​ معصومه ذاکری مقدم                                                                                       تاریخ آخرین اصلاح:   95/7/7                                                                                                                            

مشخصات فردي

 

مرتبه دانشگاهي : استادیار

گروه آموزشي : مراقبت های ویژه پرستاری

پست الكترونيك 1: zakerimo@tums.ac.ir

پست الكترونيك 2:mzakerimo@gmail.com
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    

نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان دکتر میرخانی (نصرت شرقي) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 

Home page: www.tums.ac.ir/faculties/zakerimo


 

  

 

  

سوابق تحصيلي

 

 •  دکترای تخصصی پرستاری
 • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی: دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • کارشناسی پرستاری : دانشگاه  علوم پزشکی ایران 

 

 

پايان نامه هاي گذرانده شده

 

 • بررسی صفات مشخصه افراد مبتلا به هیپر تانسیون اولیه در درمانگاههای داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران
 •  تبیین فرایند ارتباط حرفه ای در پرستاری: ارائه مدل

 

سمت هاي اجرايي

 

• • عضو کمیته  برگزاری سمینار های دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1375-1378
• عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1378 – 1380
•  مدير گروه داخلي جراحي دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1378 – 1380
•  عضو شوراي پژوهشي گروه داخلی جراحی دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1380 –1389
•  موسس و عضو هيئت رئيسه انجمن علمي پرستاران قلب ايران ،1381 -1386
•  عضو كميته اشتغال پرستاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، 1382
•  معاون گروه داخلی جراحی1385-1387
•  نماینده معاونت پژوهشی در گروه کودکان  1382
•  نماینده معاونت پژوهشی در گروه روان  پرستاری1385- 1386
•  نماینده معاونت پژوهشی در گروه داخلی جراحی1386-1387
•  پرستار هیئت پزشکی حج از سال 1384 تا 1389
•  عضو کمیته ی ارتقاء کیفی آموزشی دانشکده پرستاری مامایی 1384
•  عضو کمیته راهبر دی دانشکده پرستاری مامایی  1384
•  عضو کمیته  مسیر ارتقاء شغلی پرستاران  و متصدیان  مشاغل رشته بهداشتی درمانی – 1385
•  عضو کمیته بازنگری کتاب استانداردهای خدمات پرستاری، سازمان نظام پرستاری،1386
•  مدير گروه داخلي جراحي دانشكده پرستاري و مامايي تهران،1387
•  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی ،1389
•  مدیر آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی،1389
•  عضو گروه داوری _گروه مجازی ارزیابی نو آوری دانشکده پرستاری ومامایی، 1389
•  مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان پرستاری، 1389
•  مدیر گروه ویژه پرستاری دانشکده، 1389
•  نماینده ریاست دانشکده در کمیته جذب ، 1389
•  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی ،1389
•   عضو گروه داوری _گروه مجازی ارزیابی نو آوری دانشکده پرستاری ومامایی ،1389
•    عضو شورای پژوهشی گروه مراقبت های پرستاری ویژه 1389 تا کنون
•  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1392- 1393
•  عضو کمیته جذب دانشکده 1394 تا کنون
•  عضو هیئت تحریریه و کمیته داوران نشریه پرستاری مراقبت مددجو محور 1394 به مدت دوسال
• عضو هیئت تحریریه و کمیته داوران فصلنامه پرستاری قلب و عروق 1389 تا کنون
• نماینده دانشکده در کمیته انتشارات دانشگاه 1395

 

عضويت در مجامع علمی- حرفه ای

 

 • عضو و هیئت موسس و هیئت رئیسه انجمن علمی پرستاران قلب و عروق ايران، ايران، تهران 1380
 • عضو نظام پرستاری

 

 

جوايز و گرانت ها

• استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران-1378
• کسب رتبه دوم آموزش جشنواره ابن سینا در هنگام تصدی مدیریت گروه داخلی جراحی1379
• استاد نمونه دانشکده پرستاری و مامایی 1393
•  استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي

 

