مریم اسماعیلی                                                                                                                   تاریخ آخرین ویرایش : 1395/6/9                                                                                                                                                              
مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : استادیار
گروه آموزشي : پرستاری مراقبت های ویژه
سال تولد: 1357

پست الكترونيك: esmaeiliem@yahoo.com
                       esmaeili_m@tums.ac.ir

تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171   داخلی 402
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران 
 
 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتری تخصصی (PhD ) پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392
 • کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1381
 • کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • دکتری تخصصی تبیین فرایند مراقبت پرستاری بیمار محور در بخش های مراقبت ویژه: ارائه مدل
 • کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • عضویت در سازمان نظام پرستاری ایران
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو انجمن قلب پرستاری ایران
 • • عضویت در مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
جوايز و گرانت ها
 
 • کسب عنوان دانش آموخته برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393
 •  رتبه یک کنکور دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 1388
 • کسب عنوان استاد برگزیده دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج  1391
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • همکار طرح پژوهشی بررسی علل عضویت و عدم عضویت پرستاران در انجمن های حرفه ای 1389.دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • مجری طرح پژوهشی بررسی ميزان استرس در بيماران مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ايران .1386 .
 • مجری طرح پژوهشی  بررسی تاثير آموزش پرستاری بر دانش ،نگرش و عقايد بيماران مبتلا به سندرم کرونری حاد در پاسخ به انفارکتوس ميوکارد.طرح کارآزمايی بالينی يک سو کور.
 • همکار طرح پژوهشی بررسی مقايسه ای دانش،مهارت بالينی و رضايت دانشجويان در روش ارزشيابی سنتی با روش ارزشيابی بالينی با ساختار .
 • • بررسي مقايسه اي تاثير دو نوع بازخورد در ارزيابي تكويني بر مهارت تفسير گازهاي خون شرياني در پرستاران بخش ويژه)استاد راهنمای پروپوزال مصوب دانشجوی کارشناسی ارشد، اتمام یافته)
  • بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی بر راهبردهای مقابله ای بیماران پس از آنژیوپلاستی (استاد راهنمای پروپوزال مصوب دانشجوی کارشناسی ارشد، در دست اجرا)
  • بررسی تاثیر مداخله حمایتی آموزشی پرستار محور بر ترس، اضطراب و خواب بیماران در شب قبل از جراحی بای پس عروق کرونر(استاد مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد، اتمام یافته)
  • بررسی تاثیر تمرینات تناوبی تعدیل شده بر کیفیت خواب پرستاران شیفت در گردش( استاد مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد، اتمام یافته)
  • تبیین فرایند اهدا در اهداکنندگان کلیه خویشاوند( استاد راهنمای دوم پایان نامه دکتری پرستاری، در دست اجرا)
  • طراحی و اعتباريابي پرسشنامه کیفیت¬زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری¬خون (استاد راهنمای دوم پایان نامه دکتری پرستاری، در دست اجرا)
  • تبیین فرآیند رضایت زناشویی و ارائه مدل( استاد مشاوره پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری، در دست اجرا)
  • تبیین فرایند مادری در دانشجویان: ارائه مدل  نظری(استاد مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری، در دست اجرا)
 
