لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

  سارینا رامتین
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
اساتید  مشاور:دکتر میترا ذوالفقاری
دکتر مریم مهرپویا
بررسي تاثير ويديوکست آموزش خودمديريتي بر کيفيت زندگي، بستري مجدد و رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي

(abstract)
 
1400
  اشکان ثریانژاد
استاد راهنما:دکتر نسرین نیک پیما
استاد مشاور:دکتر شیما نظری
استاد آمار:دکتر فرشاد شریفی
 بررسی ارتباط آسیب مراقبتی با تاب آوری و سرسختی در مراقبین سالمندان مبتلا به بیماری مزمن در شهر تهران ۱۳۹۹

(abstract)
 
1399
  ایمان چمبری
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر زهرا پورفرزاد
دکتر سریه پورتقی،دکتر فرشاد شریفی
بررسی صلاحیت مراقبت از سالمندان در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

(abstract)

 
1399
  خورشید فلاحتی
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
استاد مشاور:دکتر شهرزاد پاشایی پور
استاد مشاور آمار:دکتر فرشاد شریفی
 بررسی انتظار از پیری و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در سالمندان ساکن شهر پاوه در سال 1398

(abstract)

 
۱۳۹۹
  طناز مهراب محسنی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر شیما نظری
استاد مشاور آمار: دکتر فرشاد شریفی
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی خانواده محور بر سطح استقلال عملکردی و رضایت از زندگی در سالمندان ساکن جامعه

(abstract)
 
1399
  میلاد مرادی
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر رضا نگارنده
دکتر فرشاد شریفی بررسی تاثیر اموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل پندر بر پیامد های سندرم سستی  سالمندی در سالمندان ساکن در جامعه

(abstract)
 
۱۳۹۹
  منیره امیرمحمدی
استاد راهنما:خانم دکتر نسرین نیک پیما
اساتید مشاور:آقای دکتر رضا نگارنده
خانم شیما حقانی
بررسی ارتباط بین سوء رفتار عاطفی با سالمندان و کارکرد تحولی خانواده در شهر تهران، 98-1397

(abstract)
1398
  زهرا کاوه
استاد راهنما:دکتر نسرین نیک پیما
استاد مشاور:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور آمار:دکتر لیلا صاحبی
بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر احساس رضایتمندی از زندگی در مراقبین افراد سالمند مقیم منزل

(abstract)
 
1398
  محمدرضا عسکری
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
بررسی شیوع و عوامل خطر سوء رفتار با سالمندان تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397؛ مطالعه ای مبتنی بر جمعیت

(abstract)
 
1398
  سهيلا اسلامي
استاد راهنما: دكتر سريه پورتقي
استاد مشاور:دكتر هومن  شهسواري
بررسی تاثیرآموزش مهارت‌های ارتباطی بر نگرش و ارتباط با سالمندان در دانشجویان پرستاری

(abstract)
 
1397
  فاطمه شهابی
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور:دکتر راضیه معصومی
استاد مشاور آمار:دکتر رضا نگارنده 
بررسی تاثیر مشاوره ی جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل سالمند

(abstract)
 
 1398
  محبوبه زمردی
استاد راهنما:دکتر آرپی مانوکیان
اساتید مشاور:دکتر الهام نواب
دکتر فاطمه نوغانی
دکتر امیر کسائیان 
بررسی ارتباط بین خودشفقت ورزی با نگرش نسبت به سالمندی در افراد میانسال شهر تهران در سال۱۳۹۷

(abstract)
 
۱۳۹۷
  غزاله اسفندیاری
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر نسرین نیک پیما
استاد مشاور آمار: دکتر فرشاد شریفی 
بررسی تاثیر اجرای برنامه ی توانمند سازی پرستاران بازنشسته بر افسردگی، اضطراب و استرس آنها در دوران بازنشستگی

(abstract)
 
1397
  افسانه ثقفی
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر فاطمه بهرام نژاد،دکتر علی دادگری
پیش‌نویس بومی‌سازی راهنمای بالینی شناسایی و پیشگیری از سوء‌رفتار با سالمندان
کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی


(abstract)
 
1397
  مرضیه بیک وردی
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر  حسین نوید
دکتر فرشاد شریفی
دکتر معصومه ذاکری مقدم
بررسی وضعیت ترس از سقوط در سالمندان مبتلابه نارسایی قلبی و عوامل پیش‌بین آن در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه‌های منتخب نارسایی قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397

(abstract)
 
