فاطمه بهرام نژاد                                                                                                                    تاریخ آخرین اصلاح : مهر 96
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي :پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت
سال تولد: 1362
  پست الكترونيك: Bahramnezhad.f@gmail.com
bahramnezhad@sina.tums.ac.ir
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران

 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتری آموزش پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی تهران  1395
 • کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه:دانشگاه علوم پزشکی تهران  1389
 • کارشناس پرستاری:دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1384
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • کارشناسی ارشد: مقایسه دو پروتکل دهانشویه در پیشگیری از استوماتیت ناشی از رادیوتراپی سرو گردن" :
 • دکتری:  طراحی و تدوین راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضار
 
سمت هاي اجرايي
 
 • پرستار بخش مراقبت ویژه جراحی اعصاب (دو سال)
 • مدیر دپارتمان نانوپرستاری موسسه نبا (1389-1391)
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • عضو گروه  پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت دانشکده پرستاری و مامائی تهران از سال 1396
 • عضو شورای پژوهشی گروه  پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت از سال 1396
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره کارشناسی ارشد
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره دکتری
 • عضو یک درصد برتر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دوره کارشناسی 
 • همکاری با واحد بین الملل دانشکده پرستاری و مامائی به مدت دو سال
 • عضو هیات اجرایی سومین کنگره بین المللی آسم
 • عضو هیات اجرایی اولین سمینار مدیریت بیمارستانی و گردشگری سلامت
 • عضو ستاد بحران دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 • عضو عضو پانل هنر درمانی در کنگره سلامت در بلایا1392
 • عضو پانل تعديل پيشگيري از دليريوم براساس دستورالعمل تعديل شده NICE1393
 • هيات تحريريه نشريه ايستگاه پرستاران و مشق عشق
 • عضو  سازمان پرستاری  جمهوری اسلامی ایران از سال 1384
 • عضو انجمن قلب پرستاران ایران  از سال 1388
 • عضو کارگروه پرستاری مراقبت ویژه  واحد بین الملل سازمان نظام پرستاری ایران از سال 1395
 
جوايز و گرانت ها
 
 • كسب رتبه اول دوره كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • كسب رتبه اول دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دريافت لوح تقدير از سوي رياست دانشكده پرستاري- مامايي علوم پزشكي كرمان
 • دريافت لوح تقدير از سوي رياست دانشكده پرستاري- مامايي علوم پزشكي تهران(جناب آقاي دكتر نگارنده)
 • دريافت لوح تقدير از سوي رياست دانشكده پرستاري- مامايي علوم پزشكي تهران(جناب آقاي دكتر چراغي)
 • دريافت لوح تقدير از مركز پژوهش هاي دانشجويي علوم پزشكي تهران
 • دريافت لوح تقدير از سوي مترون بيمارستان شهيد باهنر كرمان
 • معرفي دانشجوي نمونه از سوي دفتر مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دريافت لوح تقدير از نمايندگان شهر كرمان در مجلس شوراي اسلامي ( آقاي مهندس كريمي ، سردار كرمي)
 • دریافت لوح تقدیر از مدیر گروه پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانش آموخته برتر دوره دکتری دانشکده پرستاری و مامائی تهران
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي
 
