شیما نظری                                                                                                                                  تاریخ آخرین اصلاح : 29/6/96
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي : بهداشت جامعه و سالمندی
سال تولد: 1357

پست الكترونيك: shnazari@sina.tums.ac.ir  
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
 
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران

 
 
سوابق تحصيلي
 
 • ديپلم علوم تجربي، دبيرستان حضرت فاطمه (س)، تهران، 1375 
 • کارشناسی پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1379 
 • کارشناسی ارشد پرستاري آموزش بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1384 
 • دکتری سالمندشناسی (سلامت سالمندی)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،  1394
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • بررسي نظر والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش زا و میزان سازگاری آنان با این عوامل در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی منتخب شهر تهران سال 1383- 1384، پايان نامه كارشناسي ارشد.
 • طراحی و روانسنجی مقیاس سنجش حمایت اجتماعی درک شده سالمندان؛ رساله دکتری تخصصی.
 
سمت هاي اجرايي
 
 • کارشناس پرستاری در بخش های  NICUو CCU، سال 1379 تا 1387.
 • کارشناس پژوهش در امور توانبخشی و سلامت سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از سال 1387 تا 1396.
 • عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران، سال 1389.
 • داور علمی مجله سالمند، از سال 1392.
 • محقق مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از سال 1394.
 • عضو هئیت تحریریه (دبیر علمی- اجرایی) و داور مجله سالمندشناسی، از سال 1395.
 • عضو هئیت تحریریه (Associate editor) وSection editor  و داور بخش سالمندی مجله Heath in emergency and disasters quarterly، از سال 1395.
 • داور مجله حیات، از سال 1396
 • عضو هئیت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا (دپارتمان سالمندی و حوادث و بلایا)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از سال 1396.
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا (گروه سلامت روانی، اجتماعی)، سال 1396.
 • عضو کار گروه بازنگری کوریکولوم ارشد پرستاری سالمندی، سال 1396. 
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران
 
جوايز و گرانت ها
 
 • رتبه سوم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1381
 • کسب عنوان کارمند نمونه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1389
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر قانعی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سال 1389
 • رتبه سوم پذیرفته شده در آزمون ورودی دکتری سال 1390
 • برنده جایزهNurse Awardees در کنگره 2nd Biennial North American Regional Epilepsy Congress
 •  
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • بررسي نظر والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش زا و میزان سازگاری آنان با این عوامل در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی منتخب شهر تهران سال 1383- 1384، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجری (خاتمه یافته).
 •  طراحی و روانسنجی مقیاس سنجش حمایت اجتماعی درک شده سالمندان؛ 1393-1394، مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مجری (خاتمه یافته).
 •  ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه خلاصه شده ادراک از پیری، 1394، مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی گناباد، همکار (خاتمه یافته).
 •  توسعه مفهوم خود ارزیابی مراقبت ارائه شده توسط مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس: پژوهش ترکیبی موازی همگرا، 1394، مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، همکار (خاتمه یافته).
 • تبیین مفهوم فعالیت فیزیکی از دیدگاه سالمندان شهر بوشهر: تحلیل محتوای قراردادی، 1396، همکار(در دست اجرا).
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • Copying with the stressors: Iranian parents with epileptic children’s Perspective". 2nd Biennial North American Regional Epilepsy Congress, Dec 2008, Seattle, USA. Oral.
 • Copying with the stressors: Iranian parents with epileptic children’s perspective", Advances in Health Care Science Research Conference. Nov 2009, Stockholm, Sweden. Poster.
 • "Explanation of elderly experiences from Ageing". 5th International Conference on Management, Economics and humanities. March 2017, Istanbul, Turkey. Oral.
 • Explanation of women experiences from domestic violence: A Hermeneutic study".5th International Conference on Management, Economics and humanities. March 2017, Istanbul, Turkey. Oral.
 • "حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی". کنگره کشوری سلامت و سالمندی. شیراز، اسفند1393. پوستر.
 •  "حمایت اجتماعی درک شده در سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی". اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان. تهران، مهر1394. سخنرانی.
 • "ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی درک شده در سالمندان". اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان. تهران، مهر1394. پوستر.
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • سازگاري والدين كودكان مصروع نسبت به عوامل تنش زا. شيما نظري، ترانه تقوي، ناهيددخت شريفي، عباس مهران. حيات، دوره 12، شماره 2، تابستان 1385.
 •  تحلیلی بر مشخصات روانسنجی ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی درک شده در سالمندان. شیما نظری، مهشید فروغان، فرحناز محمدی. سالمند، زمستان 1394.
 • ادراک پیری در سالمندان: یک مطالعه مروری. لیلا صادق مقدم، مهشید فروغان، فرحناز محمدی، فضل الله احمدی، اکرم فرهادی، شیما نظری، نرجس صادقی. سالمند، زمستان 1394.
 • رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک شده. اکرم فرهادی، لیلا صادق مقدم، شیما نظری و دیگران. مجله علوم پزشکی سبزوار، زمستان 1394.
 • مفهوم ارزیابی مراقبت در مراقبین خانوادگی سالمندان: مطالعه ای مروری. اکرم فرهادی، مهشید فروغان، فرحناز محمدی، مریم رسولی، شیما نظری. سالمند، بهار 1395.
 • حمایت درک شده عاطفی از دیدگاه سالمندان ایرانی: تحلیل محتوای هدایت شده. شیما نظری، اکرم فرهادی، لیلا صادق مقدم، علیرضا نمازی شبستری. سالمندشناسی، تابستان 1396.
 • بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر توانایی انجام فعالیتهای روزانه در زنان سالمند عضو مرکز مراقبت های روزانه آسایشگاه کهریزک البرز. مهسا بدیعی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، محمد علی حسینی، مهدی نوروزی، شیما نظری. مجله سالمند، 1396. در دست چاپ
 • سالمند ایرانی و حمایت معنوی. شیما نظری، اکرم فرهادی، لیلا صادق مقدم، علیرضا نمازی شبستری. سالمندشناسی، 1396. در دست چاپ.
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 
 • Shima Nazari, Mahshid Foroughan, Farahnaz mohammadi, etals. Perceived social support in Iranian older adults: A qualitative study. Educational Gerontology. 2016, 42(6): 443-452. Published.      
 • Akram Farhadi, Mahshid Foroughan, Farahnaz Mohammadi, Maryam Rasouli, Shima Nazari. Validity and Reliability of the Persian version of the Revised Caregiving Appraisal Scale in Iranian family caregivers of older adults with dementia. Iranian red Crescent Medical Journal, Aug 2016.  Published.         
 • Alireza Namazi Shabestari, Shahar Saeedi Moghadam, Shima Nazari, etals. Aged people’s healthcare utilization in Iran: A cross sectional study. Iranian Journal of public health. 2017. Accepted.
 • Shima Nazari, Mahshid Foroughan, Farahnaz mohammadi, etals. Perceived social support among older adults in Iran: developing a new scale. Nursing and health sciences. 2017. In Press.        
 • Leila sadeghmoghadam, Mahshid Foroughan, Farahnaz mohammadi, Fazlolah Ahmadi, Akaram Farhadi, Shima Nazari. Older people’s lived experiences and perceptions of aging: A phenomenological study. Archives of psychiatric nursing. 2017. In Press.       
 • Mahsa Badiei, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mohammad Ali Hosseini, Mahdi Norouzi, Shima Nazari .Effect of Pilates exercise on fear of falling in elderly women’s. Iranian J of Rehabilitation. 2017. Accepted.   
 •  Shima Nazari, Akram Farhadi, Alireza Namazi Shabestari, Monir Mazaheri. Perceived social support and its relationship with general health among older adults in Iran. Journal of Geriatric Medicine and Gerontology. 2017. In press.
 
