فاطمه خوشنوای فومنی                                                                                             تاریخ آخرین اصلاح : مهر 1396
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي :پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
سال تولد: 1356
پست الكترونيك: f-khoshnava@sina.tums.ac.ir  
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتری تخصصی پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران: 14/10/1395
 •   کارشناسی ارشد پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران: 4/11/1385
 • کارشناسی پرستاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران: 25/9/1378
 
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • بررسی مهارت های زندگی نوجوانان ، آگاهی ، نگرش و عملکرد آنان در مورد اکستاسی در منطقه غرب شهر تهران(1385)
 • پیامدهای آموزش فلسفه ورزی به نوجوانان مورد غفلت واقع شده: مطالعه ای ترکیبی(1395)
 
سمت هاي اجرايي
 
 • کارشناس آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری از سال 1395
 • کارشناس ارزشیابی و پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری در سال 1391
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای

 • عضو انجمن فلسفه برای کودکان ایران
 • عضو کارگروه پیشگیری از سوءرفتار با کودکان(بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران)
 • عضویت در سازمان نظام پرستاری (1378 تا کنون)
 • عضو کمیته علمی The Second International Congress of Immunology, Asthma and Allergy، ، 2013
 • عضو کمیته علمی. " اولین سمینار پیشگیری از کودک آزاری، حمایت از کودک آزار دیده"، سال 1392. تهران - ایران
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی پرستاری کودکان، 1395، تهران، ایران
 • عضو کمیته علمی. همایش بین المللی پرستاری کودکان، 1396
 
جوايز و گرانت ها
 
 • دانشجوی استعداد درخشان  دانشگاه علوم پزشکی تهران مقطع دکتری تخصصی پرستاری، طبق بند" ی" ماده 2 آیین نامه
 • دانشجوی برگزیده در حیطه ی کیفیت خدمات سلامت سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16 آذر 1395
 • دریافت لوح تقدیر  با عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کاشناسی ارشد  در سال 1384
 • دریافت لوح تقدیر با عنوان نگارنده پایان نامه برتر در سال 1386
 • دریافت لوح تقدیر از مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی به جهت مشارکت در برگزاری پنجمین آزمون فنی و تخصصی کادر پرستاری و مامایی به عنوان طراح سوال و ناظر آزمون. سال 1390
 • دریافت لوح تقدیر از رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان به جهت برگزاری" اولین سمینار پیشگیری از کودک آزاری، حمایت از کودک آزار دیده"، سال 1392
 • لوح تقدیر از رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران به جهت تدریس در دوره ی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شماره نامه 5598/100/د/95 تاریخ 3/7/1395
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي
 