 • بومی سازی راهنمای بالینی سورفتار با سالمندان : مشاور
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • بازنگري و تدوين ابزار ارزشيابي باليني دانشجويان عرصه ويژه پرستاري دانشكده پرستاري مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران= دانشكده پرستاري- مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران همكار طرح
 • بررسي و مقايسه روايي و پايايي نسخه فارسي ابزار هاي ارزيابي كليماكتريك در زنان يائسه = دانشگاه علوم پزشكي اراک
 • بررسی نگرش و كيفيت زندگي زنان ميانسال مراجعه كننده به مراكز درماني در خصوص  يائسگي = دانشگاه علوم پزشكي اراک
 • بررسي سبك زندگي مردم شهر كرمان نسبت به پيشگيري از سرطان=دانشگاه علوم پزشكي كرمان همكار طرح
 • تاثير مقايسه اي دو پروتكل دهانشويه بر بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بيماران بستري بخش مراقبتهاي ويژه= بيمارستان  مسيح دانشوري مجري
 • بررسي تاثير موسيقي دلخواه بر اضطراب، درد و علائم حياتي زنان تحت جراحي ماستكتومي= مركز پژوهشهاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجري
 • بررسي تاثير موسيقي بر پيشگيري از تهوع و استفراغ بيماران تحت شيمي درماني = مركز پژوهشهاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجري سوم
 • بررسي تاثير دو پروتكل دهانشويه بر پيشگيري از استوماتيت ناشي از راديوتراپي سر و گردن (پايان نامه )
 • طراحی و تدوین راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضار (مجری)
 • بررسي مقايسه اي پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذرات نقره در روند التيام زخم فشاري بيماران با صدمات طناب نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجري
 • بررسي مفهوم زندگي در جانبازان جنگ تحميلي: دانشگاه علوم پزشكي تهران :مجري
 • بررسي و مقايسه دو روش آموزش الكترونيكی و كارگاهي در استفاده از ابزارهاي دليريوم توسط پرستاران بخش ويژهدانشگاه علوم پزشكي تهران: مجري
 • مقایسه گوش بند، موسیقی سفید و موسیقی کلاسیک در خواب بیماران بخش مراقبتهای ویژه دانشکده پرستاری- مامائی تهران(مجری )
 • بررسی تاثیر مراقبتهای پرستاری براساس NICE در پیشگیری از دلیریومدانشکده پرستاری- مامائی تهران(مجری)
 • مقایسه تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر پیامدهای درمانی بیماران پس از سکته قلبی: دانشگاه علوم پزشکی اراک (همکار)
 • مقایسه تاثیر شیرین بیان و ورزش بر کیفیت زندگی زنان یائسه : دانشگاه علوم پزشکی اراک(مجری)
 • مقایسه تاثیر سه روش آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان ترم 8 پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی اراک (همکار)
 • بررسی تاثیر کرفس کوهی بر بهبودی بیماران مبتلا به زخمهای  گوارشی: دانشگاه علوم پزشکی اراک(همکار)
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • بي خوابي در زنان با سرطان پستان = سومين كنگره سرطان پستان،  (پوستر)
 • بررسي موسيقي بر شدت درد زنان تحت جراحي ماستكتومي = سومين كنگره سرطان پستان ،(پوستر)
 • ديابت حاملگي و غربال گري= ديابت زابل (سخنراني (
 • نانو فناوري و زخم بستر بيماران با صدمات طناب نخاعي[1]SCI= كنگره تازه هاي پرستاري پوست(پوستر)
 • مراقبتهاي تغذيه در بيماران همودياليزي= پانزدهمين كنگره دانشجويان علوم پزشكي شاهرود(پوستر)
 • میکروسوزنها امید انقلابی نوين در پرستاری= سمنان(پوستر)
 • آموزش پرستاری زیر چتر فلسفه های شخصی= کنگره آموزش پزشکی تهران(پوستر)
 • تعدیل مراقبتهای پرستاری در کیفیت خواب بیماران بخش مراقبتهای ویژه قلبی= چهاردهمین کنکره دانشجویی علوم پزشکی ساری (پوستر)
 • کیفیت زندگی بیماران دیالیزی= کنگره پیرا پزشکی اصفهان(پوستر)
 • جايگاه فلسفه در آموزش پرستاري=يزد1393(پوستر)
 • نقش خودپنداره در هويت حرفه اي دانشجويان پرستاري=1393يزد(سخنراني)
 • ميزان آگاهي پرستاران از دليريوم در بخشهاي مراقبتهاي ويژه=1393تهران(پوستر)
 • مقایسه دو روش آموزشی خانواده محور و بیمار محور بر عوارض همودیالیز- سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی-تهران، مرکز همایشهای بین المللی رازی-10-12 دی ماه 93 
 • مقایسه دو روش آموزشی بر نگرش و تبعیت مرتبط با رژیم غذایی و محدودیت مایعات در بیماران دیالیزی، مرکز همایشهای بین المللی رازی-10-12 دی ماه 93 
