لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1392

 
 

به روزرسانی : 1393/4/3 

رديف

نگارش

موضوع پايان نامه

تاريخ

  الهه روحی رحیم بگلو
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی
 تاثیر بازتاب درمانی (رفلکسولوژی) بر شدت خستگی و اضطراب مادران سزارین شده دارای نوزادان آسیب پذیر

(abstract)

 
فروردین 1392
  سیده طاهره قاسمی نژاد
استاد راهنما: نورالدین محمدی
استاد مشاور: مهناز سیدالشهدایی
مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط وضعیت همودینامیک و اکسیژن خون با ایجاد زخم فشاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی

(abstract)

 
فروردین 1392
  پروانه عسگری
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: علی اصغرپور
استاد مشاور آمار:دکتر حمید حقانی 
مقایسه تاثیر آموزش خانواده محورو بیمار محور بر پیروی از رژیم درمانی و عوارض حین همودیالیز

(abstract)
 
اردیبهشت 1392
  علي حسن پور دهكردي
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور:دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادی
 مراقبت از خود در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن: باز طراحی مدل اورم

رساله دكتري پرستاری


(abstract)
 
اردیبهشت 92
  امیر جلالی
اساتید راهنما:
دکتر حمید پیروی
دکتر نعیمه سیدفاطمی
 تبیین فرایند عود درمصرف کنندگان مواد مخدر  و ارائه مدل پیشگیری

رساله دکتری تخصصی پرستاری


(abstract)
 
خرداد ماه 1392
  رفعت رضاپورنصرآباد
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: دکتر محمدعلی چراغی و دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی
عنوان: تبیین فرایند تعالی حرفه ای در پرستاران : ارائه مدل

رساله دکترای تخصصی پرستاری


(abstract)
خرداد 1392
 
  اعظم رشیدی
استاد راهنما : خانم دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور: خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
مشاور آمار: آقای عباس مهران
 بررسی خشونت شغلی علیه پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای روانپزشکی استان اصفهان

(abstract)
خرداد 1392
  مهناز بخشی
استاد راهنما : هما صادقی اول شهر
استاد مشاور :زهرا بهبودی ، سعید گودرزی
استاد آمار : حمید حقانی
 بررسی تاثير عصاره مريم گلي بر تعريق و گرگرفتگی زنان یائسه

(abstract)
 
خرداد ماه1392
 
  تاج محمد آرازی
استاد راهنما : منصوره علی اصغرپور
استاد مشاور: نورالدین محمدی
استاد مشاور آمار: انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیراسپیرومتری تشویقی بر تهویه ریوی بیماران تحت همودیالیز

(abstract)

 
خرداد 1392
 
  فاطمه سوخک
استاد راهنما : دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور : آقای دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار: دکتر حمید حقانی 
بررسی تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر تبعیت از رژیم درمانی و رفع موانع آن در بیماران همودیالیزی

(abstract)
تیرماه 1392
  فوزیه راستی
اساتید راهنما:
دکتر سودابه جولایی، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 بررسی ارتباط نگرش پرستاران به سرطان با رفتارهای مراقبتی آنان از دیدگاه بیماران در بخش های انکولوژی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

 
 تیر1392
  زهرا صفائی
استاد راهنما: لیلا امینی
بررسی مقایسه‌ای پیامدهای بارداری پس از درمان ناباروری و بارداری‌های خودبخودی در زنان نخست‌حامله مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی درمانی و مراکز ناباروری شهر تهران- 1391 

(abstract)

 
تیر ماه 1392
  معصومه جربان
استاد راهنما : شادان پدرام رازی
 بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی 

(abstract)

 
تیر1392
  زهرا سهرابی
استاد راهنما:ماندانا میر محمد علی ئی
استاد مشاور:مژگان هاشم زاده
استاد مشاور آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی و عملکرد شیردهی مادران در دوره پس از زایمان

(abstract)

 
تابستان1392
  زهره مومنی موحد
استاد راهنما: دکتر مینو پاک گوهر
استاد مشاور: دکتر اعظم بحیرایی
استاد آمار: دکتر علی منتظری
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد جنسی در زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری و پرولاپس اعضای لگنی

(abstract)
 
تیر 92
  پریسا مرادی مجد
استاد راهنما: احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی اثربخشی مداخله چند عاملی بر رعایت استانداردهای مهار فیزیکی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

(abstract)
 
تیرماه 1392
  نادیا سدری
استاد راهنما: احمدعلی اسدی نوقابی
استاد مشاور: میترا ذولفقاری
استاد آمار: حمید حقانی 
مقایسه تأثیر دو روش پیام کوتاه (تعاملی و غیر تعاملی) بر تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب

