مریم دامغانیان                                                         تاریخ آخرین اصلاح : مرداد ماه 1396

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي : بهداشت باروری
سال تولد: 1359

 پست الكترونيك:Maryam_damghanian@yahoo.com
                       m-damghanian@sina.tums.ac.ir
تلفن :
61054222
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

                                               Home Page : http://www.tums.ac.ir/faculties/m-damghanian
 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتری تخصصی (PhD ) بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1393

 • کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385

 • کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1381

 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • بررسی نابرابری اقتصادی- اجتماعی در مرگ و میر کودکان زیریک سال و عوامل مرتبط با آن در شهرستان شاهرود و طراحی مداخله

 • بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و بسته آموزشی بر آگاهی دختران در مورد بهداشت بلوغ در مدارس راهنمایی تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1385

 
سمت هاي اجرايي
 
 • عضو شورای آموزشی گروه بهداشت باروری و بارداری زایمان

 • عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت باروری و بارداری زایمان
 • عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تهران
 •  عضو کار گروه تدوین و بازنگری کوریکولوم های آموزشی مامایی
 • عضو کمیته برنامه ریزی گروه بهداشت باروری
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • عضویت در انجمن دانشجويان استعداد درخشان

 • عضویت در سازمان نظام پزشکی

 
جوايز و گرانت ها
 
 • رتبه اول فارغ التحصیلی دوره کارشناسی مامایی

 • رتبه اول کنکور ورودی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • رتبه اول فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد مامایی

 • رتبه اول فارغ التحصیلی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری
 • استاد برگزیده در رشته مامایی در سومین انتخابات استاد محبوب من در سال 1395
 • استاد برگزیده در رشته مامایی در سومین انتخابات استاد محبوب من در سال 1396
 • دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی دانشکده در سال 1394 به علت رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی از نحوه تدریس و استفاده از روشهای نوین آموزشی در تدریس
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي
 
 • استاد راهنما: بررسی ارتباط خودکارآمدی در انجام ورزش های کف لگن با عملکرد جنسی در زنان مبتلا به بی اختیاری ادرار مراجعه کننده به درمانگاههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. مریم نجفی 1395. اتمام یافته
 • استاد راهنما: بررسی تخمین خطر سرطان پستان بر اساس مدل Gail در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی. سحر رستمی 1396. اتمام یافته
 • استاد راهنما: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی در بستگان درجه یک مبتلایان به سرطان پستان. بهجت خرسندی 1396. اتمام یافته
 • استاد راهنما: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری تحت درمان با ورزش عضلات کف لگن. فائزه علی اکبری. در حال انجام
 • استاد راهنما: زهرا سرفلاح. مراحل تایید عنوان
 • استاد راهنما: مریم یزدی. مراحل تایید عنوان
 • استاد راهنما: سحر زمانی: مراحل تایید عنوان
 • استاد مشاور: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی زنان نابارور. معصومه فدایی 1393. اتمام یافته
 • استاد مشاور: ارزیابی نابرابری اقتصادی اجتماعی و عوامل تعیین کننده آن در سلامت روان در ایران: رویکرد .Oaxaca-Blinder Decomposition. مریم کریمیان (دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران) 1395. اتمام یافته
 • استاد مشاور: بررسی مقایسه ای پیامدهای استفاده از دپومدروکسی پروژسترون استات و وسیله داخل رحمی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سمانه حق محمدی پسند. در حال انجام
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره و همايشها ی معتبر
 
 • ارائه سخنرانی در همایش درد شاهرود، خرداد ماه 1388

 • ارائه سخنرانی در هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران، آبان ماه 1389

 • ارائه سخنرانی در نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران، آبان ماه 1390

 • ارائه پوستر در دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران، مهر ماه 1392
   
 • ارائه پوستر در دومین کنفرانس بین المللی انجمن زنان و مامایی کردستان عراق، 2016
 •  شرکت در دومین کنفرانس بین المللی انجمن زنان و مامایی کردستان عراق به عنوان سخنران مدعو،2016
 •  برگزاری کارگاه ارزیابی سلامت جنین در دومین کنفرانس بین المللی انجمن زنان و مامایی کردستان عراق، 2016
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي و خارجی
 
 •  Gender Differences of Suicide Attempt among Iranian Patients with Psychiatric Disorders. Critical Care Nursing J. 2017. In press.
 •  The Prevalence of Dysmenorrhea in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Red Crescent Med J. 2016 March; 19(3): 1-10.
 •  The effect of educating based on continuous care model on the infertility treatment related quality of life. Nursing Practice Today 2016. 3(3):81-90.
 • Infant mortality in Iran: Socioeconomic inequality and its Determinants. Iran Red Crescent Med J. 2014 June; 16(6): e17602.  
 • Neonatal Seizures in a Rural Iranian District Hospital: Etiologies, Incidence and Predicting Factors. Acta Medica Iranica. 2012; 50 (11).
 • Couples’ and counselors' perspectives towards pre-marriage counseling program: a qualitative study.   Payesh 2017.16 (2); 191-199. (Persian).
 • Effect of continuous care model on emotional health and social connection aspects of quality of life of infertile women. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2016; 5 (2): 52-63 (Persian).
 • Systematic review of different therapies for primary dysmenorrhea in Iran. Research in Pharmaceutical Sciences 2012; 7 (5): 910 (Persian).
 • Women’s experiences of unwanted pregnancy. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. J Kermanshah Univ Med 2012. 53: 492 (Persian).
 • Effects of lecture presentation and presenting educational packages on girls' knowledge about adolescence health. Journal of hayat 2008; 14 (1): 41-48 (Persian).


 

 
كتابها
 
 • مریم دامغانیان، زینب علیمرادی. کتاب جامع بارداری و زایمان. چاپ اول. تهران انتشارات به اندیشان. 1388

 • مریم دامغانیان، زینب علیمرادی. کتاب جامع بیماریهای زنان. چاپ اول. تهران انتشارات به اندیشان. 1388

 • مریم دامغانیان، زینب علیمرادی. IQB. چاپ اول. تهران انتشارات به اندیشان. 1388

 • مریم دامغانیان، زینب علیمرادی. IQB. چاپ دوم. 1392

 • زینب علیمرادی ، مریم دامغانیان. راهنمای پایش سلامت جنین. چاپ اول. تهران انتشارات گلبان. 1391
   
 •  مریم دامغانیان، زینب علیمرادی، رقیه خرقانی. راهنمای مطالعه بارداری و زایمان ویلیامز. چاپ اول. انتشارات گلبان. 1396
 
علایق پژوهشی

• حقوق بهداشت باروری، نابرابری اقتصادی اجتماعی در پیامدهای بهداشتی، بیماری های زنان، مدل های آموزشی، طب مکمل در مامایی و بهداشت باروری