 
كتابها
 
 • كتاب دمانس، مراقبت و توانبخشي، تاليف مسعود فلاحي، منير مظاهري، شيما نظري، انتشارات رسانه تخصصی، سال 1388، (محتوای علمی این کتاب توسط شورای نشر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مورخه 20/9/87 و طی نامه شماره 2864/97/4/801 مورخه 11/10/87 معاونت تحقیقات و فناوری به مولفین اعلام گردیده است و آرم مرکز سالمندی و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي پیرو نامه شماره 1985/88/4/801 مورخه 25/8/88 روی جلد کتاب چاپ شده است).
 •  کتاب درسنامه جامع پرستاری ایران (روانپرستاری)، تالیف شیما نظری، فاطمه منجذبی، انتشارات خسروی، سال 1389.
 •  کتاب درسنامه جامع پرستاری ایران (داخلی جراحی)، تالیف فاطمه منجذبی، الهام قازانچایی، شیما نظری، انتشارات خسروی، سال 1389.
 •  کتاب درسنامه جامع پرستاری ایران (بهداشت جامعه)، تالیف فاطمه منجذبی، محیا اکبری، شیما نظری ،انتشارات خسروی، سال 1389.
 •  کتاب درسنامه جامع پرستاری ایران (مادر و نوزاد)، تالیف فاطمه منجذبی، محیا اکبری، شیما نظری ، انتشارات خسروی، سال 1389.
 
علایق پژوهشی
 
 • مباحث اجتماعی در حوزه سالمندی (سیستم های حمایتی و مراقبتی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، انزوا و تنهایی سالمند، آلزایمر و مسایل مراقبتی، اجتماعی مرتبط با آن، سالمندی سالم و موفق)
 • طراحی ابزار و مدل در حوزه سلامت
 • مطالعات کیفی و Mix methods
 
کارگاهای شرکت کرده
 
 
 • مدرس کارگاه راهکارهای ارتقا کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از زلزله، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1388
 • مدرس کارگاه بررسی نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1389
 • مدرس کارگاه بررسی نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1390
 • مدرس کارگاه سالمندان و حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1395
 • كسب مدركMCHC  وزارت علوم، سال1390، (Score:84).
 • دوره آموزشي IELTS (دانشگاه ايران)، سال 1385.
 • كارگاه ثبت كارآزماييهاي باليني (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال 1387.
 • دوره آموزشي مهارتهاي هفت گانهICDL  (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، سال 1387.
 • دوره آموزشی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (سامانه سمات وابسته به ریاست جمهوری) (INLM)، سال 1388.
 • كارگاه تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت روان (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، سال 1389.
 • كارگاه آشنايي با نرم افزار SPSS (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1389.
 • کارگاه تحقیق کیفیGround Theory، (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، سال 1391.
 • کارگاه Endnote، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه چگونه مقاله بنویسیم، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه مرور نظام مند، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه داوری و نقد مقاله، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه جستجوی منابع الکترونیک، (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سال 1391.
 • کارگاه روشهای تحقیق ترکیبی و ابزارسازی در علوم سلامت، (دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی)، سال 1392.
 • کارگاه آشنایی با ابزارسازی در حوزه سلامت، (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، سال 1393.
 • دوره آموزشی آنالیز هدفمند داده ها با رویکرد Exploratory factor analysis، سال 1394.
 • کارگاه مرور سیستماتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1395.