راهنمایی
 • فرزانه خوش اخلاق، بررسی تاثیر بازاندیشی بر تنظیم شناختی هیجان و تا ب آوری مادران نوزاد نارس در بخش های مراقبت ویژه نوزادان . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران،1396
مشاوره
 • کتایون فرجی، بررسی تاثیر مداخله ی تاب آوری بر بهزیستی معنوی نوجوانان کار، . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران،1396
 • زهرا انصاری، بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت مندی والدین از مراقبت در بخش های کودکان،. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علوم پزشکی تهران،1396
 • مهراسا خالقی، بررسی تاثیر مدل مراقبتی مبتنی بر نظریه آسودگی بر دیسترس، درد و شرایط همودینامیکی کودکان بعد از جراحی ناهنجاری های مادرزادی قلبی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علوم پزشکی تهران،1396
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 
 • درک پرستاران و پزشکان از اجرای مراقبت زودهنگام تکاملی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 35493-28-02-96، 1396، همکار
 • چالش های اعتباربخشی بیمارستانی در ایران: مطالعه ای کیفی، سازمان نظام پرستاری جهموری اسلامی، 208/95/د/س ن، 1395، مجری
 • "طرح ملی بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک نوزادان متولد شده از مادران معتاد"، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شماره نامه: 2972/250/د، 1395، همکار
 • پیامدهای آموزش فلسفه ورزی به نوجوانان مورد غفلت واقع شده: مطالعه ای ترکیبی". دانشگاه علوم پزشکی تهران:9021199005، 1393، همکار
 • " موانع گزارش دهی کودک آزاری توسط پرستاران"، شماره طرح: 18219-123-02-91. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، 1392، همکار
 • " بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با خودکارآمدی پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران" سازمان تامین اجتماعی، شماره نامه  مجوز: 38461/37/194، 1390، مجری
 • " ارتباط هوش هیجانی با سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران" م ت /490 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1389، همکار
 • " بررسی مهارت های زندگی نوجوانان ، آگاهی ، نگرش و عملکرد آنان در مورد اکستاسی در منطقه غرب شهر تهران"، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1385، همکار
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • Philosophy for Children: Potential Health Benefits. Iranian Journal of Pediatrics. Proceeding of the 28th International Congress of Pediatrics & 1th InterNational Congress of Pediatric Nursing. Fatemeh Khoshnavay Fomani , Yahya Ghaedi. 2016
 • Working Adolescents̛ Resilience in the Context of Child Neglect. 28th International Congress of Pediatrics & 1th InterNational Congress of Pediatric Nursing(2016)
 • THE EFFECTS OF PHILOSOPHIZING ON NURSES̛ ASSERTIVENESS. 7th World Congress on Healthcare and Technologies . London, United Kingdom(2016)
 • Challenges and Facilitators of Evidence-Based Nursing Management in Iran: A Qualitative Content Analysis. Sigma Theta Tau International's 27th International Nursing Research Congress. Cape town .South Africa(2015)
 • Child Maltreatment, 27th International Congress of Pediatrics & 13th National Congress of Pediatric Nursing(2015)
 • Pediatric Nurses̛ Clinical Roles. 27th International Congress of Pediatrics & 13th National Congress of Pediatric Nursing(2015)
 • Pediatric Nurses̛ Social Responsibilities. 27th International Congress of Pediatrics & 13th National Congress of Pediatric Nursing(2015)
 • Nurses̛ Roles in Child and Family Advocacy  . 27th International Congress of Pediatrics & 13th National Congress of Pediatric Nursing(2015)
 • The effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) on the quality of life in asthmatic children. Second International Congress Immunology, Asthma and Allergy Research Institute (IAARI) in collaboration with UNESCO (2013)
 • Causes of occupational stress from perspective of nurses in pediatric wards. Tenth Congress of Nursing,Tehran,Iran(2012)
 • ASSERTIVENESS AND ECSTASY USAGE AMONG IRANIAN ADOLESCENTS. Excellence In Pediatrics". Italy(2009)
 • تعهد حرفه ای در پرستاری. سومین کنگره اخلاق پرستاری. تهران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394
 • پرستاران چه چیزهایی را می دانند؟ نقش فلسفه در درک دانش پرستاری. فاطمه خوشنوای فومنی، یحیی قائدی، کتاب چکیده ی تفصیلی مقالات همایش بین المللی فلسفه ی تعلیم و تربیت در عمل، فصل 6، صفحات 376-373، 8-9 اکتبر 2014
 • بررسی آموزش تفکر فلسفه به کودکان. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران. 1393
 • ملاحظات اخلاقی در طراحی آزمون های کلاسی گروه پزشکی. کنگره بین المللی اخلاق در آموزش پزشکی. ایران- تهران- سالن همایش های رازی.1391
 • مشکلات و نیازهای درک شده پرستاران از چگونگی آموزش اخلاق. کنگره بین المللی اخلاق در آموزش پزشکی. ایران- تهران- سالن همایش های رازی.1391

 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • پرستاران چه چیزهایی را می دانند؟ نقش فلسفه در درک دانش پرستاری، فاطمه خوشنوای فومنی، یحیی قائدی، کتاب چکیده ی تفصیلی مقالات همایش بین المللی فلسفه ی تعلیم و تربیت در عمل، فصل 6، صفحات 376-373، 8-9 اکتبر 2014
 • ارتباط مهارت حل مساله با مصرف قرص اکستاسی در نوجوانان، فاطمه خوشنوای فومنی - نعیمه سیدفاطمی - نسرین بهبهانی- فاطمه حسینی، مجله روانپرستاری، دوره اول – شماره 1، صفحات 19 الی 27، 1392
 • مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان، نعیمه سیدفاطمی-فاطمه خوشنوای فومنی- نسرین بهبهانی- فاطمه حسینی، مجله اصول بهداشت روانی، سال دهم – شماره 4 – پیاپی 40، صفحات 265 الی 272، 1387
 • نگرش نوجوانان به مصرف اکستاسی، نعیمه سیدفاطمی-فاطمه خوشنوای فومنی- نسرین بهبهانی- فاطمه حسینی، مجله حیات، دوره چهاردهم- شماره 3 و 4 – صفحات 65 الی 72، 1387
 • آگاهی و عملکرد نوجوانان منطقه غرب شهر تهران در مورد اکستاسی، نعیمه سیدفاطمی-فاطمه خوشنوای فومنی- نسرین بهبهانی- فاطمه حسینی، فصلنامه پرستاری ایران، دوره ی نوزدهم-شماره 46.صفحات 29 الی 41، 1385
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 

