لیلا صیادی                                                                                      تاریخ آخرین به روز رسانی: 95/7/14
 
مشخصات فردی
       
مرتبه دانشگاهی: استادیار
گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی
پست الکترونیک: 
l-sayadi@sina.tums.ac.ir
تلفن:+98 (21) 66937120 - 66927171
نشانی محل کار: میدان توحید- خیابان نصرت شرقی- دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو پزشکی تهران
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1375
 • کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1378
 •  دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1392
پایان نامه های گذرانده شده
 • مطالعه مقایسه ای دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد نیازهای اساسی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی (ارشد)
 • فرایند مراقبت در بیماران تحت پیوند سلولهای خونساز (دکتری)

سمت های اجرایی
 • عضو کمیته اصلاح ساختار بیمارستانی، بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته کنترل عفونت، بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مسئول پیگیری طرح حاکمیت بالینی در بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته اجرایی اعتبار بخشی در بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناس معاونت توسعه و پایش طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
جوایز و گرانت ها
 •  تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 •  تقدیر نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تقدیر نامه از مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تقدیر نامه از ریاست بیمارستان دکتر شریعتی
طرح های تحقیقاتی و پروپوزال های مصوب
 
 •  استقرار نظام محافظت پرسنل در برابر مخاطرات شغلی ناشی از بیماریهای منتقله از راه خون ، فاز 1 : ایمن سازی بر علیه هپاتیت B ، تهیه کارت واکسن و بانک اطلاعاتی رایانه ای در شاغلین بیمارستان دکتر شریعتی ( HSR)، طرح دهنده و مجری، 1383
 •  طراحی و اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان های نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران (HSR) ، همکار طرح، 1384
 •  مطالعه تاثير خستگي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بدخيمي هاي  خوني پس از انجام BMT، مصوب مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند بیمارستان دکتر شریعتی  ، مجری، 1385
 •  مطالعه  ديدگاه بيماران  مبتلا به برخي بدخيمي هاي خوني بستري در بخش هاي پيوند مغز استخوان در مورد نياز هاي  اساسي خود  در بیمارستان دكتر شريعتي  ، مصوب مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند بیمارستان دکتر شریعتی، مجری، 1386
 • ارزیابی اثربخشی Service ُ critical care outreach با استفاده از سیستم warning scoring systemsدر بیمارستان شریعتی، مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران،  همکار اصلی، 1388
 • استقرار سیستم مدیریت و کنترل وقایع ناخواسته در مرکز آموزشی و درمانی دکتر شریعتی و ارایه الگویی برای بیمارستانهای ایران، مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران،  همکار اصلی ، 1390
 •  بررسی ضرورت بستری و روز های اقامت غیر ضروری بیماران در بیمارستان شریعتی، مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران،  همکار اصلی ، 1390