 
 • بررسی مقایسه‌ای تاثیر برنامه آموزش خود‌مراقبتی بیمارمحور و خانواده‌ محور بر کیفیت زندگی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مژگان مقدسی نژاد، استاد مشاور
 • تبیین فرآیند ارتباط درمانی دانشجوی پرستاری و بیمار : طراحی و اعتباریابی ابزار، محبوبه عبدالرحیمی. استاد راهنمای دوم
 • بررسی تاثیر ارائه بسته آموزشی- حمایتی بر کیفیت زندگی و عوارض حاد پیوند در بیماران تحت پیوند کلیه، نسرین دلیری، استاد راهنما
 • بررسی تاثیر تکنیک های آرامسازی عضلانی و تجسم ذهنی بر شدت درد و اضطراب ناشی از آن در بیماران دچار زخم درجه دو سوختگی، فاطمه دلفانی، استاد راهنما
 • تجربه زیسته مددجویان با قرنیه پیوندی، فردین امیری، استاد مشاور
 • تأثیر برنامه خود مدیریتی بر تبعیت از رژیم دارویی و خودکارآمدی بیماران دارای دریچه مکانیکی قلب، لیلا جوان، استاد راهنما
 • بررسی تاثیر مداخله حمایتی آموزشی پرستار محور بر ترس، اضطراب  و خواب بیماران قبل از عمل بای پس عروق کرونر، نساء موسوی ملک، استاد راهنما
 • تاثير اصلاح درك بر رفتارهاي خود مراقبتي و كيفيت زندگي بيماران دچار نارسايي قلب، علی صادقی اکبری، استاد راهنما
 • بررسی تاثیر برنامه ترخیص مبتنی بر تئوری خود تعیین کنندگی بر سبک زندگی بیماران مبتلا به حمله ایسکمیک گذرا، طاهره سربوزی حسین آبادی، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر ماساژ شکم بر تحمل تغذیه ای از طریق لوله معدی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، رویا حدادی، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر برنامه خودتدبیری برتبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی، سجاد ابراهیمی، استاد راهنما
 • تاثیر برنامه توانمندسازی بر علائم، نشانه ها و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن، مرضیه محمدخانی،، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر مشاوره تغذیه ای بر رفتار تغذیه ای و بستری شدن مجدد بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد،  استاد مشاور
 • بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر معیارهای تهویه ای بیماران تحت تهویه مکانیکی، حسین بهادری فر، استاد راهنما
 • تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از خود بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، مجتبی قربانی، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر کیفیت خواب،  سطح اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر، ربابه حق وردی، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبت جامع بر راحتی و رضایتمندی  بیماران دچار تروما در اورژانس بیمارستان منتخب اصفهان، سمیه صادقی،  استاد راهنما
 • بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر راحتی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، الیاس سلطانی، استاد راهنما
 •   بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر کیفیت خواب، سطح اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر، ربابه حق وردی، استاد مشاور
 • بررسی تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر اضطراب بیماران انتقالی از بخش مراقبت ویژه جراحی قلبی به بخش عمومی، کورش جودکی ، استاد راهنما
 • بررسی دیدگاه پرستاران، خانواده بیماران و عملکرد پرستاران در زمینه  نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه، زهرا اشعری، 1393، استاد راهنما
 • بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی قلبی بر خودکارآمدی و اضطراب بیماران دارای پیس میکر دائمی، خاطره کریمی، استاد مشاور
 • مقایسه درک پزشکان و پرستاران از مراقبت بیهوده، در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1392، مرضیه رضایی،استاد راهنما
 • تاثیر برنامه حمایتی پرستاری بر افسردگی، اضطراب و استرس خانواده بیماران در طول عمل جراحی عروق کرونر،پگاه سلحشور،  استاد راهنما
 • بررسي تاثیر بازتوانی ریوی بر کیفیت زندگی و تحمل فعالیت  بیماران COPD، کیوان خدایاری، استاد مشاور
 • بررسي تاثير بازتوانی قلبی فاز یک بر درک از بیماری و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری، صدیقه عارفی، استاد راهنما