(abstract)
 
تیرماه 1392
  سیده نرجس موسوی زاده
استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی تاثیر بسته کمک به تصمیم گیری بیماران مبتلا به سرطان پستان مراحل اولیه بر انتخاب گزینه درمانی و پیامدهای تصمیم گیری

(abstract)
 
اردیبهشت ماه 1392  
  زهرا عباس نژاد
استاد راهنما:دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد مشاور:دکتر فروغ رفیعی
استاد آمار:دکتر حمید حقانی 
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش با رویکرد چند روشی با آموزش به روش سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست

(abstract)
 
خردادماه 1392
  الهه رحمانزاده
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد آمار: دکتر میر سعید یکانی نژاد
 بررسی ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال 92 

(abstract)
 
 تیر 1392
  زهره مریمی
استاد راهنما: مریم مدرس
 بررسی تاثیر ماساژ پا بر اضطراب قبل وبعد از هیسترکتومی 

(abstract)
 
تابستان1392
  مرضیه نجارمحی آبادی
استاد راهنما : هما صادقی اول شهر
استاد مشاور : لیلا امینی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دولتی شهر رفسنجان

(abstract)
 
تیر ماه 1392
  هومن شهسواری
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
 تبیین فرآیند توسعه ارتباط استاد - دانشجو در آموزش پرستاری

رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
تیرماه 1392
  سینا ولیئی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
 تبیین فرآیند رویاروئی با خطاهای پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: ارائه مدل
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
تیر 1392
  منا محمدی فیروزه
استاد راهنما : عزت جعفرجلال
استاد مشاور : حرمت سادات امامزاده قاسمی
استاد آمار : ناصر بحرانی
مقایسه کیفیت ثبت گزارشات پرستاری در دوسیستم ثبت الکترونیکی و کاغذی در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-91

(abstract)

 
تیرماه 1392
  مريم حيدري کوره
استاد راهنما: ليلا اميني
استاد راهنما: دکتر حميدرضا دانش پرور
 بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با ويژگيهاي شخصيتي زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکي قانوني شهر تهران،  سال 92-1391

(abstract)
 
تير ماه1392
  سیده زهرا اعمی
استاد راهنمای اول : زهرا احمدی
استاد راهنمای دوم : دکتر مجید کلانی
 مقایسه درک پرستاران و مادران نوزادان نارس از نیازهای مادران
در بخش مراقبت ویژه نوزادان 

(abstract)

 
تیر1392
   زهره پرنده مطلق
استاد راهنما :خدیجه زارعی
استاد مشاور : دکتر نعیمه سید فاطمی ،دکتر فریبا خوشبخت
استاد آمار : حمیدحقانی بررسی
 تاثیر قصه گویی بر اضطراب کودکان 10-7 ساله بستری در بیمارستان

(abstract)
تیرماه 1392
  فاطمه بهشت آیین
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
استاد مشاور: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد آمار: عباس مهران
 بررسی تاثیر دو روش فعال و غیر فعال استفاده از راهنمای بالینی بر عملکرد پرستاران بخش ویژه در پیشگیری از پنومونی مربوط به ونتیلاتور

(abstract)
شهریور 1392
  عبدالحسین امامی سیگارودی
استاد راهنما: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
فرایند ایفای نقش در سالمندان مقیم سراهای های سالمندی: ارائه راهکار

رساله دکتری پرستاری


(abstract)
 
مهر 1392
  حسن محمدی
استاد راهنما : مهناز سیدالشهدایی
استاد مشاور :دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد آمار: عباس مهران
 بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با رفتارهای مراقبتی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391

(abstract)

 
مهر ماه 1392
  معصومه رجبي نائيني
استاد راهنما: مريم مدرس
استاد مشاور: دكتر غلامرضا امين
استاد مشاور آمار: ناصر بحراني
 بررسی تاثیر كپسول زيره سبز برشدت ديسمنوره و خونريزي قاعدگي در مصرف كنندگان آي.يو.دي

(abstract)
 
پائيز 92
  منصوره تجویدی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان
"تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و کاربرد آن در آموزش پرستاری بر اساس مدل هیبرید"
رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
شهریورماه 1392
  کبری کمالی
استاد راهنما: شهناز گلیان تهرانی
 بررسی شیوع یبوست وعوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان هرمزگان

(abstract)
 
 آبان ماه 1392
  مصطفی جوادی
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکتر علی محمد پور
استاد مشاور: دکتر محمود عباسی
پدیدار شناسی رعایت حقوق دانشجو:ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو در آموزش پرستاری ایران
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
آبان 1392
  فرزاد صارمی رسولی
استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور: دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی ارتباط تعویق آکادمیک با موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)
 