 • بررسی تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخصهای فیزیولوژیک بیماران بستری در آی سی یو- دومین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه-سالن همایشهای کتابخانه ملی تهران ، 15-17 بهمن 93 
 • مقایسه افسردگی سالمندان بعد از عمل جراحی قلب باز به روش بدون پمپ و با پمپ دومین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه-سالن همایشهای کتابخانه ملی تهران ، 15-17 بهمن 93
 •  آموزش خانواده محور و نتایج بالینی آن در بیماران تحت همودیالیز دومین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه-سالن همایشهای کتابخانه ملی تهران ، 15-17 بهمن 93
 • بررسی تاثیر آموزش (خانواده و بیمار محور) از طریق نرم افزار چندرسانه ای بر تغییرات نوار قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد. چهارمین کنگره خودمراقبتی و اولین جشنواره ،موزش بیمار. تهران: 1394(پوستر)
 • تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میزان تبعیت برنامه درمانی بیماران تحت بای پس عروق کرونر. چهارمین کنگره خودمراقبتی و اولین جشنواره ،موزش بیمار. تهران: 1394(پوستر)
 •  بررسی بالینی اثر گیاه شیرین بیان و ورزش هوازی بر نگرش زنان در دوره یائسگی. دومین همایش ملی گیاهان دارویی:همدان: 1394(سخنرانی)
 • حمایت از کودکان در بلایای طبیعی:همایش پرستاری کودکان:تهران:1392(سخنرانی)
 • آنمی داسی شکل و عواقب آن: سومین همایش سراسرس هماتولوژی: یزد:1392(پوستر)
 • چالشهای آموزش بالینی در پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران: تهران1393(سخنرانی)
 • مقایسه گیاه شیرین بیان و ورزش بر کیفیت زتدگی : اولین کنگره بین المللی طب مکمل . مشهد 1394(پوستر)
 • آگاهی پرستاران شهر تهران در خصوص مسائل اخلاقی و حقوقی پرستاری: کنگره اخلاق پرستاری 1394(پوستر)
 • میکروسوزنها نوید انقلابی نو در  پرستاری: اولین  کنگره نانومد1392(پوستر)
 • آموزش  خانواده و پیروی از رژیم درمانی بیماران همودیالیزی: پانزدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی:1393(پوستر)
 • بررسی تاثیر آموزش خانواده محور از طریق نرم افزار چندرسانه ای بر پیامدهای درمانی بیماران  پس از انفارکتوس میوکارد:کنگره دکتر یلدا:1394(پوستر)
 • آموزش به بیمار و خانواده در مراقبتهای تسکینی : پنجمین کنگره آموزش به بیمار و خود مراقبتی: 1396تهران: سخنرانی
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد، سلیمان زند، مختار محمودی.(1396). تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌ازآنفارکتوس حاد میوکارد. مجله علمی پژوهشی سبزوار.24(1): 43-49
 • فرخ نژاد افشار  ،فاطمه بهرام نژاد،  سید مصطفی علوی، مصطفی مرادی.(1396).  دیدگاه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز قلب شهید رجایی در خصوص عوامل مرتبط با خواب در سال 1393. فصلنامۀ پرستاری گروههای آسیب پذیر.4(10):13-23
 • فاطمه بهرام نژاد، پروانه عسکری، ندا ثنایی، آرزو فتحی.(1395). واضح سازی مفهوم مراقبت بیهوده: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت. نشریه مراقبت سرطان. 1(1):48-54
 • بهرام نژاد فاطمه، نواب الهام، بخشی رقیه، اسدی نوقابی احمدعلی، مهران عباس. درک پرستاران شهر تهران از سوء رفتار با سالمند. فصلنامه پرستاری سالمندان . ۱۳۹۵; ۲ (۴) :۶۱-۶۹
 • منصوره علی اصغر پور، ندا ثنایی، فاطمه بهرام نژاد، انوشیروان کاظم نژاد.(1392). بازنگری ابزار ارزشيابی مهارت بالينی دانشجويان دياليز پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی   تهران=فصلنامه توسعه آموزش، 3(2): 12-29.
 • فاطمه بهرام نژاد، محمدعلی چراغی،(1394).تحقق جایگاه راهنمای بالینی در نظام سلامت.حیات.21(3):1-4
 • پروانه عسکری، مختار محمودی، فاطمه بهرام نژاد، راضیه مختاری، فاطمه رفیعی، (1395). بررسی تاثیر کرفس کوهی بر میزان بهبودی بیماران مبتلا به زخمهای پپتیک. فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل. 1(18)_1432-1439.
 • میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد*، زهره پارسا یکتا.(1390). بررسی میزان مواجهه با عوامل کارسینوژن در شهروندان تهرانی. نشریه مرکز تحقیقات پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی تهران. 34(74): 72-81