 •       بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار درتامین آسایش بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه جراحی قلب  بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 1392،سمیه عسگری، استاد راهنما
 • بررسی تاثیر مداخله مبتني بر اصلاح درك از بيماري بر تبعيت از رژيم درماني وكيفيت زندگي بيماران سندرم كرونري حاد، فائزه فتح اله بیگی،  استاد راهنما
 • بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خودتدبیری بر خودکارآمدی و کنترل بیماری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون، خانمام الهدی کاوه ، استاد راهنما
 • بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران1389، مهری شاطری، استاد مشاور
 • تاثیر برنامه جامع مراقبتی بر پی آمدهای سلامت بیماران جراحی عمومی شکم در استان زنجان ، خانم لیلاعلیزاده، استاد مشاور
 • بررسي تاثير برنامه بازتواني ريوي بر ميزان خودكارآمدي و شدت علايم بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه، خانم سحر خوش کشت، استاد راهنما
 • بررسي تاثير برنامه خود کارآمدی  بر تغییرات وزن بیماران همودیالیزی ، خانم شمالی، استاد مشاور
 • مقایسه ورزشهای هوازی و کششی بر میزان خستگی بیماران مبتلا به ام-اس، خانم پازوکیان –استاد مشاور
 • بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر تغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی،خانم فاطمه گودرزی- استاد مشاور
 • بررسی تاثیر مداخلات پرستاری خاص پیرامون درد، بر میزان اضطراب قبل و شدت درد  بعد از عمل جراحی شکم- سکینه محمدی- استاد راهنما
 • بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آرام سازی عضلانی و موسیقی درمانی بر سطح اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران-خانم سیما هاشمی- استاد راهنما
 • بررسی میزان تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار (Telenursing)بر تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به دیابت نوع دوم، مریم نثاری- استاد راهنما
 • بررسی تاثیر ورزشهای تنفسی بر میزان خستگی و شدت علایم مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه بستری در بخشهای داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،خانم خدیجه توسلی- استاد راهنما
 • بررسي فراواني هيپرليپيدي و عوامل  مستعد كننده آن در بيماران ديابتي نوع I مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه در سال 1379- جهان بخش فرخشاهي- استاد مشاور  بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر خواب از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بخشهای سی سی یو بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران-خانم لیلا قدیانی- استاد راهنما
 • بررسي برخي عوامل مرتبط با نحوه رعايت ژريم دارويي در بيماران مبتلا به بيماري كرونري قلب مراجعه كننده به يكي از درمانگاههاي قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1379- خانم مژگان پاليزدار- استاد مشاور
 • بررسي تاثير آموزشي تمرينات تنفسي بر ميزان بروز آتلكتازي بعد از جراحي ريه در بيمارستان منتخب خرم آباد در سال 1378- خانم پرستو لرستاني- استاد مشاور
 • بررسي نحوه بكارگيري روشهاي ضد عفوني و استريلزاسيون در اتاق هاي عمل بيمارستانهاي شهرستان ملاير در سال 1378 - خانم ويدا بشري- استاد مشاور
 • بررسي مهارتهاي باليني پرستاران بخش هاي ويژه قلب  بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 1376- خانم ناهيد دهقان نيري- استاد مشاور
 • بررسي سبك زندگي قبل از ابتلاء به سكته قلبي بيماران بستري  در بخشهاي بعداز CCU-آقای علی متعارفی- استاد راهنما
 • بررسي مقايسه اي دو روش شستشوي پوست با آب و صابون  و بتادين اسكراپ صبح قبل از عمل برميزان عفونت زخم پس از عمل در بيماران بستري در بخش منتخب جراحي قلب- آقاي علي مراد حيدري گرجي  -1381- استاد راهنما
 • بررسي تاثير دو روش آموزش ديس ريتمي هاي قلبي بر سطح آگاهي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي تهرا ن- ده نمكي – 1380- استاد راهنما
 • بررسی تاثیر خود-پایشی بر پیامدهای بیماران مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهین نوملی، استاد راهنما 

طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب

 

 • طرح ارزيابي درون مقطع كارشناسي، همکار
 • بررسي صفات مشخصه افراد مبتلا به  هيپرتافسيون اوليه در درمانگاههاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران، مجري
 • بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تازه تشخیص داده شده در درمانگاههای سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران-مجری
 • بررسي ميزان بكارگيري روشهاي تزريق ايمن در پرستاران شاغل بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1384، ،مجري
 • بررسي ارتباط بين آگاهي پرستاران از درد و ميزان رضايتمندي از تسكين درد در بيماران تحت CABG  دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران، مجري
 • بررسی نگرش و عوامل انگیزشی دانشجویان پرستاری  نسبت به کار در بخشهای سرطان، همکار اصلی ،1389
 • مقایسه نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری نسبت به همکاری پزشک و پرستاردر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال 1392، مجری

 

ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر

 

 

 • همايش و بازآموزي كنترل عفونت بيمارستاني  - ايران 1377  - عضو كميته علمي  و اجرايي- سخنران 
 • يازدهمين كنگره بيماريهاي قلب و عروق  - ايران 1377  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • باز آموزي تازه هاي مراقبت هاي پرستاري ويژه (انجمن جراحان قلب)  -  ايران  1379 -  عضو كميته علمي-سخنران 
 • نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران  - ايران 1379  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • دوازدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران شاخه پرستاري  - ايران  1379  - عضو كميته علمي - سخنران 
 • دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران-شاخه پرستاري  - ايران 1379  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • دوازدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصان داخلي ايران- پانل پرستاري  - ايران   1380  - سخنران
 • اولين كنگره بين المللي مراقبتهاي ويژه پزشكي شاخه پرستاري  - ايران   1380  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • چهارمين كنگره تازه هاي قلب و عروق انجمن جراحان قلب ايران ( دوره بازآموزي تازه هاي مراقبتهاي وپژه پرستاري)  - ايران  1380  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • سيزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران - شاخه پرستاري  - ايران   1381  - عضو كميته علمي-پوستر 
 • سيزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران- شاخه پرستاري  - ايران 1381  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • پنجمن كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق- شاخه پرستاري  - ايران   1382  - سخنران
 • يازدهمين كنگره بين المللي بيماري عفوني و گرميسري  - ايران   1381  - عضو كميته علمي -سخنران 
 • سومين كنگره علمي انجمن جراحان قلب ايران - شاخه پرستاري  - ايران  1382  - عضو كميته علمي-سخنران 
 • اولین همایش مواجهه با بلا های طبیعی (زلزله)   - سخنران -81
 • یازدهمین کنگره ی انجمن قلب و عروق ایران – شاخه پرستاری – سخنران – 1998
 • همایش پرستاری ایران سال  1400 – افق ها و چالش ها –پوستر – 1383
 • چهارمین کنگره ی انجمن  قلب و عروق ایران – شاخه ی پرستاری – تهران-  سخنران - 1383
 • ششمین کنگره ی سراسری گروه تخصصی  پرستاری مامایی ( نقش پرستار و ماما در فوریت های پزشکی )- سازمان تامین اجتماعی- سخنران 1383
 • ششمین کنگره ی سراسزی قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران – علوم پزشکی مشهد،1383 سخنران
 • چهارمین کنگره ی بین المللی انجمن جراحان قلب ایران – تهران – 1384 سخنران
 • هفتمین کنگره ی سراسری تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران – تهران – 1384 سخنران
 • همایش قلب و فناوری نوین انجمن آترواسکلروز ایران – علوم پزشکی مازندران، رامسر – 1384 سخنران
 • هشتمین همایش سراسری  تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران - تهران – 1385 سخنران
 • هشتمین کنگره ی سراسری گروه تخصصی پرستاری و مامایی (تازه های پرستاری و ململیی) تامین اجتماعی – 1385 سخنران
 • نهمین کنگره ی سراسری  تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران – تهران- سخنران 1386
 • کنگره ی نقش پرستار و ماما  در ارتقاء کیفیت زندگی – سازمان تامین اجتماعی – 1386 سخنران
 • دهمين کنگره ی سراسری  تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران– تهران- سخنران 1387
 • اولین کنگره بین المللی راینولوژی - تهران – سخنران- 1387
 • شانزدهمین کنگره ی انجمن قلب و عروق ایران– تهران -سخنران-1387
 • كنگره قلب و فن آوري هاي نوين – ايران و عرب – كيش-1387 پوستر
 • یازدهمین کنگره ی سراسری  تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران– تهران- -1388- پوستر
 • کنگره سراسری ایدز-تهران -1388-سخنران
 • دوا زدهمین کنگره ی سراسری  تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروز ایران– تهران- -1389- سخنران

·         16th congress of Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery, 26-29 September 2004 –bodrum, turkey         

·         16th international symposium  of  European atherosclerosis – 18-22 June –-2006-rome/itay

·         13th Qatar international medical congress , 8-13 November 2005, Doha - Qatar

·         Second international medical congress of Armenia – 28-30 June 2007- Yerevan

·         24th National Cardiology Congress of the Turkish Society of Cardiology- 25-27 October, 2008 –turkey/ Istanbul

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي

 