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • Maryam Esmaeili, Maryam Alikhani.Self- Efficacy In  Iranian Hemodialysis Patients.2th Congress of Internatinal Society for Hemodialysis.28-30 Agust 2009.Hong Kong.
 • Maryam Esmaeili. Nitrate Resistance in Smokers.15th Congress of the Iranian Heart Association in Collaboration With The French Society of Cardiology.Oct. 31-Nov. 3,2006.Tehran.
 • Maryam Esmaeili, Maryam Alikhani. Quality of Life and Self-Efficacy in Hemodialysis.11th International Congress of Nephrology,Dialysis and Transplantation.Nov.20-23,2007.Tehran.
 • Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali. Overcoming the barriers to patient-centered care :a qualitative study. The 16 EAFONS Developing International Networking for Nursing Research.February 21–22, 2013 Bangkok, Thailand
 • Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali. Holistic care with Patient-Centered Nursing Approach: A Thematic Analysis Study. International nursing and midwifery conference. Isfahan University of Medical Sciences.May 6-8, 2014.
 • مریم اسماعیلی. نقش پرستاران در کنترل نارسايی قلبی. اولين کنگره سراسری نارسايی قلب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی.11-9 اسفند 1385 .
 • مریم اسماعیلی. خطر پروآريتمی در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزی.يازدهمين کنگره سراسری تازه های قلب و عروق.30-27 خرداد 1388 .تهران،سالن همايش های رازی.
 • مریم اسماعیلی. درک،اجتناب و حل تضادهای پايان زندگی.همايش منطقه ای حقوق،قانون و مسئوليت های حرفه ای پرستاری.23 و 22 آبان 1385 .دانشگاه آزاد اسلامی.
 • مریم اسماعیلی. عوارض دهانی ناشی از شيمی درمانی . سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دی ماه 1389.
 • مریم اسماعیلی، سوسن اسفندیاری آبگینه. جایگاه عملکرد مبتنی بر شواهد در توسعه کیفیت خدمات پرستاری.سمینار سراسری ارتقا کیفیت در خدمات مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،1390.
 • مریم اسماعیلی. تاثیر آموزش پرستاری در کاهش تاخیرات پیش بیمارستانی.کنگره مراقبت های ویژه تهران.1391.
 • مریم اسماعیلی،دکتر محمد علی چراغی و دکتر مهوش صلصالی.توجه به محوریت بیمار راهی در جهت توسعه کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه.کنگره سراسری مراقبت های ویژه.سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.تهران.17 تا 19 آبان 1391.
 • مریم اسماعیلی،دکتر محمد علی چراغی،دکتر مهوش صلصالی. استقلال حرفه ای راهی در جهت توسعه نقش پرستاران.همایش کشوری توسعه نقش پرستار گامی به سوی ارتقای سلامت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد.17 تا 19 بهمن 1391.
 • مریم اسماعیلی،دکتر محمد علی چراغی،دکتر مهوش صلصالی و شهرزاد غیاثوندیان.توصیف انتظارات دانشجویان کارشناسی پرستاری از آموزش بالینی موثر:یک مطالعه کیفی.دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی کردستان .10 و 11 آبان 1391.
 • دکتر محمد علی چراغی،دکتر شهرزاد غیاثوندیان و مریم اسماعیلی.بایسته های اخلاقی استاد نمونه از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران.سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی اخلاق در آموزش. اسفند 91 . تهران .سالن همایش های رازی.
 • مریم اسماعیلی،دکترمحمد علی چراغی و دکتر مهوش صاصالی. تبیین مفهوم مراقبت بیمار محور از نقطه نظر پرستاران و بیماران: یک مطالعه کیفی. چهاردهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 7 تا 10 ابان ماه 1392.
 • - مریم اسماعیلی،دکترمحمد علی چراغی و دکتر مهوش صلصالی. جایگاه آموزش به بیمار در مدل مراقبتی بیمار محور. کنگره ملی خودمراقبتی و آموزش به بیمار. وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشکی. سالن همایش های رازی. 10 تا 12 دی ماه 1393.
  - مریم اسماعیلی،محمد علی چراغی و مهوش صلصالی.مراقبت بیمار محور راهکار ارتقا کیفیت خدمات پرستاری.چهارمین همایش کشوری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 12-14 اسفند ماه 1393.
  - مریم اسماعیلی،محمد علی چراغی و مهوش صلصالی. ملاقات از بیمار در مدل مراقبت بیمار محور. همایش ملی کیفیت خدمات پرستاری با تاکید بر تعامل با بیمار و جامعه.دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/مجتمع اموزش عالی سلامت خوی. 12-14 اسفند ماه 1393.
  - مریم اسماعیلی. مدیریت خونریزی های حاد گوارشی. همایش کشوری طب اورژانس. آبان ماه 1394. سالن همایش های رازی. تهران
  - مریم اسماعیلی. عوارض نارسایی قلب. پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب. 7-5 اردیبهشت 1395. مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی. تهران
 
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • مریم اسماعیلی ، مریم عالیخانی، معصومه غلام عراقی . بررسی ارتباط کيفيت زندگی و خودکارآمدی در بيماران تحت همودياليز.فصلنامه ايران،1384 :دوره هيجدهم ،شماره 41 و 42، صفحات:84-77 .
 • مریم اسماعیلی، فاطمه حسینی. عادات فکری استرس زا و بيماری مولتيپل اسکلروزيس. پژوهش پرستاری،1388 :دوره سوم،شماره 10 و 11،صفحات :29-23 .
 • مریم اسماعیلی . بررسی ميزان استرس در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام اس ايران.فصلنامه علمی افلاک، سال سوم، شماره ششم و هفتم،1388   .
 • مریم اسماعیلی،صدیقه ملکی، مهناز شوقی، فرح عزیزی.  تاثیر آموزش بر دانش،نگرش و باورهای بیماران میتلا به نارسایی عروق کرونر در ارتباط با علایم انفارکتوس میوکارد.مجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاری. شماره 29 ، دوره 8 . تابستان 1391 .
 • مریم اسماعیلی ، سینا ولیئی، زهره پارسا یکتا و عباس عبادی. ترجمه و هنجاریابی مقیاس سنجش عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری.مجله علمی پژوهشی گامهای توسعه در آموزش پزشکی. دوره دهم،شماره دوم،صفحات 170-179.
 • مریم اسماعیلی ، مهوش صلصالی و محمد علی چراغی. کیفیت در مطالعات گراندد تئوری،مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت.سال دوم ، شماره سوم.پاییز 1392 .
 • محمد علی چراغی، شهرزاد غیاثوندیان، مریم اسماعیلی. ویزگی های استاد نمونه:یک مطالعه کیفی. مجله علمی پزوهشی ارومیه. شماره دوازدهم، دوره دوم، اردیبهشت 1393.
 • • ابوالفضل ادهمی باجگیران، مریم اسماعیلی، خاطره سیلانی، طاهره صادقی. بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد کتبی و کتبی شفاهی در ارزیابی  تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش ویژه. نشریه آموزش پرستاری( دریافت پذیرش و آماده چاپ)
  • مریم اسماعیلی، محمد علی چراغی و مهوش صلصالی. تبیین بستر مراقبت بیمار محور در بخش های مراقبت ویژه: مطالعه کیفی. نشریه علمی پزوهشی پرستاری و مامایی جامع نگر(دریافت پذیرش و در لیست چاپ).