ارائه مقاله در سمینارها، کنگره ها و همایش های معتبر
 • ضد عفونی دستگاه های آندوسکوپی، دومین همایش بیماریهای گوارش، 1382، تهران، سخنرانی
 • رعایت احتیاط های استاندارد ، اصل ضروری در مراقبت از کارکنان حرف پزشکی، همایش استانی پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی،1382 ، گیلان- سخنرانی
 • کنترل عفونت مربوط به کتترهای داخل وریدی در اطفال، دومین همایش پرستاری کودکان ، 1383، تهران، سخنرانی
 • استعمال سیگار و سلامت کودکان، سومین همایش پرستاری اطفال،1384، تهران، پوستر
 • هایپر بیلیروبینمی در نوزادان، سومین همایش پرستاری اطفال،1384، تهران، پوستر
 •  هپاتیت C در واحد دیالیز، دومین همایش پرستاری همزمان با  نهمین کنگره نفرولوژی، 1384، تهران، سخنرانی
 •  مقایسه متوسط سن یائسگی در زنان سیده و غیر سیده، ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،1384، پوستر
 • مشکلات جنسی ، آموزش و توانبخشی، دومین کنگره سراسری خانواده ومشکلات جنسی،1384، تهران، پوستر
 • کنترل عفونت در واحد آندوسکوپی، سومین همایش پرستاری بخش های گوارش، کبد و آندوسکوپی،1384، تهران، پوستر
 • بررسی ارتباط میزان ابتلا به بیماری ها و شکایات سالمندان با استفاده از خدمات توانبخشی، کنگره سالمندی، 1386، کاشان، پوستر
 • بررسی میزان آگاهی پرسنل در معرض مواجهه نسبت به عیار HBSAb در یک مرکز بهداشتی، کنگره کنترل عفونت در بیمارستان، 1386، تهران، پوستر
 • مراقبت از بیماران تحت پیوند سلولهای خونساز  از نگاه پرستاران، کنگره پرستاری: مراقبت های پرستاری در سرطان های شایع ایران، 1390، سخنرانی
 • خونریزی دستگاه گوارش تحتانی، دهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران، 30 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه 1394، سخنرانی
 •  
 • Primary Immunodeficiency Disease and Cancer, The Third International Congress of Immunology, Asthma & Allergy, February, 15-17 2017, Tehran/Iran, Lecture
 • Infection Control: Disinfection and Sterilization, Imam Hospital, Tehran, Iran, 2016, Lecture
 • Lung cancer Prevention, 15th congress of the Iranian Society of Medical Oncology and Hematology and Annual Oncology Nursing Conference, October, 26-28, 2016
 • Personnel Safety in Chemotherapy, The 3rd International and 6th National Congress on Stem Cells and The 1st Regenerative Medicine Congress Joint with the 4th Biennial EMBMT Congress and the 1st Annual Nursing Congress on Hematopoietic Stem Cell Transplantation,January,14-16,216, Tehran/Iran, Lecture
 • Fatigue and quality of life among patients with hematologic malignancy after bone marrow transplantation, ISH-APD2007, APBMT 2007, Beijing/China. Poster.
 • Fatigue in Iranian patients with hematologic malignancy after bone marrow transplantation, ISH-APD2007, APBMT 2007, Beijing/China. Poster.
 • Patients' needs in haematopoietic stem cell transplantation units, Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Paris/ France. Poster.
 • Td vaccine Frequency and Coverage among Health Care Workers, 12 International Congress On Infectious Diseases, 2006, Lisbon /Portugal. Poster.
 • Frequency and Knowledge of Health Care Workers about Hepatities B vaccine, 12 International Congress On Infectious Diseases, 2006, Lisbon /Portugal. Poster.
انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • صیادی لیلا.، علیخانی، مریم.، یزداندوست، زهرا.، عطرکار روشن، زهرا. مطالعه مقایسه ای دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد نیازهای اساسی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی. فصل نامه دانشکده های پرستاری ومامایی استان گیلان، ، سال یازدهم – بهار 1380.(1)
 • Jeddian A, Lindenmeyer A, Marshall T, Howard AF, Sayadi L*, Rashidian A, et al. Implementation of a critical care outreach service: a qualitative study. International Nursing Review. 2017;64(3):353-62.
 • Jeddian A, Hemming K, Lindenmeyer A, Rashidian A, Sayadi L, Jafari N, et al. Evaluation of a critical care outreach service in a middle-income country: A stepped wedge cluster randomized trial and nested qualitative study. Journal of Critical Care. 2016;36,212-217.
 • Jeddian A, Lindenmeyer A, Marshall T, Rashidian A, Sayadi L*, Man N. Caring for Acutely III Patients in General Wards: A Qualitative Study. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2016 ; 19(9).
 • Jeddian A, Sayadi L*, Jafari N. Critical Care Outreach Services for Caring of Acutely Ill Patients in General Wards. Nursing Practice Today. 2016;3(1).
 • Valizadeh L, Zamanzadeh V, Sayadi L*, Taleghani F, Howard A.F, Jeddian A. Truth-Telling  and Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Iranian Nurses’ Experiences. Nursing Ethics. 2014; 21(5), 518-529.
 • Valizadeh S, Zamanzadeh V, Ebrahimi H, Jasemi M, Mohamadi M, Saiadi L. Assessment of nurses' perceptions of nursing power based on King Model. Nursing Management   Quarterly Journal of Nursing Management 2013;1(4):28-35.
 • Zamanzadeh V, Valizadeh L, Sayadi L*, Taleghani F, Jeddian A. Life in Limbo: Experiences of Iranian Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipient Patients and Nurses in a Qualitative Study. International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research. 2013;7(3):25-33.
 • Zamanzadeh V, Valizadeh L, Sayadi L*, Taleghani F, Howard F, Jeddian A. Emotional Labour of Caring for Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients: Iranian Nurses' Experiences. Asian Nursing Research. 2013; 7(2):91-7.
 • Sayadi L, Jafaraghaee F, Jeddian A, Atrian MK, Akbari A, Tootoonchian F. Views of patients undergo hematopoietic stem cell transplantation on their basic needs. International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research. 2013; 7(2):23-9.
 • Valizadeh L, Zamanzadeh V, Akbarbegloo M, Sayadi L. Importance and Availability of Nursing Support for Mothers in NICU: A Comparison of Opinions of Iranian Mothers and Nurses. Iranian journal of pediatrics. 2012; 22(2):191.
 • Kafaei Atrian M, Abaszade F, Sarafraz N, Sayadi L, Asghari Jafarabadi M. Physiologic Skin Changes in Pregnancy among Patients of the Postpartum Ward in Shabih-Khani Hospital, Kashan in 2009. Research Journal of Medical Sciences. 2011; 5(5):305-9.
 • Afhami S, Esmailpour Bazaz N, Boujar Arani N, Sayadi L. Antibiotic Prophylaxis before Surgeries. Iranian Journal of Surgery. 2011;19(3):28-35.
 • Afhami S, Badi Z, Bazzaz NE, Sayadi L. Ventilator associated pneumonia. Anaesthesiology & Intensive Care. 2009;4(68):44.