• تاثير برنامه توانمندسازي بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به ميگرن، مجله پژوهش پرستاري ايران، سال يازدهم، شماره 42، شهریور1395،نویسنده دوم
• تاثير برنامه خودتدبيري پس از ترخيص بر تبعيت از رژيم درماني بيماران مبتلا به بيماري ايسكميك قلب، مجله پژوهش پرستاري ايران ، سال يازدهم، شماره 40، فروردین 1395، نویسنده اول
• نقش افسردگي در ايجاد و پيشرفت بيماري هاي قلبي عروقي، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال چهارم، شماره 2،تابستان 94، نویسنده مسئول
• بررسي تاثير برنامه بازتواني ريه بر شدت علايم بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه، مجله مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي ، سال پنجم، شماره 1، تابستان 94،نویسنده مسئول
• تاثير آموزش مبتني بر باور از بيماري بر رفتارهاي خودمراقبتي بيماران با نارسايي قلبي، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال چهارم، شماره 1، بهار 94، نویسنده اول
• كمبود ويتامين D عامل بيماري هاي قلب و عروق، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال سوم، شماره 4،زمستان 93،  نویسنده مسئول
• بررسي تاثير اجراي برنامه مراقبت جامع بر رضايتمندي بيماران دچار تروما در اورژانس، نشریه پرستاري قلب و عروق، دوره دوم، شماره 3، پاییز 13، 1393، نویسنده اول
• بررسي وضعيت موجود و مورد انتظار تامين آسايش بيماران بستري در بخش¬هاي مراقبت ويژه جراحي قلب، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال سوم، شماره 4، زمستان 93، نویسنده اول
• تاثير موسيقي ترجيحي برمعيارهاي فيزيولوژيك درد بيماران غير هوشيار بستري در بخش مراقبت ويژه: كارآزمائي باليني تصادفي، فصلنامه پرستاري و مامايي ، سال بيست و چهارم، شماره 86، پائیز 93، نفر سوم
• تاثیر موسیقی ترجیحی برمعیارهاي فیزیولوژیک درد بیماران غیر هوشیار بستري در بخش مراقبت ویژه: کارآزمائی بالینی تصادفی، نشریۀ علمی ـ پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 24 ، شماره86، 1393، نویسنده سوم
• بررسي تاثير موسيقي ترجيحي بر كيفيت خواب بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال سوم، شماره 3 ، پائیز 93، نویسنده سوم
• بررسي تاثير نقش پرستار رابط بر نشانه هاي حياتي بيماران در فرايند انتقال از بخش مراقبت هاي ويژه جراحي قلب به بخش عمومي، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال سوم، شماره 3،پائیز93، نویسنده اول
• بررسي تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر ميزان مقادير هموديناميك قلبي در بيماران كانديد كاتتريسم قلبي ، مجله منديش ، سال چهارم، شماره 6-7 ، زمستان92، نویسنده اول
• تاثير برنامه حمايت پرستاري بر افسردگي، اضطراب و استرس خانواده بيماران در طول عمل جراحي عروق كرونر، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال سوم، شماره 1، بهار93، نویسنده اول
• بررسي نگرش و انگيزه دانشجويان پرستاري نسبت به اشتغال در بخش هاي سرطان در ايران، مجله پژوهش پرستاري ايران ، سال هشتم، شماره 30، پائیز92، نویسنده اول
• بررسي تاثير آموزش ورزش هاي هوازي بر ميزان خستگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس، مجله آموزش پرستاري ، سال دوم، شماره 2، تابستان 92، نویسنده سوم
• مقايسه تاثير ورزش هاي هوازي و كششي توام با هوازي بر ميزان خستگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس، مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ، سال هفتم، شماره 1، اردیبهشت92، نویسنده سوم
