لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

دکتری پرستاری

 
 

به روزرسانی : 1397/7/15 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاریخ

  شیما سادات آقاحسینی
اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری و دکتر هومن شهسواری
استاد مشاور: دکتر محسن نصیری طوسی
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جامع جهت بیماران در انتظار پیوند کبد: یک مطالعه  اقدام پژوهی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1397
  پاکستان محمدامین یوسف
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:دکتر زیلا میرلاشاری
تطابق با بدشکلی ناشی از خودسوزی در زنان کردستان عراق
پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی پرستاری (PhD)
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
 1397
  نيره داودي
استاد راهنما:دکتر ناهيد دهقان نيري
اساتيد مشاور: دکتر محمد سعيد ذکايي
دکتر نعمت الله فاضلي
Dr. Phil Francis Carspecken
 فرهنگ پترناليسم در بخش اورژانس: اتنوگرافي انتقادي
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract) 
1396
  محبوبه عبدالرحیمی
اساتید راهنما:  دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی 
تبیین مفهوم ارتباط درمانی دانشجوی پرستاری با بیمار: طراحی و اعتباریابی ابزار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  نغمه رزاقي
استاد راهنما:دكتر اكرم السادات سادات حسيني ، حجه الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه
استاد مشاور:دكتر ناهيد دهقان نيري
طراحي مدل سلامت معنوي نوجوانان بر اساس متون اسلامي
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
1396
  صفا صدقیانی
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 تجارب زیسته پرستاران در مراقبت از بستگان بیمار خود
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  اسماعیل عزیزی فینی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر شکوه ورعی
 تبیین فرایند سازگاری بیماران با پیوند قلب : ارایه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  افسانه رئیسی فر
اساتید راهنما;دکتر سرور پرویزی
دکتر محمدرضا فیروزکوهی
تبیین روند تاریخی پرستاری دانشگاهی ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی: یک مطالعه تاریخی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  فاطمه حاجی بابایی
اساتید راهنما:دکتر محمدعلی چراغی، دکتر سودابه جولایی
استاد مشاور: دکتر پونه سالاری
 تبیین بایسته های ساختاری و عملکردی کمیته های اخلاق بیمارستانی: ارائه راهکارهای اصلاحی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  محبوبه خواجه
اساتید راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری ،دکتر اکرم السادات سادات حسینی 
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  فردین امیری
اساتید راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دکتر الهام نواب
استاد مشاور:دکتر معصومه ذاکری مقدم
تجربه زیسته مددجویان با قرنیه پیوندی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1396
  رضا نبی امجد
اساتید راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، دکتر الهام نواب 
تبیین تجارب زیسته والدین از زندگی با کودک مبتلا به صرع
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1395
  فاطمه بهرام نژاد
استاد راهنما :دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور :دکتر ندا مهرداد طراحی
 طراحی و تدوین پیش نویس راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract
)
 
1395
  مریم آقابراری
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر انوشیروان کاظم نژاد 
تبیین مفهوم مراقبت بیهوده، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه  آن
 دکتری تخصصی پژوهشی PhD

(abstract)

 
1395
  شادی دهقان زاده
استاد راهنما:خانم دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:خانم دکتر شکوه ورعی
 تبیین فرایند زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب دارای هماهنگ ساز قلبی-دفیبریلاتور:  ارایه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
 1395
  پریسا بزرگ زاده
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور:دکتر حمید پیروی
دکتر ابوعلی ودادهیر
 ایمنی فرهنگی بیماران بستری در بیمارستان: مطالعه اتنوگرافی انتقادی
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
 1395
  نعیما خدادادی
اساتید راهنما:دکتر دهقان نیری و جناب آقای دکتر شهسواری
اساتید مشاور: دکتر یوسف زاده
دکتر حقانی 
مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دوراپرستاری و رو در رو بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)

 
1395
  افضل شمسی
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مریم اسماعیلی
استاد مشاور:دکتر مهوش صلصالی
 طراحی و اعتباريابي پرسشنامه کیفیت  زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract) 

 
 1395
  جمال الدین بگجانی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
 تبيين فرآیند تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی: ارائه مدل
رسالۀ‌ دکتري پرستاري 

(abstract)