1397
  سیده سحر قادری
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده
بررسی تاثیر شرکت در گروه های حمایتی بر سندرم استرس جابجایی در سالمندان ساکن سرای سالمندان کهریزک
 

(abstract) 
 
1397
  فرزانه دلاور
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر شهزاد پاشایی پور


 
بررسی تاثیر آموزش به بیمار بر اساس شاخص سواد سلامت بر تبعیت دارویی و کنترل فشار خون در سالمندان مبتلا به پرفشاری‌خون اولیه

(abstract)
 
1397
  حسین راشکی قلعه نو
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر آموزش براساس شاخص سواد سلامت بر توانایی خودمراقبتی سالمندان

(abstract)
 1397
  لیدا حسینی
استاد راهنما : دکتر الهام نواب
اساتید مشاور: دکتر رضا نگارنده،
دکتر الهام کارگزار
استاد مشاور آمار :دکتر فرشاد شریفی
 بررسی تاثیر ورزش "تای چی چوان" بر وضعیت تعادل و ترس از سقوط در سالمندان ساکن تهران

(abstract)
 1396
  سمیراکیانی پور
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور آمار: دکتر فرشاد شریفی
 بررسی تأثیر مشارکت در گروه های حمایتی برتجربه سوگ، کیفیت خواب و خستگی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر

(abstract)
 
1395
  سیامک قاسمی
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
اساتید مشاور:دکتر فرشاد شریفی
دکتر محمد علی چراغی
 بررسی ارتباط سندرم سستی سالمندی با پیامدهای کوتاه مدت سلامت در سالمندان بستری در بیمارستان خاتم الانبیاء

(abstract)
 
1395
  محبوبه علی پور چرمهینی
استاد راهنما: دکتر نواب
استاد مشاور:دکتر پرویزی
استاد مشاور آمار: آقای حقانی

 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی به روش بحث گروهی بر انگ درک شده در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر

(abstract)
اردیبهشت 1395
  بهجت رحیمی
استاد راهنما: دکتر  نواب
استاد مشاور: دکتر نگارنده
استاد مشاور آمار: آقای حقانی
بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر

(abstract)
اسفند 1394
  فهیمه طاعتی
استاد راهنما:دکتر الهام نواب
بررسی تاثیر مشارکت در گروه‌های حمایتی بر افسردگی، احساس تنهائی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر
(abstract)

 
1395
  عليرضاپودينه
استادراهنما:دکترفريده باستاني
استاد آمار:دکتر حميد حقاني

 
 بررسي ارتباط بین سبک زندگي با سازگاري مذهبي درسالمندان مبتلا به سکته قلبي درگنبدکاوس

(abstract)

 
بهمن 1394
  فرشته احمدی
استاد راهنما : دکتر زهرا راهنورد
استاد آمار : دکتر امل ساکی

 
 بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با استرس ناشی از وجدان در مراقبین بهداشتی شاغل در خانه های سالمندان

(abstract)

 
فروردین1394
  هادی عباس آباد عربی
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی

استاد مشاور: دکتر الهام نواب
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت و ارتباط آن با هوش هیجانی در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی تهران

(abstract)
 
اسفند ماه 1393
  لادن باقربیک تبریزی
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی تأثیر آموزش مدیریت شناختی-رفتاری بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر

(abstract)


 
بهمن 1393
  رقیه بخشی
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
 بررسی مقایسه ای درک سالمندان و پرستاران از سوء رفتار با سالمند، در شهر تهران


(abstract)
بهمن ماه 1393
  راحله چالیک
استاد راهنما: دکتر الهام نواب
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
استاد آمار: معصومه طاهرپور
 بررسی شبکه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان بجنورد

(abstract)
تیر ماه 1393 
  اسماعیل فلاح مهرآبادی
استاد راهنما: دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور: دکتر مهدی ابراهیمی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به استئوپروز مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392
  
(abstract)

 
دی 1393
  یوسف بهزاد
استاد راهنما:  دکتر فریده باستانی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی

 
تأثير برنامه توانمندسازي مبتني بر پيگيري تلفني (تله نرسينگ) بر خودکارآمدي در سالمندان مبتلا به پرفشاري خون

(abstract)
 
  دی 1393
  اصغر پورمحمدی
استاد راهنما:  دکتر فریده باستانی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی

 
بررسی استرس درک شده و ارتباط آن با سلامت معنوی در سالمندان عضو انجمن پیشگیری و مهار دیابت بابل، 1392

(abstract)
 
اسفند 1392