• تاثير ورزش هاي كششي توام با هوازي بر ميزان خستگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن ام.اس شهر تهران، مجله پرستاري و مامايي جامع نگر ، سال بيست و دوم، شماره 68، زمستان 91، نویسنده سوم
• بررسي مقايسه اي تاثير آرام سازي عضلاني و موسيقي درماني برسطح اضطراب بيماران در انتظار كاتتريسم قلبي، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال اول، شماره 4، زمستان91، نویسنده مسئول
• تاثير اجراي برنامه خودتدبيري در ارتقاء سطح خودكارآمدي بيماران مبتلا به هيپرتانسيون اوليه، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، سال بيست و دوم، شماره 92، شهریور89، نویسنده مسئول
• تاثير اجراي برنامه بازتواني قلبي فاز يك براضطراب و افسردگي بيماران سندرم حاد كرونري، فصلنامه پرستاري قلب و عروق ، سال اول، شماره 3، پائیز91، نویسنده مسئول
• بررسي ارتباط بين آگاهي پرستاران از درد با رضايت بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر از تسكين درد، فصلنامه حيات ، سال هفدهم، شماره 3 (پياپي 50)، 1390، نویسنده اول
• بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان تازه تشخيص داده شده، فصلنامه حيات ، سال سيزدهم، شماره 2 (پياپي 33)، 1386، نویسنده مسئول
• بررسي ميزان به كارگيري روش هاي تزريق ايمن توسط پرستاران در بخش هاي اورژانس، فصلنامه حيات ، سال دوازدهم، شماره 1 (پياپي 28)، 1385، نویسنده دوم
• مقايسه عوامل مؤثر بر خواب از ديدگاه پرستاران و بيماران، فصلنامه حيات ، سال دوازدهم، شماره 2 (پياپي 29)، 1385، نویسنده مسئول
• تاثير به كارگيري تمرينات تنفسي بر ميزان خستگي مبتلايان به بيماري مزمن انسدادي ريه، فصلنامه حيات ، سال دوازدهم، شماره 3 (پياپي 30)،1385، نویسنده مسئول
• تاثير آموزش تمرينات تنفسي بر ميزان بروز آتلكتازي بعد از عمل جراحي قفسه سينه، مجله پژوهش پرستاري ايران ، سال اول، شماره 1، 1385، نویسنده دوم
• عوامل مرتبط با نحوه رعايت رژيم دارويي در بيماران مبتلا به بيماري كرونري قلب، فصلنامه حيات ، سال نهم، شماره 3-4 (پياپي 19)، 1379، نویسنده دوم
• بررسي نحوه بكارگيري روشهاي ضدعفوني و استريليزاسيون در اتاق هاي عمل، فصلنامه حيات ، سال هفتم ، شماره 1-2 (پياپي 13)، 1378، نویسنده دوم
• تاثير آرام سازي عضلاني بنسون بر سطح اضطراب بيماران در انتظار كاتتريسم قلبي، فصلنامه حيات ، سال شانزدهم، شماره 2 (پياپي 45)، 1389، نویسنده اول
• روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا، نشريه پرستاري ايران ، سال بيست و سوم، شماره 63، اردیبشت 89، نویسنده سوم
• تاثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم،
• فصلنامه حيات ، سال پانزدهم، شماره 4 (پياپي 43)، 1388، نویسنده اول
• بررسي تاثير پيگيري تلفني توسط پرستار بر كنترل قند و چربي هاي خون در مبتلايان به ديابت نوع 2، مجله ديابت و متابوليسم ايران ، سال هشتم، شماره 2، 1387، نفر دوم
• تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي، فصلنامه حيات ، سال سيزدهم، شماره 4 (پياپي 35)، 1387، نویسنده دوم
• تاثير پي گيري تلفني توسط پرستار (تله نرسينگ) بر ميزان تبعيت از رژيم غذايي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع دوم، فصلنامه حيات ، سال چهاردهم، شماره 2 (پياپي 37)،1387،  نویسنده اول
• بررسي مهارت هاي باليني پرستاران بخش هاي ويژه قلب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، فصلنامه حيات  دوره5 , شماره 10 ، نویسنده سوم
• 
دارو درماني در CPR  ماهنامه داخلي - 1379 – تهران، نویسنده اول
 •  CPR با سرفه، مجله حيات - 1373- تهران، نویسنده اول
     

