لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کارشناسی ارشد روان پرستاری

 
 
به روزرسانی :1397/9/21

رديف
نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
  اشرف ملک محمدی
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتيد مشاور: دکتر سعید محمدی
بررسی ارتباط اضطراب اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز آلوژن
( به روش آفرزیس ) و میزان  CD3 ,CD34 سلول های جمع‌آوری شده


(abstract)
 
1397
  خزر لایق طالاری
استاد راهنما: خانم دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتید مشاور : خانم دکتر فاطمه نوغانی،عباس مهران
بررسی تاثیر آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر راهبردهای مقابله ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

 
1397
  سارا داننده فرد
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی
اساتید مشاور:دکتر فاطمه نوغانی- دکتر امیر کسائیان
بررسی تاثیر آموزش روانشناختی خانواده بر تاب آوری و سازگاری
خانواده بیماران اسکیزوفرنیا

(abstract)

 
1397
  محمدرضا خزایی پول
استاد راهنما : دکتر فاطمه نوغانی
اساتید مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی، حمید حقانی 
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر مقابله با استرس و افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری

(abstract)
 
1397
  مرجان السادات عرشی ها
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتید مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر شیما یونس‌پور
تعیین تاثیر آموزش رویکرد کیفیت زندگی درمانی بر ابعاد بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396 

(abstract)
 
1397
  لیلا یعقوبی
استاد راهنما :دکتر فاطمه نوغانی
استاد مشاور :دکتر الهام نواب
 تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک 

(abstract)

 
1396
  زهرا صادقی
استاد راهنما: دکتر نوغانی
استاتید مشاور: دکتر تقوی لاریجانی،دکتر حمید حجتی
 بررسی ارتباط بین تجارب معنوی روزانه و استرس ادراک شده با خودکارآمدی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

(abstract)

 
1395