 
تابستان 1395
  فاطمه خوشنوای فومنی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی
دکتر یحیی قائدی
 تبیین پیامدهای فلسفه ورزی بر تاب آوری نوجوانانِ مورد غفلت واقع شده:مطالعه ای ترکیبی
رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
سال 1395
  اسماعیل شریعت
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تجربه زيسته انتظار در بیماران کاندید پیوند كبد: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
مهر ماه 1395
  زیبا برزآبادی فراهانی
اساتید راهنما : دکتر مریم اسماعیلی ،دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرآیند اهدا در اهداکنندگان کلیه خویشاوند: ارائه مدل
رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
1395
  حشمت اله حیدری
اساتید راهنما: دکترنیکبخت نصرآبادی     دکتر  شهسواری
استاد مشاور: دکتر حزینی
تبیین ابعاد مراقبت در منزل: تدوین و استاندارد سازی پروتکل اجرایی
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
1395
  زهرا سادات دیباجی فروشانی
اساتید راهنما : دکتر نیکبخت نصرآبادی
دکتر رفیعی

 
تبیین فرایند تحقق رضایت شغلی در پرستاران بالینی
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
1395
  مهناز سنجری
استاد راهنما:دکتر مهرداد
استاد مشاور:دکتر پیروی
مدیریت فرزند مبتلا به دیابت در خانواده: ارایه مدل
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
1395
  علی دهقانی
استاد راهنما: دکتر دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تطابق با بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
1395
  ويان حاجى رسول
استاد راهنما: دكتر   ضراغى
استاد مشاور: دكتر بهبودى مقدم
تبيين فرايند غربالگرى سرطان دهانه رحم در كردستان عراق
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
ارديبهشت 1395
  افسانه صدوقی اصل
اساتید راهنما
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی
جناب آقای دکتر عباس عبادی
طراحی و آزمون ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شجاعت اخلاقی پرستاران

رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
خرداد 1395
  معاف عبدالله کریم
استاد راهنما:

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
دکتر فروغ رفیعی
تجربه پرستاران بخشهای  ویژه در مراقبت از بیماران در حال مرگ در کردستان عراق
رساله دکتري پرستاری

(abstract)


                                                         
  خرداد 95
  هادی رنجبر
استاد راهنما:دکتر جولايي
استاد مشاور:دکتر عباس‌زاده ,دکتر ودادهير
تبیین فرآیند تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری: ارائه مدل
رساله دکتري پرستاری

(abstract)
 
1394
  منصور دیانتی
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
 زندگی با هویت جنسی تغییر یافته: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
آذر ماه1394
  سیده رقیه جعفریان امیری
اساتید راهنما:دکتر سودابه جولایی دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد مشاور: دكتر شکوه ورعی 
تبيين فرآيند حمایت دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی : ارائه مدل
رساله دكتري پرستاري 

(abstract)

 

آبان 1394

  ناصر مظفری
اساتيد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر حمید پیروی
تبیین فرایند شکل گیری سلامت اجتماعی پرستاران: ارائه مدل شماتیک
رساله دکتري پرستاری

(abstract)

 
 شهریور 1394
  محمد فتحی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر علی محمد پور تج
ربه زیسته بیماران مبتلا به سرطان از شیمی درمانی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
شهریور1394
  تیران جمیل پیرو
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر مهوش صلصالی
تبیین تجربه زیسته از کار بعنوان پرستار زنان
رساله دکتري پرستاري

(abstract)

 

دیماه،1394
  نازیلا جوادی پاشاکی
استاد راهنما:دکتر ندا مهرداد
اساتید مشاور:دکتر فرحناز محمدی

دکتر فاطمه جعفر‌آقایی
تبیین نظری سالمندی موفق در زنان: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
تیر 1394
  سريه پورتقي
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر عباس عبادي
اعتباربخشي خدمات باليني پرستاري: تبيين و تحليل عوامل تاثيرگذار و ارائه راهكارهاي عملي
رساله دكتري پرستاري 


(abstract)
 
تيرماه 1394
  فتانه قدیریان بهارانچی
اساتید راهنما:دکتر حمید پیروی - سرکار خانم دکتر زهره پارسا یکتا
اساتید مشاور: سردار نصرالله فتحیان،دکتر محمدباقر وثوقی،فرانک جمشیدی  
پرستاری ایران در دوره هشت‌ساله دفاع مقدس (1367-1359):
مطالعه‌ای تاریخی

رساله دکتری پرستاری 

(abstract) 
 
تیرماه 1394
  فرنوش رشوند
اساتید راهنما:دکتر مهوش صلصالی
آقای دکتر عباس عبادی
استاد مشاور:دکتر مجتبی ویس مرادی 
طراحی و اعتباریابی ابزار ارزيابي مراقبت پرستاری ایمن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
شهریور 1394
  مرتضی ملکیان
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر محمدعلی چراغی
 تبیین فرآیند یادگیری خودراهبر در پرستاران بالینی: ارائه مدل نظری
رساله دکتری پرستاری
پردیس بین‌الملل