 • فاطمه بهرام نژاد، احمدعلی اسدی نوقابی. هادی سیف، یونس محمدی.(1391). بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر. پژوهش پرستاری. 7(26): 34-41.
 • محمدحسن لاری زاده، فاطمه بهرام نژاد*، شیواسادات بصام پور، حمید حقانی(1391). فصلنامه پرستاری داخلی جراحی. 1(1):31-36.
 • فاطمه بهرام نژاد، شیواسادات بصام پور، محمدحسن لاری زاده.(1392). مقایسه دهانشویه بابونه و عسل بر شدت استوماتیت بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردن. فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل. 2(11): 21-29.
 • میترا ذوالفقاری ، زهره پارسا یکتا، فاطمه بهرام نژاد، انوشیروان کاظم نژاد.(1389). آگاهی مردم شهر تهران از هفت علامت آگاه کننده سرطان و بکارگیری اقدامات حفاظتی. پایش:3(7):324-327.
 • میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد*، زهره پارسا یکتا، انوشیروان کاظم نژاد.(1392). بررسی عوامل خطر سبک زندگی مردم شهر تهران در ارتباط با پیشگیری از سرطان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. 21(1): 28-36
 • فاطمه بهرام نژاد، یونس محمدی، احمدعلی اسدی نوقابی، هادی سیف. (1391). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر و آنژیو پلاستی ترانس لئومینال از راه پوست. نشریه پرستاری قلب و عروق.1(2):34-40
 • پروانه عسکری، سلیمان زند، فرشته نارنجی، فاطمه بهرام نژاد، مختار محمودی.(1394). بررسی تاثیر گیاه شیرین بیان بر کیفیت زندگی زنان یائسه. فصلنامه علمی پژوهی طب مکمل. 2.13-24
 • محمدعلی چراغی، خدیجه اکبری، فاطمه بهرام نژاد، حمید حقانی.(1393). تاثیر موسیقی بی کلام برخواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه اورژانس.نشریه پرستاری قلب و عروق.3(4):24-40.
 • پروانه عسکری، مختار محمودی، فاطمه بهرام نژاد، فاطمه رفیعی، محمد خواجه گودرزی.(1395). مقایسه تأثیر سه روش آموزشی )کاوشگری، بر بالین بیمار و رویكرد رایج آموزش بالینی(بر یادگیری بالینی مراقبتهای ویژه دانشجویان پرستاری.گام های توسعه در آموزش پزشکی.13(2):141-149.
 • میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد*، پروانه عسکری، محمود شیری.(1394).چالشهای آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه:آنالیز محتوای کیفی. مجله بالینی پرستاری و مامایی.4(4):56-67
 • محمدعلی چراغی، مهسا هزاریان، فاطمه بهرام نژاد، فرشید میرزایی پور، حمید حقانی.(1394).رابطه درد و برزو دلیریوم در بیماران تحت عمل جراحی قلب.فصلنامه پرستاری داخلی-جراحی.4(3):36-43
 • فاطمه بهرام نژاد، الهام نواب، مژده نوید حمیدی، نسرین مهرنژاد.(1393). مروری بر نقش دیابت در شکل گیری آترواسکلروزیس.فصلنامه پرستاری قلب و عروق.3(2):64-70
 • پروانه عسکری، سلیمان زند، فاطمه بهرا م نژاد، فاطمه رفیعی (1395).بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر دیس ریتمی بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد.مجله سلامت و بهداشت.(تحت چاپ)
 • پروانه عسکری، فاطمه بهرام  نژاد*، فرشته نارنجی.(1394). مقایسه تاثیر گیاه شیرین بیان و ورزش هوازی بر کیفیت زندگی زنان یائسه. مجله پرستاری و مامائی جامع نگر.(تحت چاپ)
 • پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد*، میترا ذوالفقاری، پویا فرخ نژاد افشار.(1393). مقایسه تاثیر دو روش آموزش خانواده محور و بیمار محور بر نگرش و تبعیت رژیم غذایی و محدودیت مصرف مایعات در بیماران تحت همودیالیز فصلنامه پرستاری داخلی جراحی3(4): 195-202
 • فاطمه بهرام نژاد.(1388).حملات قلبي در آتشنشانها .فصلنامه پرستاري قلب ايران ، مقاله علمي – ترويجي
 • فاطمه بهرام نژاد، سعیده فلاح.(1389). نانو فناوري سرآغاز انقلابي در ارائه مراقبت هاي پرستاري. فصلنامه پرستاري قلب ايران ، مقاله علمي – ترويجي
 • مختار محمودی، پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد، محمدگلی طالب، فاطمه رفیعی.(1394). بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط بالین.  فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری. 4(3):28-34.
 •  
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 