 • • Maryam Esmaeili, Shirin Shahbazi, Khatereh Seylani. Ovarian dermoid cyst and neuromuscular manifestation. Nursing Practice Today. 2016; 2(4): 171-173.
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 • Maryam Esmaeili, Nahid Nayeri, Reza Negarandeh. A review of the opportunities and challenges facing in nursing associations in Iran. International  Nursing Review.2012;59(2).
 • Maryam Esmaeili, Nahid Nayeri . The significance of attending to the instrument planning and validation stages in Nursing Discipline. Asian Nursing Research.2012;6: 82-83.
 • Maryam Esmaeili, Nahid Nayeri, Reza Negarandeh. Factors Impacting on Membership and Non-Membership in Nursing Associations: A qualitative study. Nursing and Health Sciences.2013;15(3):265-272.
 • Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali. Barriers to Patient-Centred care:  A thematic analysis study. International Journal of Nursing Knowledge.2014;25(1):2-8.
 • Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali. Understanding of nurses in critical care units about patient –centered care: a qualitative study. Holistic Nurse Practice.2014;28(1):31-37 DOI: 10.1097/HNP. 02
 • Mohammad Ali Cheraghi, Shahrzad Ghiasvandian, Maryam Esmaeili. An exemplar university professor from students’ perspective in Tehran University of Medical Sciences: A qualitative study. Nursing Practice Today.2014; In Press.
 • Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali, Shahrzad Ghiasvandian. Nursing students’ expectations regarding effective clinical education: A qualitative study. International Journal of Nursing Practice. 2013
 • - Maryam Esmaeili, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali. Cardiac patients’ perception of  Patient-centered care: a qualitative study. Nursing in Critical Care. 2016; 21(2):97-104.

  - Mahvash Salsali, Maryam Esmaeili, Sina Valiee. What can we expect from grounded theory? A theoretical critique. Nursing Reports. 2016; 6:5583.

  - Ziba barzabadi Farahani, Maryam Esmaeili, Mahvash Salsali, Nahid Dehghan Nayeri. Living related transplantation : the outcomes of  kidney donation in Iran. Acta Medica Mediterranea. 2016;32:1071.

  - Ziba barzabadi Farahani, Maryam Esmaeili, Mahvash Salsali, Nahid Dehghan Nayeri. Factor affecting Iranian family donors motivation for kidney donation. Acta Medica Mediterranea. 2016; 32:1067-1073.
 
كتابها
 
 • دکتر محمد علی چراغی، دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی، فریبا بلورچی فرد ، مریم اسماعیلی و زهرا طیبی . روش های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سلامت .چاپ اول  .تهران انتشارات سالمی .1391.(ترجمه)
 • مریم اسماعیلی. اصول مراقبت های پرستاری در بخش CCU.چاپ اول. تهران،انتشارات بشری،1388 . (تالیف).
 • مریم اسماعیلی، صدیقه ملکی. آموزش به بيمار .چاپ اول.تهران،انتشارات سرافراز،1388 .( ترجمه و گرد آوری).
 • مشارکت در استاندارد سازی خدمات پرستاری.چاپ اول.تهران،انتشارات سازمان نظام پرستاری کل کشور،1385 .
 • دکتر مهوش صلصالی ،دکتر محمد علی چراغی ، مریم اسماعیلی، زهرا طیبی. ضروریات مصاحبه در تحقیقات کیفی:چاپ اول.انتشارات بشری. 1391.( ترجمه).
 • دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر علی فخر موحدی، مریم اسماعیلی، تابنده صادقی و زهرا طیبی. تحقیقات کیفی:رویکرد گراندد تئوری.انتشارات اندیشه رفیع.تهران.1391.(ترجمه).
   
علایق پژوهشی
 
 • انواع تحقیقات کمی و کیفی ، پرستاری مراقبت ویژه، مراقبت پرستاری بیمار محور، عملکردمبتنی بر شواهد
 • سایر موارد:
- معاون سردبیر مجله انگلیسی Nursing Practice Today

- داور مجله انگلیسی زبان Nurse Education in Practice (مجله خارجی)

- سرپرست مرکز پژوهش های دانشجویی  دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1393   و 1394