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی

 

• Ghiyasvandian, S., Zakerimoghadam, M., Ebadi, A., & Abdolrahimi, M. (2016). Therapeutic Communication Concept Analysis in Iranian Nursing Students: A Hybrid Model Study. Global Journal of Health Science, 9(5), 33.
• Zakerimoghadam, M., Ghyasvandian, S., Asayesh, H., & Jodaki, K. (2016). Prevalence of Anxiety in the Process of Transferring Patients From Cardiac Surgery Intensive Care Unit to the General Ward.
• Zakerimoghadam, M., & Mohammadaliha, J. (2016). Comparison the effect of two method muscle relaxation and mental imagery on intensity of pain and anxiety in patients with second degree burn wound. Nursing Practice Today,3(1).
• Ghiyasvandian, S., Ghorbani, M., Zakerimoghadam, M., Purfarzad, Z., & Kazemnejad, A. (2016). The Effects of a Self-Care Program on the Severity of Symptoms and Quality of Life of Patients With Irritable Bowel Syndrome.Gastroenterology Nursing, 39(5), 359-365.
• Zakerimoghadam, M., Sadeghi, S., Ghiyasvandian, S., & Kazemnejad, A. (2016). The Effect of Trauma Intervention on the Satisfaction of Patients Admitted to the Emergency Department: A Clinical Trial Study. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(4).
• Khoshkesht, S., Zakerimoghadam, M., Ghiyasvandian, S., Kazemnejad, A., & Hashemian, M. (2015). The effect of home-based pulmonary rehabilitation on self-efficacy in chronic obstructive pulmonary disease patients. Rehabilitation, 17, 18.
• Zakerimoghadam, M., Ghiyasvandian, S., & Leili, A. K. (2015). Nurse–Physician Collaboration: the Attitudes of Baccalaureate Nursing Students at Tehran University of Medical Sciences. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(4).
• Hashemy, S., Zakerimoghadam, M., & Neisi, L. (2015). Palliative nursing care impact on anxiety outcomes in patients waiting for cardiac catheterization. Advances in Environmental Biology, 401-407.
• Ghiyasvandian, S., Zakerimoghadam, M., & Peyravi, H. (2014). Nurse as a Facilitator to Professional Communication: A Qualitative Study. Global journal of health science, 7(2), p294.
• Pazokian, M., Shanan, M., Zakerimoghadam, M., Mehran, A., & Yekefallah, L. (2013). The Comparative Effects of Stretching with Aerobic and Aerobic Exercises on Fatigue in Multiple Sclerosis Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 1(4), 230-237.
• Aliasgharpour, M., Shomali, M., Moghaddam, M. Z., & Faghihzadeh, S. (2012). Effect of A Self‐Efficacy Promotion Training Programme On The Body Weight Changes In Patients Undergoing Haemodialysis. Journal of renal care, 38(3), 155-161.
• Savadkooh, O. K., Zakerimoghadam, M., Gheyasvandian, S., & Kazemnejad, A. (2012). Effect of self-management program on self-efficacy in hypertensive patients. J Mazand Univ Med Sci, 22(92), 19-28.
• Zakerimoghadam, M., Tavasoli, K., Nejad, A. K., & Khoshkesht, S. (2011). The effect of breathing exercises on the fatigue levels of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Acta Med Indones, 43(1), 29-33.
• Zakerimoghadam, M., Shariat, E., Asadi Noughabi, A. A., Mehran, A., & Soghrati, V. (2011). Relationship between nurses' knowledge about pain and satisfaction of pain relieving procedures among postoperative CABG patients. Hayat, 17(3), 49-58.
• The effect of breathing exercise on the fatigue level of patients with chronic obstructive pulmonary disease(2011), Acta medica Indonesia. vol43.no 1
• Effect of telephone follow-up on adherence to a diabetes therapeutic regimen(2010). Japan Journal of Nursing Science.vol7. issue2. December
• Effect of two methods of skin washing preparation with water and soap and betadin scrub on the incidence of post-operative wound infection in the early morning before CABG (2004). The Heart Surgery Forum.vol7.suppl2.
 Investigation of dietary habits in patient with primary hypertension in internal and heart clinic in Tehran university of medical sciences hospitals(2008) .ATHEROSCLEROSIS .suppl.vol7 .issue3.
• Comparison of effective factors on sleeping from aspect of nurse and hospitalized patient in ccu ward of Hospital of Tehran University of medical sciences hospitals (2008).ATHEROSCLEROSIS .suppl.vol7 .issue3.
 

كتابها(تالیف و ترجمه)

 

·         پرستاري بيماريهاي قلب و عروق لاکمن ، بشري 1374 ، تهران ، ترجمه

·         پرستاري بيماريهاي گوش لاکمن ، بشري 1376 ، تهران، ترجمه

·         پرستاري در بخشهاي مراقبت ويژه CCU ,ICU و دياليز انديشه رفيع 1381 تاليف، تهران- 8 بار تجدید چاپ

·         پرستاري بيماريهاي گوش، سالمي 1382 ،ترجمه تهران

·         مهارت هاي پزشكي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1383، تأليف

