شهر تهران

(abstract)

 
1397
  نفیسه زارعی
استاد راهنما :دکتر اکرم السادات سادات حسینی
استاد مشاور :دکتر نیکزاد عیسی زاده
استاد مشاور آمار :دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر دعا در قالب نقاشی بر زندگی معنوی و اضطراب کودکان 7 تا 11 ساله مبتلا به بیماری نقص ایمنی

(abstract)
 
1397
  ثریا جعفری
استاد راهنما: زهرا دانشور عامری
اساتید مشاور: دکتر ترانه تقوی و دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی اثر بخشی شیوه ی آموزشی یاران در یادگیری بر سطح اضطراب و استرس مادران کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک

(abstract)
 
1395
  الهام صلاحی
استاد راهنما:دکتر صدیقه خنجری
استاد مشاور: خدیجه زارعی
حمید حقانی
بررسی تأثیر آموزش بر قصد گزارش‌دهی کودک آزاری در پرستاران
درجه کارشناسی ارشد درآموزش پرستاری کودکان


(abstract)
 
1395