لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 
 
به روزرسانی :1396/9/21

رديف
نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
  منصوره رفایی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مینو پاک گوهر
 تبیین رفتار غربالگری منظم سرطان دهانه رحم، ارائه مدل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 
1396
  پروین یدالهی
استاد راهنما : دکتر  زیبا تقی زاده
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور : دکتر محسن دهقانی
 تبیین  مفهوم  درد زایمان : طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش ادراک درد زایمان
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
1396
  اکرم پیمان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودي مقدم
دکتر ناهید دهقان نیری
 تجربه زیسته ماماها از دادرسی در خطاهای حرفه ای
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
 سال 1395
  سمیرا شهباززادگان
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر محمود شمشیری 
تبیین تجربه مادری در زنان نابینا: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)
1395
  راضیه باقرزاده
اساتید راهنما :دکتر تقی زاده , دکتر عبادی
اساتید مشاور :دکتر پوررضا ,دکتر کاظم نژاد
طراحی و روانسنجی پرسشنامه تعارض کار – خانواده زنان شاغل متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
1395
  سهیلا پیرداده بیرانوند
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور:دکتر حمید علوی مجد
 تبیین چگونگی ترس از زایمان طبیعی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

اسفند 1394
  زهره خلجی نیا
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکترمینو محرز
 تجربه زیسته بارداری درزنان HIV مثبت
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
دی 1394
  سیمین منتظری
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور: دکتر حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور: دکتر جواد علاقبندراد
 تجربه زیسته مادران نوجوان از بارداری
رساله دکتري تخصصي بهداشت باروری

(abstract)

 
دی/ 1394
  فرشته بهمنش
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
دکتر ابوعلی ودادهیر
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی
دکتر ابوالقاسم پوررضا
دکتر محم جلال عباسی شوازی
 رفتارهای باروری زنان در الگوهای همسرگزینی: مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
مهر 1394
  فهیمه رنجبر
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر محمد مهدی آخوندی
استاد مشاور: دکتر لیلی بریم نژاد 
تجربه زیسته زنان باردارشده با استفاده از روش های کمک باروری
رساله دکتری بهداشت باروری
   
(abstract)

 
 تیر 1394
  فاطمه یاری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری 
طراحی و اجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مؤنث دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 
خرداد 1394
  مریم قراچه
اساتید راهنما: دکتر نورالدين محمدي، دکتر حمید عمادی کوچک
تجربه زیسته زنان HIV مثبت از خشونت خانگی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
تیر 1394
  لیلا امیری فراهانی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر محسن اسدی لاری
استاد مشاور: دکتر سرور پرویزی
 اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا فعالیت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکیبی 
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
خرداد 1394
  زهرا شاهواری
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فیروزه رئیسی
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت جنسی در زنان متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 
اردیبهشت 94
  شیرین شهبازی صیقلده
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی- دکتر سیدرضا مجد زاده
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی- دکتر رویا کلیشادی 
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش عوامل شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 
شهریور 1393
  فرزانه سلطانی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی-  دکتر عباس عبادی
مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با رفتارهای پرخطر نوجوانان:
یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
شهریور 1393
  فاطمه باكوئي
استاد راهنما: دكتر اعظم بحيرائي
استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي
تحليل و تبيين سرمايه اجتماعي و وضعيت سلامت زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی متوالي توضيحي
رساله دكتري بهداشت باروري

(abstract)

 
شهريور 1393
 
  الهام خوری
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی
اساتید مشاور:  دکتر فضل الله احمدی،دکتر فضل الله غفرانی پور
دکتر عباس رحیمی فروشانی 
نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

خرداد1393
  ستاره همامی
اساتید راهنما: دکتر علی منتظری ،دکتر حسن افتخار اردبیلی
اساتید مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر یوسف کریمی ،دکتر مهدی مشکی
استاد آمار : دکتر سحرناز نجات
نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی : طراحی و روانسنجی     یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی

  رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

خرداد ماه 1393  
  اشرف کاظمی
استاد راهنما: دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری
استاد مشاور: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر سحر ناز نجات، دکتر عباس رحیمی، دکتر علی اکبر صبور
بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان
(رساله دکتری)

(abstract) 

تیر ماه 1391
  ناهید جوادی فر
استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر علی منتظری
استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری در زنان نخست زای ایرانی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

اسفند 1391
 
مژگان میرغفوروند
استاد راهنما:دکتر اعظم بحیرایی
استاد مشاور:دکتر عیسی محمدی
دکتر سکینه محمد علیزاده
استاد آمار:دکتر سحر ناز نجات
رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 اسفند
1390
 

زینب حمزه گردشی

استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی ، دکتر محمد رضا محمدی

استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی

استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
 رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)

 اسفند
1390
  زهرا بهبودی مقدم
استاد راهنما:حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور:فاطمه رمضان زاده 
خشونت خانگی در زنان نابارور ، تحلیل عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)

 1389