جمال الدین بگجانی                                                                                                           تاریخ آخرین اصلاح : 04/07/1396
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي : کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
سال تولد: 1354
پست الكترونيك:jamalbegjani@gmail.com
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
 • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 1376-1380
 • کارشناسی ارشد پرستاری (بهداشت کودک و خانواده)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، 1380-1384
 • دکترای آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395-1391
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • کارشناسی ارشد پرستاری: بررسی دیدگاههای والدین کودکان بستری در مراکز آموزشی – درمانی منتخب شهر تهران در مورد اهمیت اصول مراقبت خانواده – محور
 • دکترای آموزش پرستاری، تبيين فرآیند تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی: ارائه مدل
 
سمت هاي اجرايي
 
 • مدیر گروه آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر، 1388-1391.
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • بررسی تاثیر اقدامات پرستاری در پیشگیری از حالات تهاجمی در بیماران تحت نظر در اورژانس بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1386
 • بررسی تاثیر کنترل مجدد برنامه های مراقبتی - درمانی در هر شیفت ، بر کاهش و اصلاح خطاهای مراقبتی -  درمانی بیماران بستری در بیمارستانهای ایران  و خاتم الانبیاء(ع) ایرانشهر،ایران،1390
 • تجربه زیسته پرستاران شاغل از کار با دانشجویان پرستاری در محیطهای آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1395
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • ارائه سخنرانی در کارگاه آموزشی مراقبت خانواده – محور ،هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران،1384
 • کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه،چهارمین همایش کشوری بیماریهای مزمن،نقش پرستار و ماما، اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پوستر
 • کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عوارض مزمن دیابت مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران،چهارمین همایش کشوری بیماریهای مزمن،نقش پرستار و ماما، اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پوستر
 • اولین جشنواره غذای سالم وسنتی برگرفته از خرما،ایرانشهر،بهمن 1389،داوری مقالات
 • چهارمین سمینار سالیانه ایدز،تهران،1389،انجمن حمایت از بیماران عفونی و دانشگاه علوم پزشکی تهران،پوستر
 • مسئول ارائه پانل ترانسفوزیون خون در نوزادان، انجمن هماتولوژی نوزادان، تهران، شهریور ماه 1396
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • Nurses awareness of patients rights in a teaching hospital, J Med Ethics Hist Med. 2011; 4: 2.
 • Hepatitis B Antibody Level in High Risk Health Care preofessional, Hepat Mon. 2011 Aug 1; 11(8): 662–663.
 • Knowledge and Attitudes of Nurses Regarding HIV/AIDS (Tehran –2010), Archives of Clinical Infectious Diseases, Vol 6, No 3 (2011).
 • Nurses’ perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis, J Med Ethics Hist Med. 2014; 7: 18.
 • Clinical Competence and Its Related Factors of Nurses in Neonatal Intensive Care Units, J Caring Sci. 2016 Dec; 5(4): 317–324.
 • وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر ساوه در سال 1388، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1390، جلد ۸ شماره ۱ صفحات ۷۴-۸۰.
 • بررسی ميزان آگاهی پرستاران از حقوق بيمار در بيمارستان آموزشی در سال 1389، مجله اخلاق پزشکی، دوره 6, شماره 19 (1391).
 • بررسی ديدگاههای والدين کودکان بستری در مراکز آموزشی – درمانی منتخب شهر تهران در مورد اهميت اصول مراقبت  خانواده – محور، مجله مراقبت و سلامت، دوره ۱۳، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ).
 • تأثيراقدامات پرستاری در پيشگيری از حالات تهاجمی بيماران تحت نظر دراورژانس روانپزشکی، مجله مراقبت و سلامت، دوره ۱۴، شماره ۱ و ۲ - ( بهار و تابستان ۱۳۹۱ ).
 • درمان نارسایی قلبی از طریق هماهنگ سازی انقباضات بطنها توسط پیس میکر دو بطنی : يك مطالعه مروري، پرستاری قلب و عروق، دوره ۱، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۱ ).
 • بیمارستان مجازی راهی برای ارتقای سلامت جامعه، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی، سال 15، شماره1،
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 
 • The Process of Parents' Decision-Making to Discharge Their Child against Medical Advice (DAMA): A grounded theory study, International Journal of Medical Research & Health Sciences (IJMRHS),2016, 2016, 5, 5(S):335-343.
 