 • Afshar PF, Bahramnezhad F*, Asgari P, Shiri M. Effect of White Noise on Sleep in Patients Admitted to a Coronary Care. Journal of Caring Sciences. 2016 May 30;5(2):103-9.
 • Sanaie N, Bahramnezhad F*, Zolfaghari M, Alhani F. The Effect of Family-Centered Empowerment Model on Treatment Plans Adherence of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft. Journal of Critical Care Nursing. 2016.
 • Asgari P, Bahramnezhad F*, Narenji F, Golitaleb M, Askari M. A clinical study of the effect of Glycyrrhiza glabra plant and exercise on the quality of life of menopausal women. Chronic Diseases Journal. 2016 Jan 15;3(2):79-86.
 • Asgari P, Cheraghi MA, Shiri M, Bahramnezhad F*. Comparing Two Training Methods on the Level of Delirium Awareness in Intensive Care Unit Nurses. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2016 May(In Press).
 • Bahramnezhad F, Asgari P, Ghiyasvandian S, Shiri M. The Learners' Satisfaction of E-learning: A Review Article. American Journal of Educational Research. 2016 Apr 1;4(4):347-52.
 • Zolfaghari M,, Bahramnezhad F* Asgari P, Shiri M. Challenge of clinical education for critical care nursing students: qualitative content analysis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016 Jan 15;4(4):57-67.
 • Afshar PF, Asgari P, Shiri M, Bahramnezhad F*. A Review of the Iran's elderly status according to the census records. Galen Medical Journal. 2016 Mar 9;5(1):1-6.
 • Bahramnezhad F, Shiri M, Asgari P, Afshar PF. A Review of the Nursing Paradigm. Open Journal of Nursing. 2015 Jan 12;5(01):17
 • Bahramnezhad F, Asgari P, Zolfaghari M, Afshar PF. Family-Centered Education and Its Clinical Outcomes in Patients Undergoing Hemodialysis Short Running. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 Jun;17(6).
 • Zolfaghari M, Asgari P, Bahramnezhad F, AhmadiRad S, Haghani H. Comparison of two educational methods (family-centered and patient-centered) on hemodialysis: Related complications. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2015 Jan;20(1):87.
 • Bahramnezhad F, Khajeh M, Shiri M, Asgari P, Afshar PF. Quality of Life in Patients Undergoing Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA). Global journal of health science. 2015 Sep;7(5):246.
 • Cheraghi MA, Hazaryan M, Bahramnezhad F, Mirzapour F, HaghaniAGHANI H. THE RELATIONSHIP BETWEEN PAIN AND THE INCIDENCE OF DELIRIUM IN PATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY.
 • Bahramnezhad F, Fathi A, Shiri M, Asgari P. The Effects of Self-care Training on Self-perception in Diabetic Adolescents. British Journal of Medicine and Medical Research. 2015;8(10):855-62.
 • ASGARI P, BAHRAMNEZHAD F*, ZOLFAGHARI M, FAROKHNEZHAD AP. A COMPARISON OF THE IMPACT OF FAMILY-CENTERED AND PATIENT-CENTERED EDUCATION METHODS ON ATTITUDE TOWARD AND ADHERENCE TO DIET AND FLUID RESTRICTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS.
 •  Bahramnezhad F, Nayeri ND, Bassampour SS, Khajeh M, Asgari P. Honey and Radiation-Induced Stomatitis in Patients With Head and Neck Cancer. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015 Oct;17(10).
 • Darvish A, Bahramnezhad F, Keyhanian S, Navidhamidi M. The role of nursing informatics on promoting quality of health care and the need for appropriate education. Global journal of health science. 2014 Nov;6(6):11.
 • Sanjari, Mahnaz, Bahramnezhad F. "Ethical challenges of researchers in qualitative studies: the necessity to develop a specific guideline." Journal of medical ethics and history of medicine 7 (2014).
 • Bahramnezhad F, Cheraghi MA, Salsali M, Asgari P, Fomani FK, Sanjari M, Afshar PF. Futile care; concept analysis based on a hybrid model. Global journal of health science. 2014 Sep;6(5):301.