علایق پژوهشی
 • مراقبت
 • بخش مراقبت ویژه
 •  پیوند سلولهای خونساز

سایر موارد

سوابق آموزشی
 • مربی و عضو هیئت علمی: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( 1378 لغایت 1381)
 • تدریس در دانشکده پرستاری و مامایی آزاد کرج

سوابق بالینی
 •  پرستار بخش ICU بیمارستان دکتر شریعتی تهران
 •  سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان دکتر شریعتی تهران
 •  سوپروایزر آموزش به بیمار بیمارستان دکتر شریعتی تهران

عضو کمیته علمی، اجرایی، سخنران


 • دبیر اجرایی  پرستاری سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی، بهمن ۹۵ ، تهران
 • نظام کنترل عفونت بیمارستانی، همایش کشوری پیگشیری و کنترل عفونت، 1389، تهران، سخنران
 • عضو کمیته اجرایی نهمین کنگره بین المللی هماتولوژی و انکولوژی ایران، 1388
 • پنومونی در ICU، سومین کنگره کنترل عفونت، 1388، تهران، سخنران
 • شستن دست ها و ضد عفونی کننده ها، سمینار کنترل عفونت های بیمارستانی، 1387، تهران، سخنران
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش پرستاری همزمان با نهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند، 1384
 • عضو کمیته اجرایی سومین همایش پرستاری بخشهای گوارش، و کبد و آندوسکوپی، 1384
 • عضو کمیته علمی سومین همایش پرستاری بخشهای گوارش، و کبد و آندوسکوپی، 1384

شرکت در کارگاه ها، همایش ها، سمینارها، و کنگره ها
 • سومین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی، 27 الی 29 بهمن 1395
 • گندزدایی و سترون سازی،  25 الی 26  آبان ماه 1395
 • پانزدهمین کنگره سالانه پرستاری سرطان، 5 الی 7 آبان ماه 1395
 • کنگره پرستاری پیوند، 24 الی 26 دی ماه 1394
 • کارگاه های محوری، ششمین دوره مهارتهای آموزشی پایه، 1395
 • کارگاه های انتخابی ، ششمین دوره مهارتهای آموزشی پایه، 1395
 • کارگاه آشنایی هیئت علمی با دانشگاه، 1394
 • کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خطا، 1391
 • کارگاه مدیریت تغییر، 1390
 • کارگاه آموزشی نقد و ارزیابی راهنمای بالینی، 1390
 • کارگاه آموزشی ممیزی بالینی، 1390
 • اولین کنگره بین المللی اداره راه هوایی و بیهوشی در جراحی های سرو گردن، 1388
 • همایش نوآوری ها و دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1387
 • رویکرد معاونت سلامت به ارتقاء عملکرد بیمارستان ها، 1386
 • سمینار آشنایی با برنامه ریزی و آمادگی در بلایا، 1386
 • کارگاه آموزشی نظام حاکمیت خدمات بالینی، 1386