لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1393به روزرسانی : 1393/4/3


ردیف نگارش موضوع پایان نامه تاریخ
  حمیدرضا صادقی گندمانی
استاد راهنما:خانم نسرین رسول زاده
استاد مشاور: خانم دکتر زهره پارسا یکتا وخانم فریبا نصیری زیبا
استاد آمار : آقای عباس مهران
بررسی تاثیر تدریس به روش نقشه مفهومی بر مهارت های رویه ای و خلاقیت دانشجویان پرستاری

(abstract)
فروردین 1393
  ثریا شجاعی جشوقانی
استا راهنما: دکتر ملیحه کدیور
دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد مشاور: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط سلامت معنوی با میزان استرس و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای نوزاد بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
اردیبهشت ماه  1393
  محبوبه حیدری
استاد راهنما: ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور: زهره خاکبازان
استاد مشاور آمار: دکتر محمود محمودی
 بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و بسته آموزشی بر آگاهی، عزت نفس و خودکارآمدی دانش آموزان دختر12-9 ساله در ارتباط با بهداشت بلوغ مدارس ابتدایی تحت پوشش ناحیه 2 آموزش و پرورش استان البرز، سال 1391

(abstract)
 
اردیبهشت 1393
  مجتبی قربانی
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از خود بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

(abstract)
 
 خرداد1393
  الهام خوری
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی
اساتید مشاور:  دکتر فضل الله احمدی،دکتر فضل الله غفرانی پور
دکتر عباس رحیمی فروشانی 
نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
 
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 
خرداد1393
  فاطمه محمد ابراهیم
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور: دکتر مینو پاک گوهر
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی علل عدم مراجعه زنان باردار جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بستری درزایشگاه بیمارستان هلال احمر ایرانی – دبی در سال 1392

(abstract)
 
خرداد 1393
  مریم محمدابراهیم
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی فراوانی مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ایرانی- دبی سال 1392

(abstract)
 
خرداد1393
  الیاس سلطانی
استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر راحتی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
 
خرداد ماه 1393