·         اصول و مهارتهاي پرستاري تيلور2005، انتشارات انديشه رفيع، 1385، ترجمه

·         درسنامه جامع پرستاري داخلی جراحی، انتشارات انديشه رفيع، 1386، تآليف

·         اصول و مهارتهاي پرستاري تيلور،2008، انتشارات انديشه رفيع، 1387، ترجمه

·         اصول پرستاري تيلور2008، انتشارات انديشه رفيع، ترجمه

·         خواندن فوري الكترو كارديوگرام دیل دوبین،2008، انتشارات انديشه رفيع، ترجمه

·         اصول و مهارتهاي پرستاري پوتر و پری ،2008، انتشارات انديشه رفيع

·         پرستاري بيماريهاي قلب و عروق، اسملتزر2010 ، انتشارات انديشه رفيع،
   ترجمه
پرستاري بيماريهاي قلب و عروق، اسملتزر2014 ، انتشارات انديشه رفيع، ترجمه

   

علایق پژوهشی

 

 • پرستاري قلب و عروق
 • پرستاري در CCU
 • پرستاري درICU
 • پرستاري در بخشهاي داخلي  جراحي
 • توان بخشي
 • آموزش به بيمار
 • آموزش پرستاري
 • پرستاری در بیماری های مزمن
 

 

سایر موارد

 

 

 • شركت در در دوه باز آموزی یکساله CCU ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،1371
 • شركت در در دوه باز آموزی ICU ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،1374
 • مدرس دوره های باز آموزی کنترل عفونت بیمارستانی از سال 1376 (ده دوره)
 • شركت در كارگاه فرآيند آموزش ، مركز توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در سال 1377
 • تدوین مطالب برنامه آموزش پرستاری دانشگاه(CNE) ،سال 1379
 • مدرس كارگاه فوريت هاي پرستاري، صنعت نفت، در سال 1379
 • مدرس كارگاه فوريت هاي پزشكي، دستياران دندانپزشكي (10 دوره)، سال 1379تاکنون
 • شركت در كارگاه ارزشيابي و استاندارد سازي سؤالات امتحاني ، مركز توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران، در سال1379
 • مدرس دوره باز آموزي CCU ، انجمن پرستاران ايران، در سال 1379-تا کنون
 • مدرس دوره باز آموزي CCU،جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران، در سال 1379تاکنون
 • شركت در كارگاه برنامه ريزي آموزشي، مركز توسعه  پزشكي، 1380
 • مدرس كارگاه فوريت هاي پزشكي، اساتيد دانشكده دندانپزشكي،در سال1381
 • شركت در كارگاه تحقيقات كيفي ،دانشكده پرستاري و مامايي، درسال1381
 • مدرس باز آموزي جامع پرستاري اورژانس،سازمان تامين اجتماعي، در سال1381
 • شركت در كارگاه تدوین الویت های پژوهشی پرستاری و مامایی، دانشكده پرستاري و مامايي، درسال1382
 • شركت در كارگاه ارزشيابي باليني ، دانشكده پرستاري و مامايي،در سال 1382
 • مدرس دوره باز آموزي CCU ،علوم پزشكي تهران ، در سال 1382
 • مدرس دوره باز آموزي تفسیر الکترو کاردیوگرام ، علوم پزشكي تهران،  سال 1382الی 1385 هشت دوره
 • مدرس دوره آموزشی تجهیزات پزشكي ، سازمان تامين اجتماعي،  در سال 1383
 • شركت در كارگاه Scientific  Writing  ، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1383
 • مدرس دوره باز آموزي CPR،علوم پزشكي تهران، در سال 1384
 • مدرس دوره باز آموزي CCU ، انجمن علمی پرستاران قلب  ايران، از سال 1386 تا کنون
 • شركت در كارگاه بین المللی مراقبت از زخم پای دیابتی،دانشگاه علوم پزشكي تهران،1386
 • شركت در كارگاه تدوین شرح وظایف تخصصی پرستاری،وزارت بهداشت و درمان،1386
 • مدرس دوره باز آموزي CCU،نظام پرستاری، در سال 1386
 • شركت در كارگاه گامی بسوی بهداشت روان، دانشكده پرستاري و مامايي،1387
 • دبیر علمی اولین کنگره بین المللی راینولوژی ، تهران ،1387
 • شركت در دركارگاه روش تحقیق پیشرفته ، دانشكده پرستاري و مامايي،درسال1388
 • شركت در دردوره باز آموزی مراقبت پرستاری در ICU ، دانشكده پرستاري و مامايي، درسال1389