 • Translation and validation of “Adolescent Resilience Questionnaire” for Iranian Adolescents. Mohammad Ali Cheraghi, Abbas Ebadi, Dirde Gartland, Yahya Ghaedi, Fatemeh Khoshnavay Fomani*. Asian Journal of Psychiatry. 25(240-245). 2017
 • The most important nursing professional values: the perspectives of nurses who work at Tehran university of medical sciences selected hospitals. Mahnaz Mayelafshar 1, Fatemeh Khoshnavay Fomani2*, Reza Golpira 3 , Hooman Bakhshandeh Abkenar 4 , Behzad Momeni3, Shiva Khaleghparast 5  , Rezaei, S.A.6, A. Sadr 7  , Ali Vasheghani Farahani 8, Nursing Practice Today. 3(1).2016
 • Child Abuse Reporting Barriers: Iranian Nurses̛ Experiences. Iranian Red Crescent Medical Journal. Leili borimnejad, fatemeh khoshnavay fomani. JUNE 2015
 • Physical Environment, Occupational Conflict, and Ambiguity of Roles:Job Stressors among Nurses. Ali Ayoubian1 Hoda Fallahdar2 Zahra Hashemi-Dehaghi3 Fatemeh Khoshnavay-Foumani4
 • *Donya Sheibani-Tehrani. 3(4): 33-39.2015
 • IDENTIFYING DIMENSIONS OF CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN DURING IMPLEMENTATION OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C) PROGRAM: A DIRECTED CONTENT ANALYSIS. American Journal of Educational Research. Yahya Ghaedi, Mona Mahdian, Fatemeh khoshnavay Fomani*. Volume 3, Number 4, March 2015.
 • Futile Care;Concept Analysis Based on a Hybrid Model. Global Journal of Health Sciences. Fatemeh BahramnezhadmMohammad Ali cheraghi,Mahvash Salsali, Parvaneh Asgari, Fatemeh Khoshnavay, Mahnaz Sanjari,Oouya Farokhnezhad Afshar. 14;6(5):35787.2014
 • Ethical Challenges of Researchers in Qualitative Study: It is time to developing the Specific guideline. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. Mahnaz Sanjari, Fatemeh Bahramnezha, Fatemeh Khoshnava Fomani, Mahnaz Shoghi, Mohammad Ali Cheraghi. Vol 7, issue 14.2014
 • Philosophizing in skilled nursing care: must or nice? Open journal of nursing. Fatemeh Khoshnavay fomani,Mohammad Ali Cheraghi, Yahya Ghaedi, Rahmatollah Kharazmi Rahimabadi. 3(499-502).2013
 • MOBILE PHONE AN EFFECTIVE TOOL FOR MANAGEMENT PROCESS OF ADHD. International Journal of Management, IT and Engineering. Rahmatollah Kharazmi Rahimabadi, Maryam Najafi Moghadamnejad, Fatemeh Khoshnavay fomani, Vol3.Issue 3, ISSN:2249-0558. March.2013
 • The factors influencing on communications between parents of students with learning disabilities and special teachers. International journal of Advanced Research in Management and Social Sience. Maryam Najafi Moghadamnejad, Rahmatollah Kharazmi Rahimabadi,Fatemeh Khoshnavay fomani, Vol2,no 1, January . ISSN:2278-6236. 2013
 
 
كتابها
 
 •  آموزش مهارت های تفکر و روش تحقیق به کودکان. تالیف. معصومه نعمتی، رحمت الله خوارزمی رحیم آبادی، فاطمه خوشنوای فومنی. شابک 978-600-95284-4-8. سال 1394
 •   یادگیری مهارت های زندگی ، مهارت قاطعیت و حل مساله ، راهی برای ارتقاء سلامت. تالیف. نعیمه سیدفاطمی- فاطمه خوشنوای فومنی. حکیم هیدجی ( تهران). شابک 5-75-5877-600-978. سال 1390
 •  اکستاسی طاعون قرن. تالیف. نعیمه سیدفاطمی- فاطمه خوشنوای فومنی. آبنوس با همکاری صبورا ( تهران). شابک9-19-6334-964-978. سال 1389
 
علایق پژوهشی
 
 • تحقیق ترکیبی
 
سایر موارد
 
 
 •