 • Bahramnezhad F, Noughabi AA, Afshar PF, Marandi S. Exercise and quality of life in patients with chronic heart failure. Galen Medical Journal. 2013 Jun 16;2(2):49-53.
 • Bahramnezhad F, Salsali M. Nursing in the Pre-paradigm or Paradigm Stage?. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2013 Feb 15;1(4):267-76.
 • Zolfaghari M, Bahramnezhad F*, Parsa-Yekta Z, Kazemnejad A, Monjamed Z. Evaluation of Exposure to Carcinogenic Agents in Tehran Citizens. Basic & Clinical Cancer Research. 2013 Apr 1;5(1-2):27-34.
 • Zolfaghari M, Bahramnezhad F*, Parsa-Yekta Z, Kazemnejad A, Monjamed Z. Lifestyle risk factors associated with cancer prevention among residents of Tehran. Basic & Clinical Cancer Research. 2013 Jan 1;5(1-2):21-6.
 • Bahramnezhad F, Mohammadi E, Haghani H, Yari M. Comparison of Honey and Chamomile Mouthwash in Intensity Stomatitis among Patients with Head and Neck Radiotherapy. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery. 2013 Sep 15;3(2):429-40.
 • Fahimeh Taati, Fatemeh Bahramnezhad, Naima Seyedfatemi, Farshad Sharifi and Elham Navab.(2016).The effect of participant in support groups on depression,anxiety and stress in family caregivers of people with alzhimer’s: RCT.Int J Med Res Health Sci.256-262 .
 • Pouya Farokhnezhad Afshar, Sedighe Ghorbani, Mostafa Alavi, Fatemeh Bahramnezhad, Hooman Bakhshandeh and Hamidreza Pouraliakbar.(2016). International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9:117-123.
 • Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad*, Mohammad Golitaleb , Fatemeh Salehi , Razieh Mokhtari , Fatemeh Rafiei.(2017). Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause. J Bas Res Med Sci; 4(4):1-
 • Mohammad Ali Cheraghi, Mahsa Hazaryan, Fatemeh Bahramnezhad, FarshidMirzaeipour, Hamid Haghani.(2016). Study of the relationship between sleep .quality and prevalence of delirium in patients undergoing cardiac surgery. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S.
 • Bahramnezhad F,Cheraghi MA, Mehrdad N, Rashidian A.(2015). Review of ordering don’t resuscitate in Irainian Dying patients. Journal of international medical Research.(Inpress)
 • Asgari P, Bahramnezhad F*, Mehrdad N, Noughabi AA, Hekmatpou D, Mahmoudi M. Depression, functionality and adaptability of elderly patients after open heart surgery off-or on-pump. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2015 Oct;4(4).
 • Bahramnezhad F, Cheraghi MA, Mehrdad N. Iranian Nurses' Perspective on Non-Resuscitation: Content Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES. 2016 Jan 1;5(6):136-45.
 • Cheraghi, M.A., Bahramnezhad, F*., Mehrdad, N. and Zendehdel, K., 2016. Development of the draft clinical guideline on how to resuscitate dying patients in the Iranian context: A study protocol. Indian Journal of Palliative Care, 22(3), p.335.
 • Bahramnezhad F, Cheraghi MA, Mehrdad N, Zendehdel K. View Of Main Religions of the World On; Don’t Attempt Resuscitation Order (DNR). International Journal of Medical Reviews. 2016 Jun 25;3(1):401-5.
 • Bahramnezhad F , Chalik R, Bastani F,Navab E.(2017). The social network among the elderly and its relationship with quality of life. Electronic Physician.9(5):4306-4311.
 • Zolfaghari M, Bahramnezhad F*, Alvandfar P, Emami Z. Podcast vs. Pamphlet; Which One Is More Effective in Self-care Training Program of Diabetic Patients?. Iran J Health Sci. 2017; 5 (2) :1-10
 • Cheraghi Mohammad Ali, Bahramnezhad Fatemeh, Mehrdad Neda.(2017). Review of Ordering Don’t Resuscitate in Iranian Dying Patients. J Relig Health. DOI 10.1007/s10943-017-0472-3
 