علایق پژوهشی
 
 • دانش پرستاری
 • مراقبت تکاملی نوزادان
 • مراقبت خانواده-محور
 • حرفه ای شدن در پرستاری
 • تطابق با جهانی شدن حرفه پرستاری در ایران
 • مراقبت انتقالی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن
 • باز تعریف صلاحیت حرفه ای در پرستاری ایران

سایر موارد


کارگاههای گذرانده شده

1- پرستاری ویژه و گزارش نویسی ، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، سال 1385
2- آشنایی با آیین نامه های آموزشی مخصوص اساتید راهنما، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، سال 1384
3- چاقی و کنترل آن ، ژورنال کلاب، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، سال 1386
4- تاثیر آموزشهای مجازی در آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، سال 1386
5- آمار مقدماتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر،سال 1389
6- نرم آفزار پاور پوینت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر،سال 1389
7- مشکلات روانشناختی دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر،سال 1390
8- روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر،سال 1390
9- نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و مذهب، 1396، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
10- جهاد بدون مرز، ، 1396، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
11- چگونه از طنز لذت ببریم، ، 1396، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

تدریس در کارگاهها

1- تدریس مبحث آریتمی ها و ریتم نرمال ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1382
2- تدریس مبحث مایع درمانی در اطفال ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1388
3- تدریس مبحث روش تحقیق ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1388
4- تدریس مبحث احیاء قلبی ریوی بزرگسالان ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1388
5- تدریس مبحث احیاء قلبی ریوی نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1388
6- دوره تربیت مربی درجه 3 هلال احمر، (مباحث شوک،زخم و پانسمان،آسیبهای گرمایی و سرمایی،بانداژ و آتل بندی و بهداشت در سوانح)،ایرانشهر،1388
7- دوره تخصصی پیش بیمارستانی، هلال احمر، ایرانشهر،1388
8- مبحث آریتمی ها و ریتم نرمال ، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1394و1395.
9- برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پیش کارورزی، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، 1396.


تجارب حرفه اي در رشته مربوطه :
 
 

دانشگاه یا موسسه محل کار سمت نوع همکار ی شهر سال شروع سال اتمام
دانشکده پرستاری تهران Icu-ccu-icu G – ENT - جراحی قلب باز، قلب مربی بالینی حق التدریسی تهران 1381 1384
دانشکده پرستاری تهران
 
 
Icu-ccu-icu G – ENT - جراحی قلب باز، قلب مربی بالینی طرحی تهران 1384 1386
دانشکده پرستاری تهران Icu-ccu-icu G – ENT - جراحی قلب باز، قلب مربی بالینی حق التدریسی تهران 1387 1388
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اطفال و داخلی جراحی 2 و 3 مربی بالینی حق التدریسی قم 1387 1388
دانشکده پرستاری ایرانشهر کودکان (1)، کودکان(2)، نوزادان (گروههای مامایی و پرستاری و بهداشت) حق التدریسی حق التدریسی ایرانشهر 1388مهر
 
 1388اسفند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر کودکان1و2، نوزادان،فناوری اطلاعات در پرستاری، تحقیق در پرستاری، مدیریت پرستاری،  اپیدمیولوژی
 
مدیر گروه هیئت علمی قراردادی ایرانشهر 1388اسفند تا 1391
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کودک شیرخوار و سن مدرسه کارشناسی ارشد حق التدریسی
گروه ارشد پرستاری کودکان
حق التدریسی علی آباد 1395 1395
بیمارستان رامتین Icu-G ، دفتر پرستاری و ccu پرستار شبکار و سوپروایزر قراردادی تهران 1380 1384
بیمارستان آریا Ccu و دفتر پرستاری پرستار،شبکار قراردادی تهران 1384
 
1386
 
بیمارستان پارس Icu-G پرستار،شبکار قراردادی تهران 1386 1388