آبان 1392
  محبوبه ولاشجردی
استاد راهنما: مینو پاک گوهر
 بررسی برخی از عوامل مرتبط با عملکرد جنسی زنان میانسال شهر تهران در سال 1391

(abstract)
 
 مهر 1392
  سمیه عسگری
استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم
استاد مشاور: اسماعیل شریعت
استاد آمار: حمید حقانی
 بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار درتامین آسایش بیماران بستری در بخش¬های مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 1392

(abstract)

 
آبان 1392
  سیده پونه جنانی
استاد راهنما : معصومه خیرخواه
استاد مشاور : دکتر مریم رسولیان
مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و آرامسازی بر سازگاری زنان نابارور 

(abstract)
 
شهریور1392
  فهیمه مرادی
استاد راهنما:  دکتر طاهره نجفی قزلجه
 بررسی ارتباط تنش شغلی با کیفیت خواب و خستگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392

(abstract)
 
 آذر ماه 1392
  ملیحه قیاسوند
استاد راهنما:شهناز گلیان تهرانی
استاد مشاور:ماندانا میرمحمدعلی ئی
استاد آمار:عباس مهران
ارتباط تصویر بدنی دختزان نوجوان چاق منطقه 13 شهر تهران با افسردگی، اضطراب واسترس درسال 1391

(abstract)
 
پاییز 1392
  خدیجه یزدی
استاد راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری
اساتید  مشاور:دکتر عیسی محمدی ؛  دکتر لیلا قلی زاده
فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران سالمند بستری در بیمارستان

رساله دکتری پرستاری

(abstract)
 
 پاییز 1392
  نرگس اسکندری
استاد راهنما:  خدیجه زارعی
استاد مشاور: دکترصدیقه خنجری
استاد مشاور آمار:حمید حقانی
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان  های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران.1392

(abstract)
 
پاییز 1392
  آرپی مانوکیان
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 تبیین تجربه زیسته بیماران از حفظ کرامت انسانی

رساله دکتری پرستاری
پردیس بین الملل

(abstract)

 
شهریور 1392
  مهدیه سادات  موسوی
استاد راهنما: سیده فاطمه واثق رحیم پرور
اساتید مشاور: دکتر فیروزه رئیسی،دکتر علیرضا کاهانی
استاد مشاور آمار: ناصر بحرانی
 بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط  با آن در بیماران اختلال هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت در شهر تهران،سال 1391

(abstract)
مهر ماه 1392
  فرزانه ملکی کاذری
استاد راهنما:دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور : دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور تغذیه : دکتر ناهید آریائیان
استاد آمار : دکتر فاطمه رجبی
بررسی تاثير آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به روش کارگاهی بر رفتارهای تغذیه ایی پیشگیرانه ازدیابت نوع 2 در نوجوانان دختر
 
(abstract)
آذر ماه 1392
  زهرا حموله
اساتید راهنما: لیلا نیسانی، فرشته جهدی
استاد مشاور: دكترمریم رسولیان
استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی ارتباط عوامل شخصیتی با افسردگی و اضطراب دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در سال 1391

(abstract)
 
آذر 1392
  گیتا خزایی
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور: ابوالقاسم پور رضا
استاد آمار : عباس مهران
بررسی عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی در ماماهای شاغل در استان لرستان

(abstract)
 
پاییز 92
  منا علی نژاد نائینی
استاد راهنما:دکتر حمید پیروی،
دکتر پریسا محققی
استاد آمار:عباس مهران
بررسی تاثیر وضعیت جمع شده تسهیل شده حین ساکشن بر درد و سازگاری با استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

(abstract)
 
دی 1392
  شهناز رستمی
استاد راهنما: دكتر زهره پارسا يكتا
استاد مشاور: دکتر طاهره نجفی قزلجه
 "تبيين فرآيند زندگي با ديابت نوع  Iدر نوجوانان"

رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
آذر 1392
  کورش امینی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی، دکتر مهرداد افتخار
"تبیین فرایند بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ارائه یک مدل مفهومی"
رساله دکتری پرستاری

(abstract)

 
   بهمن 1392
  ساناز صفرزاده
استاد راهنما : دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد مشاور : دکتر محسن صفاری
استاد مشاور آمار: دکتر سحرناز نجات
تاثیرآموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی برانجام ورزش های پس از زایمان درزنان نخست زا

(abstract)
 
زمستان1392
  معصومه صنوبری
استاد راهنما: فاطمه رحیمی کیان
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
استاد آمار: عباس مهران
بررسی مقایسه ای دو روش آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای بارداری در مبتلایان به دیابت بارداری

(abstract)

