هرآن کس با کتاب آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. حضرت علی (ع)
   فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین ایرانیان که خاستگاه تمدن های بزرگ بشری و گهواره دانشمندان نام آور و سخنوران بلندآوازه در طول تاریخ بوده اند، هم اکنون در سطح بالایی نیست. با توجه به آمارها، سرانه مطالعه در کشور حتی از میانگین جهانی پایین تر است. براساس آمار‌های ارائه شده، سرانه‌ی مطالعه در کشور ما بین ۲ تا ۱۵ دقیقه در شبانه روز متغیر است.

به همین منظور با دعوت دفتر معاونت پژوهشی، جلسه ای در تاریخ 14/11/94 و با حضور دانشجویان، اساتید و نماینده مقام معظم رهبری و هیات رئیسه تشکیل شد و در مورد دلایل عدم مطالعه دانشجویان و ... در مباحث غیر درسی از جمله مبانی تاریخی، علمی، فلسفی، مذهبی و راههای ارتقا فرهنگ کتابخوانی بحث شد.

نبود کتاب های غیر درسی و فرهنگی در دانشکده
نبود مکان مناسب برای بخش فرهنگی کتابخانه
نبود فضای جذاب برای مطالعه آزادراهکار ارائه شده در رابطه با کمبود کتاب های غیر درسی و فرهنگی در دانشکده، راه اندازی بخش فرهنگی کتابخانه بود.
حجه الاسلام و المسلمین آقای شیرعلی پور رابط محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در دانشکده، جهت تأمین و ارتقاء این بخش از کتابخانه آمادگی خود را اعلام کردند. سرکار خانم رحیمی کیان معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده نیز تعداد 90 جلد کتاب به بخش فرهنگی کتابخانه اهدا کردند.. بدین ترتیب بخش فرهنگی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی با حدود 700جلد کتاب در تاریخ 16/12/94 با حمایت رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر چراغی راه اندازی شد .
سپس در حاشیه جلسه هیات رئیسه مورخ 18/8/95 نیز با طرح موضوع " نذر کتاب نشر دانایی" حرکتی نمادین از نمازخانه دانشکده به سمت کتابخانه انجام شد و تعداد 111 جلد کتاب توسط رئیس محترم دانشکده، معاونین، اساتید، کارکنان و دانشجویان به کتابخانه اهدا شد.
بعد از بررسی کتابهای اهدایی تعداد 97 جلد کتاب در نرم افزار آذرسا ورود اطلاعات و رده بندی و جهت بازیابی مراجعه کنندگان آماده شد. ضمنا برای قدردانی از افرادی که به این بخش از کتابخانه، کتاب هدیه نمودند  با مشارکت دانشجویان خودکارهایی حک شده با شعار "نذر کتاب نشر دانایی" تهیه و اهدا شد.