(abstract)
 
شهریور 1394
  پروانه وصلی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: دکتر ابوعلی ودادهیر

فرهنگ مراقبت در بخش مراقبت ویژه کودکان: یک مطالعه مردم نگارانه
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

شهریور 1394
  ناهید حسین عباسی
استاد راهنما :دکتر ندا مهرداد
استاد مشاور :دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی 
"تجربه زیسته چاقی در زنان"
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
تیر 1394
  معصومه ذاکری مقدم
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: پروفسور حمید پیروی 
تبیین فرایند ارتباط حرفه ای در پرستاری: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
اردیبهشت1394
  طاهره صادقی
استاد راهنما: دکتر نورالدين محمدي
استاد مشاور: دکتر علی محمدپور
تجربه مادری با روش های کمک باروری: یک مطالعه پدیده شناسی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
زمستان 1393
  زهرا روددهقان
استاد راهنما: علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد راهنما: زهره پارسایکتا 
تبیین فرآیند تحقق عدالت در ارائه مراقبت‌های پرستاری: ارائه مدل مفهومی
رساله دکتری پرستاری 

(abstract)


 
بهمن ماه 93
  نسرین رضائی
اساتید راهنما:  پرفسور مهوش صلصالی - دکتر  نعیمه سیدفاطمی
استاد مشاور: دکتر زهرا راهنورد
 چگونگي شكل گيري رفتارهاي سلامت در زنان ميانسال: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
بهمن 1393
  جلیل عظیمیان
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر علي فخر موحدي
تبيين فرايند سازگاري پرستاران با دوره ي گذار سازماني: ارائه راهكار
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(absrtact)

 
پائیز 1393
  فریبا بلورچی فرد
استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر زهره پارسایکتا 
تجربه زیسته اعضای هیات علمی پرستاری از نقش معلم دانشگاه
رسالۀ‌ دکتري پرستاري

(abstract)
 
مهر ماه 1393
  محمّد علي سليماني
اساتيد راهنما: دکتر رضا نگارنده و دکتر فريده باستاني
تبيين فرايند خود مراقبتی در افراد مبتلا به پارکينسون: ارائه يک مدل نظري
رسالۀ‌ دکتري پرستاري 

(abstract)

 
پائیز 1393
  مرجان مردانی
اساتید راهنما:دکتر لیلی بریم نژاد - دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد مشاور:دکتر مامک طهماسبی
تبیین تجارب زیسته پرستاران از مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان
رساله دکترای تخصصی آموزش پرستاری

(abstract)

 
مهر ماه 1393
  هومن شهسواری
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
  تبیین فرآیند توسعه ارتباط استاد - دانشجو در آموزش پرستاری
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

  تیرماه 1392
  مصطفی جوادی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر علی محمد پور
استاد مشاور: دکتر محمود عباسی
پدیدار شناسی رعایت حقوق دانشجو:ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو در آموزش پرستاری ایران
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

آبان 1392
  علي حسن پور دهكردي
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور:دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادی
 مراقبت از خود در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن: باز طراحی مدل اورم
رساله دكتري پرستاری


(abstract)
 
اردیبهشت
92
  امیر جلالی
اساتید راهنما:
دکتر حمید پیروی
دکتر نعیمه سیدفاطمی
 تبیین فرایند عود درمصرف کنندگان مواد مخدر  و ارائه مدل پیشگیری
رساله دکتری تخصصی پرستاری

(abstract)
 
خرداد
1392
  رفعت رضاپورنصرآباد
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: دکتر محمدعلی چراغی و دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی
عنوان: تبیین فرایند تعالی حرفه ای در پرستاران : ارائه مدل
رساله دکترای تخصصی پرستاری

(abstrct)
خرداد
1392

 
  سینا ولیئی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
 تبیین فرآیند رویاروئی با خطاهای پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

 
تیر
1392
  عبدالحسین امامی سیگارودی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
فرایند ایفای نقش در سالمندان مقیم سراهای های سالمندی: ارائه راهکار
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
مهر
1392
  منصوره تجویدی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
"تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و کاربرد آن در آموزش پرستاری بر اساس مدل هیبرید"
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
شهریور
1392
  خدیجه یزدی
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
اساتید  مشاور:دکتر عیسی محمدی ؛  دکتر لیلا قلی زاده
فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران سالمند بستری در بیمارستان
رساله دکتری پرستاری
(abstract)
 