 
آذر ماه 1392
  زهرا طیبی
استاد راهنما: دکتر لیلی بریم نژاد
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری
تبیین فرایند ملاقات از بیمار در بخش¬های مراقبت ویژه بزرگسالان

رساله دکتری تخصصی پرستاری


(abstract) 
 
بهمن  1392
  بهاره متقی
استاد راهنما :سیده فاطمه واثق رحیم پرور
استاد مشاور:دکتر آسیه جعفری ، دکتر حمیدرضا دانش پرور
استاد آمار : دکترناصر بحرانی
بررسی عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از تروما در شاکیان تجاوز به عنف مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

(abstract)
بهمن 1392
  مهدی جعفری عوری
استاد راهنما: دکتر طاهره نجفی قزلجه
 بررسی تأثیر اجراي برنامه چند بعدی پیشگیری از سقوط بر وقوع سقوط و کیفیت زندگی سالمندان ساكن سراي سالمندی

(abstract) 
 
دی 1392
  عسگر هوشمندی خانقاهی
استاد راهنما: دکتر میترا ذوالفقاری
 بررسی ارتباط مهارتهای تفکر انتقادی و شایستگی بالینی در پرستاران بخش های ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل، سال 1391

(abstract)
 
 آذر  سال 1392
  سپیده کاظمی
اساتید راهنما:دکتر سرور پرویزی
دکتر حمیدرضا برادران
استاد مشاور: رشا اطلسی
 تعیین اثربخشی مداخلات همتا محور در مدیریت بیماری دیابت نوع‌يک در کودکان و نوجوانان: مرور نظام مند

(abstract)

 
اسفند 92
  سمیه برجی
استاد راهنما: دکتر صدیقه خنجری
استاد مشاور: دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی تاثیر آموزش مهارت¬های مقابله بر کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی

(abstract)
 
بهمن 1392
  سمیرا خیاط
استاد راهنما: معصومه خیرخواه
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استاد آمار: دکتر امیرکسائیان
 بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین برشدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

(abstract)
  بهمن 1392
  نرگس شفیعی
استاد راهنما :مریم رحمتی
بررسي رفتار پرستاران در پيشگيري از تحريك بيش از اندازه نوزادان نارس بستري در بخش NICU  بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

(abstract)
 
بهمن 92
  دانشجو: مریم اسماعیلی
استاد راهنما: دکتر محمد علی چراغی
استاد مشاور: پروفسور مهوش صلصالی 
تبيين فرايند مراقبت پرستاري بيمار محور در بخش هاي مراقبت ويژه: ارائه مدل کاربردی
رساله دکتری پرستاری


(abstract)
 
دی ماه 1392
  دانشجو : یوسف اکبری شهرستانکی
استاد راهنما : دکتر نورالدین محمدی

 
بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی– ریوی پایه برآگاهی و مهارت کارکنان آتشنشان

(abstract)

 
اسفند 1392
  مرضیه رضایی
استاد راهنما :معصومه ذاکری مقدم
و دکتر غیاثوندیان
استاد آمار: دکترحمید حقانی
مقایسه درک از مراقبت بیهوده در پزشکان و پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی  شیراز در سال 1393

(abstract)

 
دی ماه 92
  پگاه سلحشور
استاد راهنما : معصومه ذاکری مقدم و دکتر غیاثوندیان
استاد مشاور آمار:دکتر کاظم نژاد
تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر افسردگی، اضطراب و استرس خانواده بیماران در طول عمل جراحی عروق کرونر

(abstract)
 
اسفند 92
  مرتضی رضایی آدریانی
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور: دکتر عیسی محمدی
تبیین فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی مردم از پرستاری
رسالۀ دکتری پرستاری


(abstract)
 
اسفند 1391
  فریبا خالقی یله گنبدی
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم
استادان مشاور :دکتر سید مسعود ارزاقی ،دکتر علی منتظری
بررسی تاثیر برنامه آموزش جنسی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان دارای اختلال عملکرد جنسی

(abstract)
 
زمستان 92
  طاهره تمیمی
استادراهنما: دکتر سید محمد مهدی پیغمبری
استاد مشاور : ژاله محمد علیها
استاد آمار: دکتر محسن رضایی همامی
 تاثیر انتقال دانش پنهان بر شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه (آی سی یو داخلی، سی سی یو و آی سی یو جراحی قلب) شاغل در مر کز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در زمینه ارتباط حرفه ای

(abstract)

 
دی ماه 92
  اصغر پورمحمدی
استاد راهنما:  دکتر فریده باستانی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
 بررسی استرس درک شده و ارتباط آن با سلامت معنوی در سالمندان عضو انجمن پیشگیری و مهار دیابت بابل، 1392

(abstract)
 
اسفند 1392