كتابها
 
تاليف= پايش پرستاري مراقبتهاي ويژه انتشارات تحفه:1388
تاليف= درسنامه پرستاری مراقبت ويژه انتشارات جامعه نگر:1389
تاليف و تدوين= مجموعه تستهاي پرستاري مراقبت ويژه انتشارات جامعه نگر1390
ترجمه=  درسنامه 1داخلي- جراحي پرستاري  برونرانتشارات بشري
ترجمه = درسنامه 2 داخلي- جراحي پرستاري برونر انتشارات بشري
ترجمه = درسنامه 4 داخلي- جراحي پرستاري برونر انتشارات بشري
تاليف= راهنماي باليني پرستاري   - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
ترجمه= مروري سريع برECG -انتشارات بشري 1390
تاليف = فصل Viral Hepatitis  كتاب intechweb (به زبان انگليسي)
تاليف= پرستاري پيوند     نشر  جامعه نگر:1393    (شرکت در  نمایشگاه  فرانکفورت )
ترجمه = ارزشیابی و آزمون سازی در پرستاری: نشر حیدری 1394
گرداوری و تدوین =درسنامه جامع سالمندی: نشر حیدری 1395
تالیف= مراقبتهای تسکینی پایان حیات : نشر جامعه نگر 1395(شرکت در  نمایشگاه  فرانکفورت )

 
 
علایق پژوهشی
 
 • تدوین و بومی سازی راهنماهای بالینی
 • اخلاق پرستاری و تصمیم گیری اخلاقی
 • روشهای نوین تدریس
 • مراقبتهای تسکینی
 • مراقبتهای ویژه ICU
 
سایر موارد
 
 • تدوين برنامه آموزش مداوم الكترونيكي سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران تحت عناوين)پرستاري زخم بستر ،پرستاري مياستني گراو، پرستاري كششهاي پوستي و اسكلتي، پرستاري بيماران اسكيزوفرن)
 • تهيه logbook دانشجويان ارشد پرستاري مراقبت ويژه دانشجويان علوم پزشكي كرمان
 • عضو تيم CPR بيمارستان شهيد باهنر كرمان
 • داور نشريه علمي- پژوهشي پژوهش پرستاري
 • داور نشریه =Journal of nursing care quality 
 • داور  و ویراستار فصلنامه مدیریت پرستاری
 • داور و ویراستار نشریه آموزش پرستاری
 • داور نشریه NPT
 • داور نشریه روان پرستاری
 • داور نشریه Iranian  journal of Nursing and Midwifery Research  
 • داور سیزدهمین و چهاردهمین  کنگره دانشجویی علوم پزشکی-بابل، ساری
 • مربي  حق التدریس دانشجويان دانشكده پرستاري - مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران=از سال 1388 تا 1390
 • مربي دانشجويان در عرصه کارشناسی و کارشناسی  ارشد پرستاری مراقبت ويژه  دانشگاه علوم پزشكي كرمان = 1388،1390
 • مربي دوره های CCU و ICUپرستاران نيروي زميني سپاه
 • مدرس کارگاه مراقبت از  قربانیان کوچک در بلایا= کنگره سلامت در بلایا 1392
 • مدرس کارگاه اخلاق در مقاله نویسی = کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392
 • عضو پانل هنر درمانی در کنگره سلامت در بلایا1392
 • عضو پانل تعديل پيشگيري از دليريوم براساس دستورالعمل تعديل شده NICE1393
 • مدرس کارگاه تازه های  مراقبت از زخم = بیمارستان باهنر کرمان1393
 • مدرس کارگاه انفورماتیک پزشکی= دانشکده پرستاری و مامائی تهران1392
 • مدرس كارگاه مديريت نظام پرستاري ( بيمارستان ساسان ، تهران پارس، صنعت نفت، اراد) 1393
 • مدرس  كارگاه روش تحقيق كيفي، دانشكده پرستاري و مامائي تهران1393
 • مدرس  كارگاه روش تحقيق كمي، دانشكده پرستاري و مامائي تهران1393
 • مدرس کارگاه پروپوزال نویسی در تحقیقات کمی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران  1395