 پاییز
1392
  آرپی مانوکیان
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 تبیین تجربه زیسته بیماران از حفظ کرامت انسانی
رساله دکتری پرستاری
پردیس بین الملل
(abstract)

 
شهریور
1392
  شهناز رستمی
استاد راهنما: دكتر زهره پارسا يكتا
استاد مشاور: دکتر طاهره نجفی قزلجه
 "تبيين فرآيند زندگي با ديابت نوع  Iدر نوجوانان"
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

 
آذر
1392
  کورش امینی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی، دکتر مهرداد افتخار
"تبیین فرایند بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ارائه یک مدل مفهومی"
رساله دکتری پرستاری
(abstract)

 
   بهمن
1392
  زهرا طیبی
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرایند ملاقات از بیمار در بخش¬های مراقبت ویژه بزرگسالان
رساله دکتری تخصصی پرستاری

(abstract) 
 
بهمن 
1392
   مریم اسماعیلی
استاد راهنما: دکتر محمد علی چراغی
استاد مشاور: پروفسور مهوش صلصالی 
تبيين فرايند مراقبت پرستاري بيمار محور در بخش هاي مراقبت ويژه: ارائه مدل کاربردی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
دی
1392
  مرتضی رضایی آدریانی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر عیسی محمدی
تبیین فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی مردم از پرستاری
رسالۀ دکتری پرستاری

(abstract)
 
اسفند
1391
  خاطره سیلانی
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي
" فرايند رشد معنوي دانشجويان كارشناسي پرستاري"
رساله دكتري پرستاري

(abstract) 

خرداد
1391
  مجتبي ويس مرادي
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
استاد مشاور:دکتر ترز باندس
تبيين فرآيند و ارائه مدل نظري تامين مراقبت پرستاري ايمن
رساله دوره دکتري تخصصي پرستاري

(abstract)

تیر
1391
  کوروش زارع
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر عباس عباس زاده
استاد مشاور:دکتر علی محمدپور
تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهای روان پزشکی: ارائه راهکارهای ارتقاء سطح مراقبت
(رساله دکتری)

(abstract)

 تیر
1391
  حسن بابامحمدی
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر ناهید دهقان نیری
فرآيند تطابق در مددجویان مبتلا به صدمات طناب نخاعی
(رساله دکتری)

(abstract)

  تیر
1391
  نسرین حنیفی
استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر سودابه جولایی
چگونگی شکل گیری انگیزش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
رساله دکتری پرستاری

(abstract) 

مرداد
91
  فاطمه جعفراقایی
استاد  راهنما:  خانم دکتر ندا مهرداد
استاد  مشاور:  خانم دکتر سرور پرویزی
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران بالینی
(رساله دکتری پرستاری)

(abstract)

دی
1391
  شکوه ورعی
استاد راهنما : دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور : دکتر محمد علی چراغی
اجرا وارزشیابی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهدبر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مطالعه ترکیبی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

بهمن
1391
  فرزانه گل آقایی
استاد راهنما: خانم دکتر فریده باستانی
استاد مشاور: خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
نهادینه کردن آموزش بیمار با رویکرد اقدام پژوهی
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

بهمن
1391
  حامد مرتضوی
استاد راهنما: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور: دكتر سودابه جولایی
فرایند تصمیم گیری مراقبین عضو خانواده در باره انتقال سالمند مبتلا به بیماری مزمن به خانه سالمندان: طراحی مدل
رساله دكتري پرستاري

(abstract)

 اسفند
1391
  حسین ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر سيده فاطمه حق‌دوست اسكويي
استاد مشاور: دكتر ندا مهرداد
فرايند سازگاري والدين كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع يك
رساله دكتري  (PhD) پرستاري

(abstract)

اسفند
1391
  تهمینه صالحی
استاد راهنما:دکتر ناهیددهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر عیسی محمدی ،دکتر آرش رشیدیان
  اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی در بخش اورژانس یکی از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رساله دكتري  (PhD) پرستاري

(abstract)

  بهمن
1391
  زهرا فارسی
استاد راهنما:ناهید دهقان نیری
استاد مشاور:رضا نگارنده
 فرایند تطابق در بزرگسالان مبتلا به لوسمی تحت پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز
رساله دکترا

(abstract)

تیر
1390
  الهام نواب
استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دكتر حمید پیروی
تبیین تجارب زیسته مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر
(دكتري پرستاري)

(abstract)

پاییز
90
  رضا ضیغمی
استاد راهنما:سیده فاطمه حقدوست اسکویی
استاد مشاور:دکتر سودابه جولایی
 تبيين نيازهاي بهداشت روان در فرزندان بيماران مبتلا به اختلال رواني
(رساله دکتری)

(abstract)

 
مهر
90
  ژیلا میرلاشاری
استاد راهنما:مهوش صلصالي
استاد مشاور:حسن رفيعي
فرايند و الگوي وابستگي به مواد در جوانان
(رساله دکتری)

(abstract)

پاييز
1390
  محمداسماعیل پوربندبنی
استاد راهنما:مهوش صلصالي
استاد مشاور:فضل اله احمدی
خشونت علیه پرستاران اورژانس و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
(رساله دکترای )

(abstract)

پاييز
1390
  طیبه میرزایی خلیل آبادی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حقدوست اسکویی
استاد مشاور:دکتر فروغ رفیعی
تبیین فرایند مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری
( رساله دکتری پرستاری)

(abstract)

بهمن
1390
  سیده آمنه دادگران
استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

 بهمن
1390
  فرهاد رمضانی بدر
استاد راهنما: دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي
اساتید مشاور : دکتر زهره پارسا یکتا و دکتر فریبا طالقانی
فرآيند تصميم گيري باليني در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و ارائه مدل مناسب تصميم گيري  تیر 89
  علی فخر موحدی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور :دکتر رضا نگارنده ،دکتر زهرا راهنورد
تبيين فرايند ارتباطِ درماني پرستار – بيمار و ارایه الگوی کاربردی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

اسفند 1389
  محسن سلیمانی
استاد راهنما:دکتر رفیعی
استاد مشاور: دکتر سید فاطمی
 مشاركت بيماران مبتلا به بيماري مزمن در مراقبت پرستاري: ارائه مدل
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

زمستان 1389
  فلورا رحیم اقایی
استاد راهنما : دکترناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی
فرایند رشد یافتگی پرستاران بالینی و ارائه مدل
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

سال 1389
  يداله جنّتي
استاد راهنما:دكتر رخشنده محمدی
استاد مشاور: دكتر نعیمه سیدفاطمی
تبیین فرآیند رویارویی با استرس شغلی در پرستاران بالینی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

 
بهمن 1389
  محمدعلی چراغی
استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر فضل الله احمدي
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

تابستان 86
  ندا مهرداد
استاد راهنما: دكتر صلصالي
استاد مشاور آمار: دكتر كاظم نژاد
گسترده استفاده از تحقيقات در عملكرد باليني پرستاران ، بررسي و تحليل موانع تسهيل كننده هاي آن : ارائه مدل 
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1386
  سودابه جولایی
استاد راهنما: دكتر نيكبخت نصرآبادي
استاد مشاور: دكتر پارسايكتا
تبيين پديدارشناسي حقوق بيمار
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

خرداد 1386
  نسرین فولادی
استاد راهنما: دكتر مهوش صلصالي
استاد مشاور: دكتر فضل ا... غفراني پور
درك فرآيند اعتلاء سلامت در بيماران مزمن و ارائه مدل مناسب آن
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

زمستان 1384
  لیلی بریم نژاد
استاد مشاور : دكتر زهره پارسا يكتا
استاد مشاور: عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تجربه زنان مبتلا به ويتيليكو
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

تير 1385
  علیرضا خاتونی
استاد راهنما : دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور : دکتر فضل ا.. احمدی
بهسازی پرستاران به روش آموزش از راه دور
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

1388
  علی محمدپور
استاد راهنما: دکتر زهره پارسایکتا
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی 
زندگی با HIV/AIDS  : تجربه مبتلایان و توسعه راهبردهای خود مراقبتی
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

پاییز 88
  سرور پرویزی
استاد راهنما: دكتر فضل اله احمدي
استاد مشاور: دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي
تبيين تئوريك سلامت از ديدگاه نوجوانان
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

خرداد 1384
  محسن ادیب حاج باقری
استاد راهنما: دكتر صلصالي
استاد مشاور : دكتر احمدي
بررسي مفهوم قدرت در پرستاري و طراحي الگوي توانمند سازي حرفه ای 
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

بهار 1383
  ناهید دهقان نیری
استاد راهنما: علي اكبر نظري
استاد مشاور: علي اكبر نظري
استاد آمار: دكتر صلصالي و دكتر احمدي
بهره وري پرستاران بالين و ارائه مدل مناسب آن
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

تابستان 1384
  فريبا طالقاني  
استاد راهنما: خانم دکتر پارسا یکتا
    فرآیند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان
رساله دکترای پرستاری

(abstract)

 1384